Škola nanečisto v naší Přípravce
Proč studovat Na Kopcích?
Studovat Na Kopcích není nuda!
Přípravka pro budoucí školáky

Přípravka pro předškoláky, která bývá zahájena každoročně v říjnu, bude letos (ve školním roce 2020/2021) přeložena na pozdější termín.

Důvodem je mimořádná situace z důvodu koronavirové epidemie.

 

Děkujeme za pochopení a těšíme se na vaše předškoláky později.

 

Níže naleznete aktuality z předškolní přípravy z minulého školního roku.

více info

Z důvodu mimořádných opatření vlády ČR byla poslední čtyři setkání v původní podobě zrušena, nahradili jsme je dvěma webináři, kde paní učitelky vysvětlí rodičům práci pro děti v dané oblasti a doplní pracovním listem (níže ke stažení).

 

- čtvrtek 23. dubna 2020 v 17h (pí.uč. Hudková, program: prostorová orientace, horní a dolní oblouk)

- čtvrtek 14. května 2020 v 17h (pí.uč. Válalová, program: sluchová analýza, syntéza a diferenciace, horní a dolní smyčka)

 

Pro účast na webináři použijte tento odkaz v daný termín:

 

https://meetingsemea4.webex.com/meet/otiskova 

 

Těšíme se na vaši účast!

 

Termíny přípravky ve školním roce 2019/2020

3.10.  7.11.  28.11.  12.12.  9.1.  23.1.  6.2.  27.2.  19.3.  16.4.  14.5.  28.5 (vždy 16 - 17hod.) - nahrazeno online lekcemi 23.4. a 14.5.  (od 17hod.)

 

 

Setkání budou probíhat pod vedením učitelek z 1.stupně, které mají připravený rozmanitý a zábavný program. Některé schůzky obohatí svým vedením vychovatelky ze školní družiny nebo učitelky z naší mateřské školy.

Činnost dětí bude probíhat za přítomnosti rodičů, kteří budou více či méně zapojeni do připravených aktivit.

 

Každá lekce obsahuje:

  • Grafomotorickou část
  • Procvičování  dílčích funkcí (zrakové a sluchové vnímání, prostorová orientace, matematické představy apod.)
  • Další činnost napodobující vyučovací předměty s různými formami a metodami práce (český jazyk, matematiky, hudební výchova, keramika, tělocvik apod.)
  • Zadání domácího úkolu (grafomotorika a procvičování dílčích funkcí)

Náš program je obohacen dvěma přednáškami:

  • 7. 11. 2019 - speciální pedagog Mgr.  Lenka Bínová, která vysvětlí podstatu  školní zralosti formou přednášky pro rodiče.
  • 28. 5. 2020 – školní psycholog Dr. Zdeněk Krpoun, PhD. pobeseduje s rodiči ohledně nastavení režimu a pravidel u žáka první třídy. - z důvodu mimořádných opatření vlády zrušeno.

 

 (Děti budou mít po celou dobu přednášek svůj program.) 

 

Těšíme se na budoucí prvňáčky a jejich rodiče!

 

V případě potřeby neváhejte kontaktovat Mg. Vladimíru Otiskovou, otiskova@zskopce.cz, tel. 568 606 102


 


více info

PŘÍPRAVKA PRO PŘEDŠKOLÁKY 10. online setkání 14. května 2020

PŘÍPRAVKA PRO PŘEDŠKOLÁKY 10. online setkání 14. května 2020

Ve čtvrtek 14. května odpoledne se konalo desáté setkání naší PŘÍPRAVKY PRO PŘEDŠKOLÁKY. Proběhlo již podruhé netradičně  online. Po kliknutí na odkaz https://meetingsemea4.webex.com/meet/otiskova se mohli přihlášení rodiče s dětmi nejen vzájemně vidět, ale také se dozvědět jak konkrétně procvičovat sluchovou anylýzu, syntézu a paměť a jak docvičit horní a dolní kličku jako důležité grafomotorické prvky. Paní učitelka Válalová podrobně vysvětlila práci s pracovním listem, který si pro děti připravila. Netradiční setkání mělo i přes ztížené podmínky velmi pozitivní atmosféru.

Byli jsme velmi potěšeni hojnou účastí dětí a rodičů.

více info

PŘÍPRAVKA PRO PŘEDŠKOLÁKY 9. online setkání 23. dubna 2020

PŘÍPRAVKA PRO PŘEDŠKOLÁKY 9. online setkání 23. dubna 2020

Ve čtvrtek 23. dubna se konalo deváté setkání naší PŘÍPRAVKY PRO PŘEDŠKOLÁKY. Proběhlo netradičně z důvodu mimořádných opatření vlády, a to online. Po kliknutí na odkaz https://meetingsemea4.webex.com/meet/otiskova se mohli přihlášení rodiče s dětmi nejen vzájemně vidět, ale také se dozvědět jak konkrétně procvičovat prostorovou orientaci a horní a dolní oblouk coby základní grafomotorické prvky. Paní učitelka Hudková podrobně vysvětlila práci s pracovním listem, který si pro děti připravila. 

