Škola nanečisto v naší Přípravce
Proč studovat Na Kopcích?
Studovat Na Kopcích není nuda!
Přípravka pro budoucí školáky

 

 

  

Termíny přípravky ve školním roce 2019/2020

3.10.  7.11.  28.11.  12.12.  9.1.  23.1.  6.2.  27.2.  19.3.  16.4.  14.5.  28.5 (vždy 16 - 17hod.)     

 

 

Setkání budou probíhat pod vedením učitelek z 1.stupně, které mají připravený rozmanitý a zábavný program. Některé schůzky obohatí svým vedením vychovatelky ze školní družiny nebo učitelky z naší mateřské školy.

Činnost dětí bude probíhat za přítomnosti rodičů, kteří budou více či méně zapojeni do připravených aktivit.

 

Každá lekce obsahuje:

  • Grafomotorickou část
  • Procvičování  dílčích funkcí (zrakové a sluchové vnímání, prostorová orientace, matematické představy apod.)
  • Další činnost napodobující vyučovací předměty s různými formami a metodami práce (český jazyk, matematiky, hudební výchova, keramika, tělocvik apod.)
  • Zadání domácího úkolu (grafomotorika a procvičování dílčích funkcí)

Náš program je obohacen dvěma přednáškami:

  • 7. 11. 2019 - speciální pedagog Mgr.  Lenka Bínová, která vysvětlí podstatu  školní zralosti formou přednášky pro rodiče.
  • 19. 3. 2020 -  školním speciální pedagog Mgr. Lenka Hlaváčová opětovně osvětlí  školní zralost v souvislost s přípravu na zápis, také seznámí se svou péčí na naší ZŠ a MŠ.

(Děti budou mít po celou dobu přednášek svůj program.) 

 

 

 

Těšíme se na budoucí prvňáčky a jejich rodiče!

 

V případě potřeby neváhejte kontaktovat Mg. Vladimíru Otiskovou, otiskova@zskopce.cz, tel. 568 606 102


 


více info

1. setkání - 3. října 2019

Procvičovaná dílčí funkce: zraková paměť

Grafomotorika: rovné vodorovné a svislé čáry

více info

2. setkání - 7. listopadu 2019

Procvičovaná dílčí funkce: sluchová analýza a syntéza

Grafomotorika: horní oblouk, dolní oblouk, kruh

více info

3. setkání - 28. listopadu 2019

Procvičovaná dílčí funkce: prostorová orientace

Grafomotorika: šikmé čáry, spojování bodů

více info

4. setkání – 12. prosince 2019

Procvičovaná dílčí funkce: řeč

Grafomotorika: houpačka (stromeček) 

více info

5. setkání – 9. ledna 2020

Procvičovaná dílčí funkce: zraková anylýza a syntéza

Grafomotorika: elipsa, tečky

více info

6. setkání – 23. ledna 2020

Procvičovaná dílčí funkce: orientace v čase

Grafomotorika: spirála

více info

7. setkání - 6. února 2020

Procvičovaná dílčí funkce: zraková diferenciace 

Grafomotorika: vlnovka

více info

8. setkání - 27. února 2019

Procvičovaná dílčí funkce: matematické představy

Grafomotorika: lomená čára (pila)

více info

9. setkání - 19. března 2020

Procvičovaná dílčí funkce: sluchová anylýza a syntéza

Grafomotorika: horní oblouk (skoky)

více info
 1 2  |  další >>
strana: 1 / 2   celkem: 13 záznamů