Škola nanečisto v naší Přípravce
Proč studovat Na Kopcích?
Studovat Na Kopcích není nuda!
Přijímací řízení na střední školu - 2019

Přijímací řízení na střední školu ve školním roce 2018/2019

 

Přihlášky

 • stále platí možnost podat 2 přihlášky v rámci prvního kola pro denní studium
 • obě přihlášky jsou vyplněny stejně /růžový podtisk/
 • na přihlášku žáci uvádějí dvě školy a dva obory vzdělávání, pokud se na ně hlásí
 • pokud se hlásí na jednu školu, druhou neuvádí
 • pořadí škol na přihláškách není závazné – o volbě školy a oboru rozhodne uchazeč uplatněním zápisového lístku
 • přihlášky musí být odevzdány na střední školu do 1. března 2019v případě, že uchazeč podává přihlášku do oborů vzdělání s talentovou zkouškou, je termín odevzdání přihlášky do 30. listopadu 2018

 

Přijímací řízení

 • konání povinné jednotné zkoušky v oborech s maturitní zkouškou
 • jednotné zkoušky se konají formou jednotných písemných testů z předmětů Český jazyk a literatury a Matematika a její aplikace
 • přípravu zadání testů jednotné zkoušky, distribuci, zpracování a hodnocení výsledků testů zajistí Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Centrum)
 • jednotná zkouška se koná v prvním kole přijímacího řízení ve 2 termínech / 12. dubna a 16. dubna 2018 pro čtyřleté obory vzdělávání/žák má možnost konat jednotné zkoušky v obou termínech, započítá se mu lepší výsledek
 • 1. řádný termín jednotné zkoušky koná žák na škole, kterou uvedl na prvním místě /2. řádný termín na škole uvedené na druhém místě/

 

Zápisový lístek

 • svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli střední školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí
 • nepotvrdí-li uchazeč odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole
 • uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek v této základní škole
 • zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou
 • výjimka z uplatnění zápisového lístku jen jednou je pouze ve dvou případech, kdy jej uchazeč může vzít zpátky pro uplatnění na druhé škole (když jeho odvolání bylo úspěšné, a v případě uchazeče, který po uplatnění zápisového lístku do oboru s talentovou zkouškou byl následně přijat do oboru vzdělávání bez talentové zkoušky)

 

Kontrola a potvrzování přihlášek ke studiu bude na naší škole probíhat v  únoru 2019.


<< zpět