Setkání mělo velice pozitivní atmosféru.

více info

PŘÍPRAVKA PRO PŘEDŠKOLÁKY 8. setkání 27. února 2020

PŘÍPRAVKA PRO PŘEDŠKOLÁKY 8. setkání 27. února 2020

Ve čtvrtek 27. února se již poosmé sešly děti naší PŘÍPRAVKY PRO PŘEDŠKOLÁKY. Paní učitelka Hudková z prvního stupně naší školy se snažila procvičit matematické představy a lomenou čáru (pilu)  jako grafomotorický prvek potřebný pro nácvik psaní. Činnosti motivované příslovím „Práce šlechtí“ velmi atraktivně dané dovednosti procvičily a ukázaly rodičům, jak jednoduše toto procvičovat. Druhá polovina setkání probíhala v keramické dílně pod vedením vychovatelek školní družina Ivany Táborské a Ivany Pažourkové. Děti si vymodelovaly tulipán, který dokončí v některých z příštích setkání.

Mgr. Vladimíra Otisková

více info

PŘÍPRAVKA PRO PŘEDŠKOLÁKY 7.setkání 6.února 2020

PŘÍPRAVKA PRO PŘEDŠKOLÁKY 7.setkání 6.února 2020

Ve čtvrtek 6. února se již posedmé sešly děti naší PŘÍPRAVKY PRO PŘEDŠKOLÁKY. Paní učitelky z prvního stupně naší školy Špačková a Petráňková si daly za úkol procvičit s dětmi zrakovou diferenciaci a vlnku jako grafomotorický prvek potřebný pro nácvik psaní. Činnosti vyžadující více koncentrace střídaly pohybové a relaxační aktivity, což zaručilo aktivní účast všech dětí. Rodiče se mohli zúčastnit besedy, která měla za úkol představit program Začít spolu, dle kterého se vyučuje v současné první třídě a bude zařazen i do následujícího  prvního ročníku.

   Mgr. Vladimíra Otisková

více info

PŘÍPRAVKA PRO PŘEDŠKOLÁKY 6.setkání 23.ledna 2020

PŘÍPRAVKA PRO PŘEDŠKOLÁKY 6.setkání 23.ledna 2020

Ve čtvrtek 23. ledna se uskutečnilo již šesté setkání naší PŘÍPRAVKY PRO PŘEDŠKOLÁKY. Program ve třídě vedly paní učitelky z mateřské školy – Fialová a Zejdová. Jimi připravený program byl motivován zimním obdobím, děti procvičovaly orientaci v čase a z grafomotorických prvků spirálu. Těšíme se na další setkání 6. února, kde budou mít rodiče a další zájemci možnost se dozvědět více o programu Začít spolu.

více info

PŘÍPRAVKA PRO PŘEDŠKOLÁKY 5. setkání 9. ledna 2020

PŘÍPRAVKA PRO PŘEDŠKOLÁKY 5. setkání 9. ledna 2020

Ve čtvrtek 9. ledna se sešli už popáté budoucí předškoláci na další lekci naší PŘÍPRAVKY PRO PŘEDŠKOLÁKY. Program ve třídě vedly paní učitelky 1. stupně – Válalová a Červeňová. Jimi připravený program byl motivován atraktivním tématem zimy, děti si měly procvičit zrakovou analýzu a syntézu, v grafomotorické části se věnovaly tečkám a jejich spojování. I když měla celá lekce velmi pohodový a hravý charakter, naplánované nelehké úkoly děti velmi dobře zvládly. Pro přihlížející rodiče byla lekce určitě plná inspirací pro jejich domácí přípravu i hru. Těšíme se na další setkání 23. ledna.

více info

PŘÍPRAVKA PRO PŘEDŠKOLÁKY 4. setkání 12. prosince 2019

PŘÍPRAVKA PRO PŘEDŠKOLÁKY 4. setkání 12. prosince 2019

Ve čtvrtek 12. prosince se uskutečnilo čtvrté setkání naší PŘÍPRAVKY PRO PŘEDŠKOLÁKY. Program ve třídě vedly paní učitelky 1.stupně - Jandová a Nešpůrková. Celé setkání bylo motivováno předvánoční atmosférou, děti měly za úkol procvičit řeč a grafomotorický prvek potřebný ke kresbě stromečku. Po krátkém uvítání na koberci se děti naučily jednoduché vánoční říkadlo, kde si připomněly, jak správně vyslovovat. Řeč rozvíjely i při popisu nazdobeného stromečku. Druhá část lekce měla za úkol naučit děti nakreslit samostatně obrys stromečku. Děti s rodiči odcházeli ještě více natěšené na blížící se svátky. Další setkání proběhne hned v prvním školním týdnu v lednu 9. ledna.

více info

PŘÍPRAVKA PRO PŘEDŠKOLÁKY 3. setkání 28. listopadu 2019

PŘÍPRAVKA PRO PŘEDŠKOLÁKY 3. setkání 28. listopadu 2019

Ve čtvrtek 28. listopadu se uskutečnilo třetí setkání naší PŘÍPRAVKY PRO PŘEDŠKOLÁKY. Program ve třídě vedly paní učitelky 1.stupně - Jandová a Nešpůrková. Nejdříve se děti jako obvykle sešly na koberci ke vzájemnému seznámení a poté si povídaly o zvířátkách, což mělo motivovat k dalším činnostem. Další aktivity probíhaly na koberci, v prostoru třídy, u tabule a na pracovních listech v lavici. Cílem lekce bylo procvičit prostorovou orientaci, kterou doplnila plyšová zvířátka. Z grafomotoriky si budoucí prvňáčci zkusili šikmé čáry a spojování bodů, opět za pomoci zvířecí říše. Po zadání domácího úkolu odcházeli děti i rodiče s dobrou náladou.

Další setkání proběhne ve čtvrtek 12. prosince 2019.

 

více info
 1 2  |  další >>
strana: 1 / 2   celkem: 14 záznamů