Škola nanečisto v naší Přípravce
Proč studovat Na Kopcích?
Studovat Na Kopcích není nuda!
Přípravka pro budoucí školáky

 Je možné se kdykoliv během cyklu přihlásit!!!

 

  

Termíny přípravky ve školním roce 2019/2020

3.10.  7.11.  28.11.  12.12.  9.1.  23.1.  6.2.  27.2.  19.3.  16.4.  14.5.  28.5 (vždy 16 - 17hod.)     

 

 

Setkání budou probíhat pod vedením učitelek z 1.stupně, které mají připravený rozmanitý a zábavný program. Některé schůzky obohatí svým vedením vychovatelky ze školní družiny nebo učitelky z naší mateřské školy.

Činnost dětí bude probíhat za přítomnosti rodičů, kteří budou více či méně zapojeni do připravených aktivit.

 

Každá lekce obsahuje:

  • Grafomotorickou část
  • Procvičování  dílčích funkcí (zrakové a sluchové vnímání, prostorová orientace, matematické představy apod.)
  • Další činnost napodobující vyučovací předměty s různými formami a metodami práce (český jazyk, matematiky, hudební výchova, keramika, tělocvik apod.)
  • Zadání domácího úkolu (grafomotorika a procvičování dílčích funkcí)

Náš program je obohacen dvěma přednáškami:

  • 7. 11. 2019 - speciální pedagog Mgr.  Lenka Bínová, která vysvětlí podstatu  školní zralosti formou přednášky pro rodiče.
  • 28. 5. 2020 – školní psycholog Dr. Zdeněk Krpoun, PhD. pobeseduje s rodiči ohledně nastavení režimu a pravidel u žáka první třídy.

 

 (Děti budou mít po celou dobu přednášek svůj program.) 

 

Těšíme se na budoucí prvňáčky a jejich rodiče!

 

V případě potřeby neváhejte kontaktovat Mg. Vladimíru Otiskovou, otiskova@zskopce.cz, tel. 568 606 102


 


Fotogalerie

 

 


<< zpět