Škola nanečisto v naší Přípravce
Proč studovat Na Kopcích?
Studovat Na Kopcích není nuda!
Přípravka pro budoucí školáky

 Je možné se kdykoliv během cyklu přihlásit!!!

 

  

Termíny přípravky ve školním roce 2019/2020

3.10.  7.11.  28.11.  12.12.  9.1.  23.1.  6.2.  27.2.  19.3.  16.4.  14.5.  28.5 (vždy 16 - 17hod.)     

 

 

Setkání budou probíhat pod vedením učitelek z 1.stupně, které mají připravený rozmanitý a zábavný program. Některé schůzky obohatí svým vedením vychovatelky ze školní družiny nebo učitelky z naší mateřské školy.

Činnost dětí bude probíhat za přítomnosti rodičů, kteří budou více či méně zapojeni do připravených aktivit.

 

Každá lekce obsahuje:

  • Grafomotorickou část
  • Procvičování  dílčích funkcí (zrakové a sluchové vnímání, prostorová orientace, matematické představy apod.)
  • Další činnost napodobující vyučovací předměty s různými formami a metodami práce (český jazyk, matematiky, hudební výchova, keramika, tělocvik apod.)
  • Zadání domácího úkolu (grafomotorika a procvičování dílčích funkcí)

Náš program je obohacen dvěma přednáškami:

  • 7. 11. 2019 - speciální pedagog Mgr.  Lenka Bínová, která vysvětlí podstatu  školní zralosti formou přednášky pro rodiče.
  • 28. 5. 2020 – školní psycholog Dr. Zdeněk Krpoun, PhD. pobeseduje s rodiči ohledně nastavení režimu a pravidel u žáka první třídy.

 

 (Děti budou mít po celou dobu přednášek svůj program.) 

 

Těšíme se na budoucí prvňáčky a jejich rodiče!

 

V případě potřeby neváhejte kontaktovat Mg. Vladimíru Otiskovou, otiskova@zskopce.cz, tel. 568 606 102


 


více info

PŘÍPRAVKA PRO PŘEDŠKOLÁKY 8. setkání 27. února 2020

PŘÍPRAVKA PRO PŘEDŠKOLÁKY 8. setkání 27. února 2020

Ve čtvrtek 27. února se již poosmé sešly děti naší PŘÍPRAVKY PRO PŘEDŠKOLÁKY. Paní učitelka Hudková z prvního stupně naší školy se snažila procvičit matematické představy a lomenou čáru (pilu)  jako grafomotorický prvek potřebný pro nácvik psaní. Činnosti motivované příslovím „Práce šlechtí“ velmi atraktivně dané dovednosti procvičily a ukázaly rodičům, jak jednoduše toto procvičovat. Druhá polovina setkání probíhala v keramické dílně pod vedením vychovatelek školní družina Ivany Táborské a Ivany Pažourkové. Děti si vymodelovaly tulipán, který dokončí v některých z příštích setkání.

Mgr. Vladimíra Otisková

více info

PŘÍPRAVKA PRO PŘEDŠKOLÁKY 7.setkání 6.února 2020

PŘÍPRAVKA PRO PŘEDŠKOLÁKY 7.setkání 6.února 2020

Ve čtvrtek 6. února se již posedmé sešly děti naší PŘÍPRAVKY PRO PŘEDŠKOLÁKY. Paní učitelky z prvního stupně naší školy Špačková a Petráňková si daly za úkol procvičit s dětmi zrakovou diferenciaci a vlnku jako grafomotorický prvek potřebný pro nácvik psaní. Činnosti vyžadující více koncentrace střídaly pohybové a relaxační aktivity, což zaručilo aktivní účast všech dětí. Rodiče se mohli zúčastnit besedy, která měla za úkol představit program Začít spolu, dle kterého se vyučuje v současné první třídě a bude zařazen i do následujícího  prvního ročníku.

   Mgr. Vladimíra Otisková

více info

PŘÍPRAVKA PRO PŘEDŠKOLÁKY 6.setkání 23.ledna 2020

PŘÍPRAVKA PRO PŘEDŠKOLÁKY 6.setkání 23.ledna 2020

Ve čtvrtek 23. ledna se uskutečnilo již šesté setkání naší PŘÍPRAVKY PRO PŘEDŠKOLÁKY. Program ve třídě vedly paní učitelky z mateřské školy – Fialová a Zejdová. Jimi připravený program byl motivován zimním obdobím, děti procvičovaly orientaci v čase a z grafomotorických prvků spirálu. Těšíme se na další setkání 6. února, kde budou mít rodiče a další zájemci možnost se dozvědět více o programu Začít spolu.

více info

PŘÍPRAVKA PRO PŘEDŠKOLÁKY 5. setkání 9. ledna 2020

PŘÍPRAVKA PRO PŘEDŠKOLÁKY 5. setkání 9. ledna 2020

Ve čtvrtek 9. ledna se sešli už popáté budoucí předškoláci na další lekci naší PŘÍPRAVKY PRO PŘEDŠKOLÁKY. Program ve třídě vedly paní učitelky 1. stupně – Válalová a Červeňová. Jimi připravený program byl motivován atraktivním tématem zimy, děti si měly procvičit zrakovou analýzu a syntézu, v grafomotorické části se věnovaly tečkám a jejich spojování. I když měla celá lekce velmi pohodový a hravý charakter, naplánované nelehké úkoly děti velmi dobře zvládly. Pro přihlížející rodiče byla lekce určitě plná inspirací pro jejich domácí přípravu i hru. Těšíme se na další setkání 23. ledna.

