Škola nanečisto v naší Přípravce
Proč studovat Na Kopcích?
Studovat Na Kopcích není nuda!
Přípravka pro budoucí školáky

 


 

Setkání budou probíhat pod vedením učitelek z 1.stupně, které mají připravený rozmanitý a zábavný program. Některé schůzky obohatí svým vedením vychovatelky ze školní družiny nebo učitelky z naší mateřské školy.

Činnost dětí bude probíhat za přítomnosti rodičů, kteří budou více či méně zapojeni do připravených aktivit.

 

Každá lekce obsahuje:

  • Grafomotorickou část
  • Procvičování  dílčích funkcí (zrakové a sluchové vnímání, prostorová orientace, matematické představy apod.)
  • Další činnost napodobující vyučovací předměty s různými formami a metodami práce (český jazyk, matematiky, hudební výchova, keramika, tělocvik apod.)
  • Zadání domácího úkolu (grafomotorika a procvičování dílčích funkcí)

Náš program je obohacen dvěma přednáškami:

  • 29. 11. 2018 - speciální pedagog Mgr. Hana Otevřelová, která vysvětlí podstatu  školní zralosti formou přednášky pro rodiče.
  • 28. 2. 2019 -  školním speciální pedagog Mgr. Lenka Hlaváčová opětovně osvětlí  školní zralost v souvislost s přípravu na zápis, také seznámí se svou péčí na naší ZŠ a MŠ.

(Děti budou mít po celou dobu přednášek svůj program.) 

Termíny:

 4.10., 8.11., 29.11., 13.12., 10.1., 7.2., 28.2., 14.3., 28.3., 25.4., 9.5., 30.5.    

 

Těšíme se na budoucí prvňáčky a jejich rodiče!

 

V případě potřeby neváhejte kontaktovat Mg. Vladimíru Otiskovou, otiskova@zskopce.cz, tel. 568 606 102


 << zpět