Home >Školní družina a školní klub >Nabídka zájmových útvarů školního klubu pro šk. rok 2022 -2023
Školní družina a školní klub

Nabídka zájmových útvarů školního klubu ve šk. roce 2022 - 2023

Nabídka zájmových útvarů ve školním klubu

pro šk. rok 2022 – 2023

 

                                                                                             

Den

Zájmový útvar

 Od-do

vedoucí


PONDĚLÍ

 

Přírodovědný kroužek

 

 

14:00 – 15:30

(1 x za 2 týdny)

 

 

Ženíšková
ÚTERÝ

 

Sportovní hry 6. B chlapci

Sportovní hry 7. B chlapci

Sportovní hry 6 .B, 7.B  dívky

Kroužek ČJ  9. A

Kroužek M  9. B

Míčové hry 2.stupeň

 

 

 7:00 –   8:00

 7:00 –   8:00

 7:00 –   8:00

 7:00 –   8:00

14:00 – 15:00

14:00 – 15:00

 

Talafa

Dvořák

Vomelová

Dočekalová

Rybníčková

Vomelová


 

STŘEDA

 

Kroužek ČJ 9. B

Školní časopis 2. stupeň

 

 

  7:00 –   8:00

15:00 – 16:00

 

Dočekalová

Zvěřinová

 
ČTVRTEK

 

Kroužek M 9. A

Sportovní hry 6. B chlapci

Sportovní hry 7. B chlapci

Sportovní hry 6. B, 7. B dívky

 

 

  7:00 –   8:00

12:35 – 13:35

12:35 – 13:35

12:35 – 13:35

 

 

Rybníčková

Talafa

Dvořák

Vomelová

 


PÁTEK