více info

PŘÍPRAVKA PRO PŘEDŠKOLÁKY 4. setkání 12. prosince 2019

PŘÍPRAVKA PRO PŘEDŠKOLÁKY 4. setkání 12. prosince 2019

Ve čtvrtek 12. prosince se uskutečnilo čtvrté setkání naší PŘÍPRAVKY PRO PŘEDŠKOLÁKY. Program ve třídě vedly paní učitelky 1.stupně - Jandová a Nešpůrková. Celé setkání bylo motivováno předvánoční atmosférou, děti měly za úkol procvičit řeč a grafomotorický prvek potřebný ke kresbě stromečku. Po krátkém uvítání na koberci se děti naučily jednoduché vánoční říkadlo, kde si připomněly, jak správně vyslovovat. Řeč rozvíjely i při popisu nazdobeného stromečku. Druhá část lekce měla za úkol naučit děti nakreslit samostatně obrys stromečku. Děti s rodiči odcházeli ještě více natěšené na blížící se svátky. Další setkání proběhne hned v prvním školním týdnu v lednu 9. ledna.

více info

PŘÍPRAVKA PRO PŘEDŠKOLÁKY 3. setkání 28. listopadu 2019

PŘÍPRAVKA PRO PŘEDŠKOLÁKY 3. setkání 28. listopadu 2019

Ve čtvrtek 28. listopadu se uskutečnilo třetí setkání naší PŘÍPRAVKY PRO PŘEDŠKOLÁKY. Program ve třídě vedly paní učitelky 1.stupně - Jandová a Nešpůrková. Nejdříve se děti jako obvykle sešly na koberci ke vzájemnému seznámení a poté si povídaly o zvířátkách, což mělo motivovat k dalším činnostem. Další aktivity probíhaly na koberci, v prostoru třídy, u tabule a na pracovních listech v lavici. Cílem lekce bylo procvičit prostorovou orientaci, kterou doplnila plyšová zvířátka. Z grafomotoriky si budoucí prvňáčci zkusili šikmé čáry a spojování bodů, opět za pomoci zvířecí říše. Po zadání domácího úkolu odcházeli děti i rodiče s dobrou náladou.

Další setkání proběhne ve čtvrtek 12. prosince 2019.

 

více info

PŘÍPRAVKA PRO PŘEDŠKOLÁKY 2. setkání 7. listopadu 2019

PŘÍPRAVKA PRO PŘEDŠKOLÁKY 2. setkání 7. listopadu 2019

Ve čtvrtek 7. listopadu se uskutečnilo druhé setkání naší PŘÍPRAVKY PRO PŘEDŠKOLÁKY. Tentokrát se rodiče a děti rozdělili, rodiče se zúčastnili besedy se speciálním pedagogem Mgr. Lenkou Bínovou, děti měly program ve třídě s paní učitelkou B. Moltašovou. Nejdříve se v kruhu na koberci pozdravili a poté procvičovali sluchovou analýzu a syntézu vytleskáváním slabik dle obrázků zvířat. Grafomotorická část měla za úkol upevnit horní a dolní oblouk, což bylo také motivováno zvířecí říší. Na konci setkání odcházeli se spokojeným výrazem nejen žáci, ale i rodiče, kteří načerpali užitečné informace ohledně školní zralosti.

 

více info

PŘÍPRAVKA PRO PŘEDŠKOLÁKY 1. setkání 3. října 2019

PŘÍPRAVKA PRO PŘEDŠKOLÁKY 1. setkání 3. října 2019

Ve čtvrtek 3. října 2019 se uskutečnilo první setkání PŘÍPRAVKY PRO PŘEDŠKOLÁKY. Bylo zahájeno v prostorech ŠKOLNÍHO KLUBU, kde byli rodiče seznámeni se strukturou jednotlivých lekcí. Byl vysvětlen význam grafomotorické části, procvičování dílčích funkcí a dalších činností, které se budou pravidelně opakovat. Děti byly zaujaty programem motivovaným podzimním deštivým počasím, byly provedeny po budově školy, kde si zahrály různé hry. V programu ve třídě si procvičily zrakovou paměť a zkoušely kreslit vodorovné a svislé čáry. Celá lekce probíhala v příjemné a přátelské atmosféře. Příští setkání bude 7.11., obohatí ho beseda o školní zralosti vedená Mgr. Lenkou Bínovou z brněnské PPP.

Mgr. Vladimíra Otisková

více info

8. setkání - 27. února 2019

Procvičovaná dílčí funkce: matematické představy

Grafomotorika: lomená čára (pila)

více info
 1 2  |  další >>
strana: 1 / 2   celkem: 14 záznamů