Home >Pro žáky >Organizace prvního školního týdne školního roku 2021/2022 >Organizace prvního školního týdne školního roku 2021/2022
Pro žáky

Organizace prvního školního týdne školního roku 2021/2022

St 1. 9.

8.00 – 9.00: Třídní učitelé se třídou, slavnostní zahájení školního roku ve třídách, provoz školní družiny: 8.00 – 12.00.

Čt 2. 9.

8.00 – 12.30: Den třídního učitele, 10:00 - konec vyučování 1. ročníku

Konec vyučování a odchody na oběd:

1. roč ……………11:15

2. – 4. roč.……….11.30

5. – 7. roč.……….12.00

8. – 9. roč.……….12.30

školní družina – 6:00 - 7:45, 10.00 – 16.00 

Pá 3. 9.

Výuka podle rozvrhu

Adaptační den (1.A, 1.B, 6.A, 6.B)

Školní družina – 6:00 -7:45, 11.40 – 17.00