Škola nanečisto v naší Přípravce
Proč studovat Na Kopcích?
Studovat Na Kopcích není nuda!
Naše současné třídy Začít spolu 2020/2021

DISTANČNÍ VÝUKA V 1. A

DISTANČNÍ VÝUKA V 1. A
Od 14. 10. se i naši prvňáčci zapojují do online výuky přes aplikaci Teams. Sice bychom se raději učili v naší třídě, ale nedá se nic dělat. To nás ale nezastaví od toho, abychom si učení užili i online. Společně se učíme číst, psát, počítat, také si opakujeme anglická slovíčka, učíme se poznávat listnaté i jehličnaté stromy a moc se nám daří. Někdy jako lvi bojujeme s připojením, přesto jsme ale rádi, že se alespoň takto můžeme všichni vidět. Při naší výuce využíváme program od Nové školy, s.r.o. - MIUč (Multimediální interaktivní učebnice), kterými nás provází housenka Agáta (ČJ), skřítek Matýsek (M) a papoušek Oskar (PRV).
 
V pátek nás ale čekalo mimořádné vysílání. Protože se už v 1. třídě učíme angličtinu, paní učitelka si pro děti připravila Halloweenské vysílání. Úkol byl jednoduchý - připravit si kostým a užít si poslední online vysílání před podzimními prázdninami. A jak to dopadlo? Na online výuce se najednou objevili lvi, čarodějnice, duchové apod. Děti se dozvěděly něco o tradicích, které souvisí s Halloweenem, otestovaly své znalosti v ČJ i M a vyzkoušely si kreslící diktát příšery. Některé kouzelné postavy si i troufly na recitaci básničky.
 
Vzkaz pro lvíčata od paní učitelky: MILÉ DĚTI, DĚKUJI VÁM ZA SKVELOU ONLINE VÝUKU A DOUFÁM, ŽE SE BRZY UVIDÍME! JSTE ŠIKULKY A JSEM NA VÁS MOC PYŠNÁ! VAŠE PANÍ UČITELKA DENISA
 
Celá ŘÍŠE LVÍČAT z 1. A přeje všem krásné a pohodové prožití podzimních prázdnin a především pevné zdraví.
 
Mgr. Denisa Jelínková
více info

V letošním školním roce 2020/21 jsme otevřeli další první třídu, kde  se vyučuje podle programu  Začít spolu, její třídní učitelkou je Mgr. Denisa Hudková, asistentkou Bc. Markéta Maulová. 

Od minulého školního roku pokračuje druhá třída s paní učitelkou Mgr. Ivanou Válalovou a asistentkou  Miluší Houserovou.

více info

Nejde se do školy (Den české státnosti v 2. A)

Nejde se do školy (Den české státnosti v 2. A)

To, že se v pondělí 28. září nejde do školy, věděli všichni žáci a žákyně 2. A. Úterý 29. září vyučování začalo otázkou: Proč jsme byli v pondělí doma? Všichni odpověď znali. Protože byl státní svátek – Den české státnosti (svatý Václav). Prvním úkolem žáků a žákyň bylo dát své znalosti o českém knížeti dohromady a připravit si krátké povídání o jeho životě. A aby úkol nebyl tak těžký, byly připraveny malé nápovědy, ze kterých se žáci a žákyně dověděli mnoho zajímavostí ze života tohoto knížete. Poté si společně vyzkoušeli sestavit pětilístek na téma svatý Václav. A na závěr si žáci a žákyně tohoto patrona České země vymalovali a mnozí se nezalekli těžkého úkolu – vymodelovat knížete Václava na koni.

Mgr. Ivana Válalová

více info

První školní den v 1. A

První školní den v 1. A

Dnešek byl velkým dnem zejména pro naše nové prvňáčky. Na děti čekala vyzdobená třída - ŘÍŠE LVÍČAT.

Děti měly hned první školní den od paní učitelky připravené úkoly. Společně jsme se seznámili, třídu navštívil i pan ředitel a popřál dětem hodně štěstí a úspěchů ve školním roce. Na otázku, zda některé děti umí číst/psát/počítat/kreslit/zpívat/dělat kotrmelce mnoho dětí odpovědělo kladně, proto se paní učitelka obávala, aby se z prvňáčků hned první školní den nestali druháci. Takové jsou ve třídě šikovné děti.

Mezi úkoly paní učitelka zařadila práci s písmenky, kdy měly děti za úkol sestavit jméno třídního maskota. Tím je velký lev BERTÍK a už se těší, až bude děti při jejich práci ve škole pozorovat. Následovala ranní zpráva, na které si děti vyzkoušely čtení a přiřazovaly jméno paní učitelce, paní asistentce a paní vychovatelce. Dále si děti našly svoji jmenovku a paní učitelka je pasovala na prvňáčky předáním žákovské knížky a diplomu. Ani rodiče jsme nevynechali a i pro ně byl ve třídě připravený úkol - přečíst dětem třídní báseň, kterou se budeme celé září učit.

První školní den jsme si v 1. A moc užili a už se těšíme na další dny strávené v naší Lví říši.

Denisa Hudková a Markéta Maulová

více info

1. A - třída s programem Začít spolu

1. A - třída s programem Začít spolu

V letošním školním roce 2020/21 otevíráme jednu první třídu, která bude pokračovat v programu Začít spolu. Třídní učitelkou je Mgr. Denisa Hudková, asistent pedagoga Markéta Maulová.

Na budoucí prvňáčky už čeká připravená třída, kde jsou označená centra aktivit a nejen to. Děti bude celý školní rok motivovat hlavní téma třídy s maskotem. Co to bude a kdo bude maskot? To se dozvíme 1. 9. 2020. Maskot také bude po seznámení s dětmi putovat na víkend ke každému žákovi a celá třída se tak v pondělním ranním kruhu dozví, co všechno maskot zažil.

Tak hurá a s úsměvem v úterý 1. 9. poprvé do školy.

více info
strana: 1 / 1   celkem: 5 záznamů