Pro budoucí prvňáčky

Ve čtvrtek 2. prosince proběhla třetí lekce naší PŘÍPRAVKY PRO PŘEDŠKOLÁKY. Z důvodu pandemie jsme ji uskutečnili online formou. Program zajistila Mgr. Hana Otevřelová, speciální pedagog, která si připravila podrobné povídání o školní zralosti, kde vysvětlila důležitost jednotlivých dílčích funkcí a další stránky této problematiky. Rodiče porozuměli základním pojmům a také se dozvěděli, jak mohou svým dětem pomoci a přispět tak k hladšímu průběhu jejich školní docházky.

Pro děti byl připraven pracovní list s prezentací, které mají za úkol procvičit prostorovou orientaci, šikmé čáry a spojování bodů.

Více informací ohledně pracovních listů a prezentace pro děti zde.

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

Ve čtvrtek 18. listopadu se sešli budoucí prvňáčci na druhou lekci naší PŘÍPRAVKY PRO PŘEDŠKOLÁKY. Činnosti motivované podzimem měly za úkol procvičit sluchovou analýzu a syntézu, z grafomotoriky se nacvičoval horní a dolní oblouk. Všechny děti, které se zúčastnily, pilně pracovaly a o malý kousíček se přiblížily svému úspěšnému nástupu do školy. Ti, kteří se nemohli lekce zúčastnit, mají níže ke stažení pracovní list, popř. je vytištěný k dispozici v zádveří školy denně 6 – 17h v zelené krabici.

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

Účast rodičů a dětí na druhém setkání naší PŘÍPRAVKY PRO PŘEDŠKOLÁKY je z důvodu zhoršující se epidemické situace možná pouze za podmínek, že rodič je:

  • očkovaný (nejméně 14 dní po druhé dávce)
  • absolvoval PCR test na covid-19 nejdéle před 72 hodinami
  • absolvoval antigenní test na covid-19 nejdéle před 24 hodinami
  • prodělal covid-19 nejvíce před 180 dny
  • ochoten si provést školou poskytnutý samotest s negativním výsledkem

Děkujeme za pochopení a těšíme se na vás.

Pokud někdo nebude schopen splnit výše uvedené podmínky účasti, může si pracovní list po lekci stáhnout na webu školy v sekci PRO BUDOUCÍ PRVŇÁČKY nebo vytištěný vyzvednout v zádveří školy následující dny 6 - 17h (v zelené krabici).

 

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

Ve čtvrtek 4. listopadu se uskutečnilo první setkání našeho cyklu PŘÍPRAVKY PRO PŘEDŠKOLÁKY. Děti si pod vedením paní učitelky Lenky Červeňové procvičily zrakovou paměť jako velmi důležitý předpoklad výuky trivia v první třídě. Taktéž si zopakovaly jak dobře držet tužku a procvičily přímou svislou i vodorovnou čáru jako první grafomotorický prvek. Polovinu času děti strávily procházkou po škole, aby měly představu, jak vypadají nejdůležitější místa pro současné prvňáčky. Celé lekci byli přítomni rodiče, kteří mohli pozorovat svoje děti při různých činnostech a také se dozvědět různé možnosti domácí přípravy. Pracovní list z této lekce naleznete níže.

Těšíme se na další setkání ve čtvrtek 18. listopadu 2021.

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

PRVNÍ SETKÁNÍ NAŠÍ PŘÍPRAVKY SE USKUTEČNÍ tento čtvrtek 4. listopadu 2021 od 16h PŘÍMO VE ŠKOLE ZA DORŽENÍ VŠECH PODMÍNEK DANÝCH AKTUÁLNÍ SITUACÍ V SOUVISLOSTI S EPIDEMIÍ COVID-19.

Děti přijdou za doprovodu rodičů či prarodičů, kteří mohou být lekci přítomni. Vstup hlavní vchodem do školy, podle šipek se dostanete do 1.patra, kde cyklus zahájíme. Dospělí jsou povinni mít po celou dobu dýchací cesty zakryté respirátorem.

Rádi bychom vás seznámili s příjemným prostředím naší školy. 

Pro budoucí prvňáčky máme připraveno 12 čtvrtečních lekcí, které obsahují grafomotoriku a přípravu na školu zábavnou formou. Program bude připraven a veden pedagogy prvního stupně naší školy, vychovatelkami školní družiny a učitelkami naší mateřské školy. Náplň lekcí bude zpestřena besedou o školní zralosti pro rodiče a dvěma termíny prezentací programu Začít spolu, dle kterého u nás vyučujeme.

Zájemci se mohou hlásit na emailu otiskova@zskopce.cz nebo na telefonu 568 606 102.

Více informací na našem letáčku.

Těšíme se na budoucí školáky!

přečíst celé