Přijímačky na střední školu 2023

Přijímací řízení ve školním roce 2022/2023

 

Přihlášky

- stále platí možnost podat 2 přihlášky v rámci prvního kola pro denní studium

- obě přihlášky jsou vyplněny stejně /růžový podtisk/

- na přihlášku žáci uvádějí dvě školy a dva obory vzdělávání, pokud se na ně hlásí

- pokud se hlásí na jednu školu, druhou neuvádí

- pořadí škol na přihláškách není závazné – o volbě školy a oboru rozhodne uchazeč uplatněním zápisového lístku

- přihlášky musí být odevzdány na střední školu do 1. března 2023

 

Přijímací řízení

- konání povinné jednotné zkoušky v oborech s maturitní zkouškou

- jednotné zkoušky se konají formou jednotných písemných testů z předmětů Český jazyk a literatura a Matematika

- přípravu zadání testů jednotné zkoušky, distribuci, zpracování a hodnocení výsledků testů zajistí Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Centrum)

- jednotná zkouška se koná v prvním kole přijímacího řízení ve 2 termínech / 13. dubna a 14. dubna 2023 pro čtyřleté obory vzdělávání/

- žák má možnost konat jednotné zkoušky v obou termínech, započítá se mu lepší výsledek

- 1. řádný termín jednotné zkoušky koná žák na škole, kterou uvedl na prvním místě /2. řádný termín na škole uvedené na druhém místě/

 

Zápisový lístek

- svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli střední školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí

- nepotvrdí-li uchazeč odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole

- uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek v této základní škole

- zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou

- výjimka z uplatnění zápisového lístku jen jednou je pouze ve dvou případech, kdy jej uchazeč může vzít zpátky pro uplatnění na druhé škole (když jeho odvolání bylo úspěšné, a v případě uchazeče, který po uplatnění zápisového lístku do oboru s talentovou zkouškou byl následně přijat do oboru vzdělávání bez talentové zkoušky)

 

Kontrola a potvrzování přihlášek ke studiu bude na naší škole probíhat v únoru 2023.

Nenalezen žádný článek