Škola nanečisto v naší Přípravce
Proč studovat Na Kopcích?
Studovat Na Kopcích není nuda!
Přípravka pro budoucí školáky

PŘÍPRAVKA PRO PŘEDŠKOLÁKY 2.setkání 7.11. 2019

PŘÍPRAVKA PRO PŘEDŠKOLÁKY 2.setkání 7.11. 2019

Ve čtvrtek 7. listopadu se uskutečnilo druhé setkání naší PŘÍPRAVKY PRO PŘEDŠKOLÁKY. Tentokrát se rodiče a děti rozdělili, rodiče se zúčastnili besedy se speciálním pedagogem Mgr. Lenkou Bínovou, děti měly program ve třídě s paní učitelkou B. Moltašovou. Nejdříve se v kruhu na koberci pozdravili a poté procvičovali sluchovou analýzu a syntézu vytleskáváním slabik dle obrázků zvířat. Grafomotorická část měla za úkol upevnit horní a dolní oblouk, což bylo také motivováno zvířecí říší. Na konci setkání odcházeli se spokojeným výrazem nejen žáci, ale i rodiče, kteří načerpali užitečné informace ohledně školní zralosti.

 

více info

 

 

  

Termíny přípravky ve školním roce 2019/2020

3.10.  7.11.  28.11.  12.12.  9.1.  23.1.  6.2.  27.2.  19.3.  16.4.  14.5.  28.5 (vždy 16 - 17hod.)     

 

 

Setkání budou probíhat pod vedením učitelek z 1.stupně, které mají připravený rozmanitý a zábavný program. Některé schůzky obohatí svým vedením vychovatelky ze školní družiny nebo učitelky z naší mateřské školy.

Činnost dětí bude probíhat za přítomnosti rodičů, kteří budou více či méně zapojeni do připravených aktivit.

 

Každá lekce obsahuje:

  • Grafomotorickou část
  • Procvičování  dílčích funkcí (zrakové a sluchové vnímání, prostorová orientace, matematické představy apod.)
  • Další činnost napodobující vyučovací předměty s různými formami a metodami práce (český jazyk, matematiky, hudební výchova, keramika, tělocvik apod.)
  • Zadání domácího úkolu (grafomotorika a procvičování dílčích funkcí)

Náš program je obohacen dvěma přednáškami:

  • 7. 11. 2019 - speciální pedagog Mgr.  Lenka Bínová, která vysvětlí podstatu  školní zralosti formou přednášky pro rodiče.
  • 19. 3. 2020 -  školním speciální pedagog Mgr. Lenka Hlaváčová opětovně osvětlí  školní zralost v souvislost s přípravu na zápis, také seznámí se svou péčí na naší ZŠ a MŠ.
  • 14. 5. 2020 – školní psycholog Dr. Zdeněk Krpoun, PhD.pobeseduje s rodiči ohledně nastavení režimu a pravidel u žáka první třídy.

 

 (Děti budou mít po celou dobu přednášek svůj program.) 

 

Těšíme se na budoucí prvňáčky a jejich rodiče!

 

V případě potřeby neváhejte kontaktovat Mg. Vladimíru Otiskovou, otiskova@zskopce.cz, tel. 568 606 102


 


více info

1. setkání - 3. října 2019

1. setkání - 3. října 2019

Ve čtvrtek 3. října 2019 se uskutečnilo první setkání PŘÍPRAVKY PRO PŘEDŠKOLÁKY. Bylo zahájeno v prostorech ŠKOLNÍHO KLUBU, kde byli rodiče seznámeni se strukturou jednotlivých lekcí. Byl vysvětlen význam grafomotorické části, procvičování dílčích funkcí a dalších činností, které se budou pravidelně opakovat. Děti byly zaujaty programem motivovaným podzimním deštivým počasím, byly provedeny po budově školy, kde si zahrály různé hry. V programu ve třídě si procvičily zrakovou paměť a zkoušely kreslit vodorovné a svislé čáry. Celá lekce probíhala v příjemné a přátelské atmosféře. Příští setkání bude 7.11., obohatí ho beseda o školní zralosti vedená Mgr. Lenkou Bínovou z brněnské PPP.

  Mgr. Vladimíra Otisková

více info

2. setkání - 7. listopadu 2019

Procvičovaná dílčí funkce: sluchová analýza a syntéza

Grafomotorika: horní oblouk, dolní oblouk, kruh

více info

3. setkání - 28. listopadu 2019

Procvičovaná dílčí funkce: prostorová orientace

Grafomotorika: šikmé čáry, spojování bodů

více info

4. setkání – 12. prosince 2019

Procvičovaná dílčí funkce: řeč

Grafomotorika: houpačka (stromeček) 

více info

5. setkání – 9. ledna 2020

Procvičovaná dílčí funkce: zraková anylýza a syntéza

Grafomotorika: elipsa, tečky

více info

6. setkání – 23. ledna 2020

Procvičovaná dílčí funkce: orientace v čase

Grafomotorika: spirála

více info

7. setkání - 6. února 2020

Procvičovaná dílčí funkce: zraková diferenciace 

Grafomotorika: vlnovka

více info

8. setkání - 27. února 2019

Procvičovaná dílčí funkce: matematické představy

Grafomotorika: lomená čára (pila)

více info
 1 2  |  další >>
strana: 1 / 2   celkem: 14 záznamů