Pro budoucí prvňáčky

17. 12. 2021 jsme navštívili knihovnu na Modřínové ulici. Vrátili jsme přečtené knihy a pokračovali v cestě na Cyrilometodějskou ulici. Zde na nás čekal pan Milan Noha. Zažili jsme poutavé vyprávění o narození Ježíška, spojené se zpěvem koled a sestavením živého betlému z nás, žáků. Už víme, co znamená slovo advent, kde leží Betlém, kdo byli darečníci, co je koleda. Celý program se nám moc líbil. Děkujeme.
Po návratu do školy jsme poseděli u stromečku a Katka nám zahrála na kytaru. My hádali, jakou koledu hraje. Vše jsme uhodli, hrála moc hezky!

Lvíčci z 2. A

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

Je 15. 12. 2021, Vánoce se blíží.
Vypravili jsme se za paní Evou Novotnou do Muzea Vysočiny Třebíč. Čekalo nás zajímavé povídání o Vánocích, vyrobili jsme si papírovou ozdobu a na malou chvilku spatřili expozici betlémů. Více času nebylo, protože cesta pěšky tam i zpět je dlouhá! Na délku trasy si nikdo nepostěžoval, my lvíčci máme sportovní tlapky.
I cesta může být cíl.

Lvíčci z 2. A

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

Dozvědět se o tradicích,
zahrát si na fanfrnoch,
vyrobit si ozdobičku,
zvládly dívky, každý hoch.

Do zámku busem,
zpátky po svých,
na výstavě betlémů,
radost v dětských očích.

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

V pátek 10. prosince panovalo venku opravdu zimní počasí plné sněhu. Jako by počasí vědělo, že třeťáci mají naplánovanou zimní dílnu čtení. Nejprve proběhla simultánní pantomima, během ní se žáci a žákyně rozdělili do menších skupinek. Každá skupina měla za úkol poskládat rozstříhané texty tří zimních básniček, připravit si pohybové ztvárnění obsahu básniček a tyto pohybové doprovody prezentovat ostatním skupinám. V druhé části dílny čtení dostaly skupinky napsaná slova a tato slova měly skupiny použít ve vytvořené básničce. A věřte, že vymyslet básničku, dá docela práce.
Během zimního rýmování na všechny padla ta pravá předvánoční a zimní atmosféra.

Mgr. Ivana Válalová

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

S druhou hořící adventní svíčkou jsme dokončili naši práci v adventních centrech.
V ateliéru vznikaly pod laskavým vedením paní asistentky Markéty Maulové půvabné svícny. Určitě potěší ty, pro které byly vyráběné. V centru Hlavička jsme se trápili s tajenkou, šifrou a zkoušeli jsme vytvořit báseň. Ve Světě kolem nás jsme pracovali s angličtinou a příběhem o narození Ježíška. Pohádka o čertu Matesovi v centru Čtení a psaní nás potrápila svou délkou, ale byla krásná. Matematika prověřila, jak si umíme poradit se slovními úlohami.
Rychlíci si vyzkoušeli dokreslit vánoční stromek podle osy, spočítat vánoční ozdoby nebo správně opsat slova spojená s Vánocemi.
Hezký adventní čas a šťastné a veselé Vánoce přejí Lvíčci!

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

V pátek 26. listopadu si žáci a žákyně připomněli nejenom četbou příběhu o Andělínovi a Rozárce, ale i tvorbou adventních věnečků, že se blíží ten nejkrásnější předvánoční čas. To, jak se práce dařila, můžete posoudit sami. Věnečky jistě doma poslouží k vytvoření té pravé adventní atmosféry.

Mgr. Ivana Válalová

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

Na konci listopadu si třeťáci v angličtině v rámci učiva o jídle zahráli příběh z učebnice. Nejdříve ho četli, poté nacvičovali, vyráběli a sháněli potřebné rekvizity. Výsledek stál opravdu za to, cítili se jako opravdoví herci a ještě dostali chuť na pizzu.

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

V 10:00 hodin nás v knihovně na Modřínové ulici čekala malá slavnost za účasti jejího veličenstva, královny Vladimíry. Královským mečem pasovala přítomné druháčky na čtenáře. Jen málokdo se jí pod tíhou meče na ramenou podíval do očí.
Po návratu do školy nás čekalo milé překvapení. S kytarou nám pogratulovala a zazpívala paní vychovatelka Iva Pažourková. Děkujeme!

Lvíčci

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky


Že k nám brzy na svém koni sv. Martin přijede,
to se děti dozvěděly, je v tom dosti naděje.

Na začátku která hláska, co mi pak zní na konci?
Doplníme, zapíšeme v naší skvělé trojici.

Zahrajem´ si Dobble, zopakujem´ počasí,
najdem´cestu bludištěm, čí je ten kůň, čí asi?

Sčítáme a odčítáme, lichou husu hledáme,
až to všechno doděláme, Martina si slepíme.

Bílý koník s hustou hřívou, vznikal v centru výtvarném,
na nástěnku pověsíme pěkně jednoho po druhém.

Perníkové podkovy a husy, dostali jsme k svačince,
pochutnali jsme si hodně, děkujeme babičce.

Sněhu jsme se nedočkali, naději neztrácíme,
však jsme rádi, že se spolu, v centrech zase učíme.

 

přečíst celé
zobrazit další