Home >Pro žáky >Přihlášky na střední školu
Pro žáky

Přijímací řízení na střední školu 2021

Přihlášky

 • stále platí možnost podat 2 přihlášky v rámci prvního kola pro denní studium
 • obě přihlášky jsou vyplněny stejně /růžový podtisk/
 • na přihlášku žáci uvádějí dvě školy a dva obory vzdělávání, pokud se na ně hlásí
 • pokud se hlásí na jednu školu, druhou neuvádí
 • pořadí škol na přihláškách není závazné – o volbě školy a oboru rozhodne uchazeč uplatněním zápisového lístku
 • přihlášky musí být odevzdány na střední školu do 1. března 2021
 • v případě, že uchazeč podává přihlášku do oborů vzdělání s talentovou zkouškou, je termín odevzdání přihlášky do 30. listopadu 2020

 

Přijímací řízení

Důležité informace k přijímacímu řízení na SŠ v roce 2021:

Termín konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021 se mění takto:
 • 1. řádný termín jednotné přijímací zkoušky
▪ pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy vzdělávání na 3. května 2021
▪ pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 5. května 2021
 • 2. řádný termín jednotné přijímací zkoušky
▪ pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy vzdělávání na 4. května 2021
▪ pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 6. května 2021
 • 1. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky
▪ pro všechny obory vzdělání na 2. června 2021
 • 2. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky
▪ pro všechny obory vzdělání na 3. června 2021.
 
Další informace, včetně příslušného opatření obecné povahy, kterým se termíny jednotné přijímací zkoušky upraví, a změněného harmonogramu, budou školám zaslány po vydání opatření obecné povahy.

http://www.msmt.cz/dokumenty-3/zakon-o-zvlastnich-pravidlech-pro-prijimani-k-nekterym?lang=1&ref=m&source=email

 

Zápisový lístek

 • svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli střední školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí
 • nepotvrdí-li uchazeč odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole
 • uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek v této základní škole
 • zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou
 • výjimka z uplatnění zápisového lístku jen jednou je pouze ve dvou případech, kdy jej uchazeč může vzít zpátky pro uplatnění na druhé škole (když jeho odvolání bylo úspěšné, a v případě uchazeče, který po uplatnění zápisového lístku do oboru s talentovou zkouškou byl následně přijat do oboru vzdělávání bez talentové zkoušky)