Home >Mateřská škola >Provoz MŠ v letních měsících
Mateřská škola

Příjem přihlášek do MŠ na období od 9.8. do 13.8. a 16.8. do 20.8.2021

Příjem přihlášek k docházce do MŠ o letních prázdninách bude probíhat 8. a 9. června 2021 v době od 9:00 do 15:00 na sekretariátu ZŠ.

Žádost je nutné v tuto dobu doručit do školy osobně.

Je nutné dodat následující dokumenty:

  • Originál žádosti o přijetí do MŠ podepsaný zákoným zástupcem.
  • Kopie evidenčního listu ze své kmenové MŠ, kde je doklad o očkování dítěte.

S ohledem na omezenou kapacitu naší MŠ budou žádosti zpracovány podle doby doručení a může být přijato celkem 13 dětí. 

Výše úplty za MŠ:

1 týden 91 Kč + strava

2 týdny 182 Kč + strava