Home >Pro budoucí prvňáčky >Přípravka pro budoucí prvňáčky >Zahájení PŘÍPRAVKY 18. února 2021
Pro budoucí prvňáčky

Zahájení PŘÍPRAVKY 18. února 2021

Odkaz k přihlášení do PŘÍPRAVKY přes Micosoft TEAMS najdete níže. 

Doporučujeme pro přihlášení použít volbu "Pokračovat v tomto prohlížeči" a zadat jen jméno pro vstup do přípravky.  


Kliknutím sem se připojíte ke schůzce.

 

Je možné se připojit kdykoliv v průběhu cyklu našich lekcí, není třeba se emailem přihlašovat.

 

Z důvodu pandemie bude letos PŘÍPRAVKA PRO PŘEDŠKOLÁKY zahájena později, a to 18. února 2021. Mimořádná opatření nedovolí tradiční průběh, kdy budoucí prvňáčci spolu s rodiči docházeli na jednotlivé lekce k nám do školy. Z tohoto důvodu jsme letos zvolili online formu všech dvanácti setkání. Každý čtvrtek od 16 hodin bude připravena jedna on-line instruktáž vedená pedagogy našeho 1. stupně, kam se budou moci rodiče předškoláků přihlásit a vyslechnout si doporučení a návody postupů přípravy jejich dětí na školní docházku. 

Program jednotlivých lekcí bude koncipován tak, aby byly postupně procvičeny všechny oblasti, které předpokládají úspěšné fungování ve škole. Taktéž bude každá instruktáž doplněna jedním důležitým grafomotorickým prvkem, což je předpoklad úspěšného psaní ve škole. Přípravu dětí bychom rodičům rádi usnadnili vhodně sestavenými pracovními listy, které budou každý týden ke stažení na našem webu a k dispozici v zádveří u vchodu školy v zelené označené krabici vždy od rána den před lekcí, tzn. ve středu 6 - 17 hodin. Děti navštěvující naši mateřskou školu mají listy k dispozici ve své třídě.

V průběhu naší přípravky si budete moci vyslechnout přednášku speciálního pedagoga Mgr. Lenky Bínové, která pohovoří na téma školní zralosti.

Jeden online vstup bude také zaměřen na představení programu Začít spolu, který na naší škole již druhým rokem úspěšně funguje.

Doufáme, že i v této náročné době přispějeme k přípravě budoucích prvňáčků na školu a usnadníme nelehkou práci rodičům.