Home >Pro budoucí prvňáčky >Představení programu Začít spolu >Hlavní principy Programu Začít spolu
Pro budoucí prvňáčky

Hlavní principy Programu Začít spolu

 • aktivita dětí převládá nad aktivitou učitelů
 • typický denní režim:
  1. ranní kruh a ranní zpráva
  2. trivium – čtení, psaní, počítání
  3. centra aktivit  
  4. hodnotící kruh
 • integrovaná tematická výuka - všechny činnosti sjednocuje jedno téma
 • děti si vytváří třídní pravidla
 • důraz na komunikaci
 • rozvoj samostatnosti i spolupráce
 • různé formy hodnocení, sebehodnocení