Škola nanečisto v naší Přípravce
Proč studovat Na Kopcích?
Studovat Na Kopcích není nuda!
Přípravka pro budoucí školáky

1.setkání - 4.října 2018

První setkání bylo uvedeno a představeno v prostorech ŠKOLNÍHO KLUBU Mgr. Vladimírou Otiskovou, která přivítala rodiče, vysvětlila účel pravidelného setkávání rodičů, seznámila se strukturou jednotlivých lekcí. Nastínila také význam grafomotorické části, procvičování dílčích funkcí a dalších činností, které se budou pravidelně opakovat. Rodičům byly představeny paní učitelky (Mgr. Iveta Petráňková, Mgr. Ivona Špačková), které program tohoto dne vedly. Po úvodní části se děti s rodiči přesunuli do třídy 1. A, kde je čekal program motivovaný podzimním ročním obdobím. Stěžejní činnost se zaměřila na procvičování zrakové paměti. Rodiče se mohli inspirovat atraktivní hrou „CO CHYBÍ?“, kterou mohou jednoduše provádět v domácím prostředí. Grafomotorická část začala názorným vysvětlením správného sezení a úchopu psacího náčiní. Poté si děti za pomoci rodičů zkusily nakreslit vodorovné a svislé čáry motivované tvorbou plotu. Dětem byl zadán domácí úkol, který procvičí výše uvedený grafomotorický prvek, rodiče byli názorně instruováni, aby dětem mohli vytvořit co nejlepší pracovní podmínky. V závěru setkání byli děti s rodiči provedeni po budově školy, kde si zahráli jednoduché hry nebo vyzkoušeli rozmanité činnosti (relaxovna, jídelna, tělocvična, studio Kopce, počítačová, učebna, hudebna, apod.). Celá lekce probíhala v příjemné a přátelské atmosféře.

Fotogalerie

 

 


<< zpět