Pro budoucí prvňáčky

Integrovaná tematická výuka

Integrovaná tematická výuka

Učivo je integrováno do tematických celků, což znamená, že všechny činnosti během určitého období spojuje jedno téma. Toto zvyšuje motivaci a přispívá k trvalosti získaných poznatků a dovedností. Děti je hned na začátku využívají při praktické činnosti a poznávají smysl, což je jedním z předpokladů efektivního učení.