Home >Základní škola >Sportovní třída
Základní škola

Sportovní třída

Od školního roku 2021/2022 se nám podařilo ve spolupráci s SK FOTBALOVOU ŠKOLOU TŘEBÍČ otevřít sportovní třídu, která je realizována od 6. ročníku.

Sportovní třídu aktuálně tvoří 20 žáků, 15 chlapců a 5 dívek. Třídním učitelem je pan Mgr. Vojtěch Dvořák, mládežnický fotbalový trenér FŠ Třebíč, aktuálně působí u kategorie U13. Třída má celkem 6 hodin TV týdně: 1. hodina TV atletika - 2. hodina TV plavání (na dobrovolné bázi) - 3. hodina TV gymnastika (v rámci školního klubu) - 4. hodina TV míčové sporty - 5. hodina TV silový trénink a úpolové hry - 6. hodina TV kompenzační cvičení (v rámci školního klubu).

Pravidelně se hodin TV se účastní další trenér FŠ Třebíč - Mgr. Radomír Talafa. Do hodin TV chodí i další trenéři, abychom tak zaručili co největší efektivitu a prostor pro učení - v rámci menších skupin.

V příštím školním roce chceme otevřít další novou sportovní třídu 6. B. 

Všechny děti, které mají rády sport, mají do naší sportovní třídy dveře otevřené.

První hodiny TV ve sportovní třídě:

https://www.zskopce.cz/deni-ve-skole-akce-skoly/prvni-hodiny-tv-tridy-6-b/