Škola nanečisto v naší Přípravce
Proč studovat Na Kopcích?
Studovat Na Kopcích není nuda!
Přípravka pro budoucí školáky

5. setkání – 9. ledna 2020

Procvičovaná dílčí funkce: zraková anylýza a syntéza

Grafomotorika: elipsa, tečky


<< zpět