Škola nanečisto v naší Přípravce
Proč studovat Na Kopcích?
Studovat Na Kopcích není nuda!
Školní družina a školní klub

Platba za ŠD a ŠK

Číslo běžného účtu školy: 237667620/0300

Měsíční poplatek za školní družinu činí 150 Kč, pololetní platba 750 Kč, celoroční platba 1500 Kč.

Měsíční poplatek za školní klub činí 80 Kč (v září a červnu 40Kč) pololetní platba 360 Kč, celoroční platba 720 Kč.

Při každé bezhotovostní platbě na účet školy vždy bezpodmínečně uvádějte variabilní symbol přidělený Vašemu dítěti, ten obdržíte od třídního učitele, případně od účetní školy. Pokud budete nadále platit poplatky v hotovosti, žádný variabilní symbol nepotřebujete a vše probíhá jako v minulém školním roce.

Pozn.: Pokud zvolíte bezhotovostní platbu, bude zvolena na celý školní rok a nebude možné ji kombinovat s hotovostní platbou. Pokud zaplatíte dítěti poplatek za družinu za první pololetí bezhotovostně na účet školy, zaplatíte tento poplatek bezhotovostně i na druhé pololetí.


<< zpět