Škola nanečisto v naší Přípravce
Proč studovat Na Kopcích?
Studovat Na Kopcích není nuda!
Přípravka pro budoucí školáky

2.setkání - 8. listopadu 2018

Druhé setkání bylo opět uvedeno ve stejných  prostorech Mgr. V.Otiskovou, kde přivítala rodiče a krátce instruovala nově příchozí děti s jejich rodinami. Byl stručně nastíněn program tohoto setkání motivovaného zvířetem KOČKA, zdůrazněna důležitost sluchové analýzy a syntézy. Rovněž byl oznámen další grafomotorický prvek – horní a dolní oblouk s kruhem.  Poté se děti s jejich rodiči přesunuli do třídy II.A, kde program vedly  paní učitelky z 1.stupně. Po krátkém seznámení v kruhu velmi silně motivačně zapůsobily originální zvuky zvířat z nahrávky, které měly děti poznávat. Rodiče mohli vidět, jak atraktivně lze rozvíjet sluchové vnímání dětí. Další program byl motivován kočkou, jejím specifickým pohybem a zvukem, rozvíjel hrubou a jemnou motoriku. Potom se program přesunul do lavic, odkud děti podle obrázků zvířat z tabule procvičovaly poznávání první a poslední hlásky ve slově, hláskovou analýzu a syntézu a určování slabik vytleskáváním. Rodičům byla zdůrazněna důležitost zvládnutí této dovednosti jako předpokladu úspěšného čtení a psaní. Byly jim nabídnuty možnosti v jakých hrách nebo činnostech toto procvičovat. Závěrečná část celého setkání patřila grafomotorice a nácviku horního a dolního oblouku s kruhem, všechny tyto prvky děti nalezly na jednoduchém obrázku kočky. V rámci grafomotrické části byli rodiče podrobně a názorně informováni o správném držení tužky, sezení a dalších podmínkách správného kreslení a psaní.  Na konci lekce paní učitelky zadaly úkol na domácí procvičování a nálepkou odměnily úkol z prvního setkání. Celá lekce probíhala v přátelské a klidné atmosféře.

Fotogalerie

 


<< zpět