Škola nanečisto v naší Přípravce
Proč studovat Na Kopcích?
Studovat Na Kopcích není nuda!
Spolupráce se SPŠT Třebíč

Dlouhodobá spolupráce se SPŠT Třebíč

Dlouhodobá spolupráce se SPŠT Třebíč

Naše škola úzce spolupracuje se Střední průmyslovou školu Třebíč.

 

Žáci 9. a 8. ročníků navštěvuji Střední průmyslovou školu Třebíč a využívají pro výuku jejich odborné učeby, dílny a laboratoře. Je naplánováno několik  návštěv, které budou zaměřeny na den s kovem, den se dřevem, den s elektřinou, den s automobilem, den s umělci.
více info

Den s kovem 12. a 16. prosince 2016

V týdnu od 12. do 16. prosince měli žáci 9. ročníku opravdu nabitý program. Po pondělní návštěvě anglického představení a prezentaci ročníkových prací na ně čekala velmi zajímavá exkurze nazvaná Den s kovem. 

V rámci spolupráce naší školy se SPŠT v Třebíči navštívili deváťáci dílny výše zmiňované střední školy. Čekala na ně práce s kovovým materiálem. Nejdříve byli v informačním centru seznámeni s obory, které na dané škole mohou studovat. Potom už následovala praxe.

Žáků se ujali nejen učitelé odborného výcviku, ale také žáci střední průmyslové školy. Především chlapce zaujal výklad o CNC strojích, jejich programování a práci s nimi. Každý žák si potom prakticky vyzkoušel, jaké to je pracovat s kovem. Nejdříve bylo třeba kovovou destičku ve svěráku opracovat a vyvrtat otvory. Potom CNC stroj „vykouzlil“ na kov obrázek, který si žáci obtáhli a zahladili. Každý si tak odnášel domů nejen vlastnoruční výrobek, ale také spoustu cenných informací a nových dovedností (žáci 9.B také nový štítek na dveře). Děkujeme všem, kteří nás SPŠT provedli, věnovali se nám a radili a něco nového nás naučili. Už se těšíme na další společné dny na této střední škole!

Mgr. Lenka Zvěřinová

více info

Den s elektrem 17.2.2017

V pátek 17. února se žáci devátých tříd opět vydali na Střední průmyslovou školu. Tentokrát na ně čekal Den s elektrem. Nejdříve se rozdělili do několika skupin a poté odešli do odborných učeben, kde se věnovali úkolům ze silnoproudu a slaboproudu. Všichni si vyzkoušeli základní práci s pájkou, kterou využili při následném pájení svého jména, cívek a obvodů. Po přestávce si žáci vyměnili pozice a odešli si zkusit zapojit dráty tak, aby jim správně fungovala zásuvka a vypínač. Odměnou jim bylo rozsvícení žárovky a točící se větrák. Práce bavila nejen chlapce, ale i děvčata. Poděkování patří nejen mistrům na střední škole, ale také žákům 3. ročníků, kteří byli výbornými průvodci a pomocníky našich žáků.

Lenka Zvěřinová

více info
strana: 1 / 1   celkem: 3 záznamů