Škola nanečisto v naší Přípravce
Proč studovat Na Kopcích?
Studovat Na Kopcích není nuda!
Přípravka pro budoucí školáky

2. setkání - 7. listopadu 2019

Procvičovaná dílčí funkce: sluchová analýza a syntéza

Grafomotorika: horní oblouk, dolní oblouk, kruh


<< zpět