Pro budoucí prvňáčky

A je to tu. Poslední školní den v roce 2022 připadl na čtvrtek 22. prosince. A věřte, že si ho naši čtvrťáci a čtvrťačky náležitě užili. Ale než přišlo samotné rozdávání dárků, na které se všichni těšili nejvíce. Stihlo se ještě plno práce. Nejdříve se završila celoměsíční práce s adventním šifrovacím kalendářem. Každý den se luštila část adventní básničky a poslední den začal jejím zhudebněním a zpěvem u školního vánočního stromečku. Následovalo vánoční tvoření – každý si vyrobil vánoční svícen, který může posloužit i jako vánoční překvapení pro někoho blízkého. Poté následovala vánoční besídka. Žáci i žákyně si připravili nejen taneční či hudební vystoupení, ale i řadu vtipů pro zasmání. A pak už to bylo. Rozdávání dárečků. Všichni byli náramně spokojení. Ze třídy se odcházelo s přáním krásných Vánoc. A totéž přeje celá 4. A všem lidem dobré vůle.

Ivana Válalová a celá 4. A

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

Poslední školní den tohoto kalendářního roku se nesl v duchu Vánoc. Vyrobili jsme si vánoční přáníčka, poseděli u čaje a cukroví. Nechybělo ani předávání dárků a vánoční pohádka. Všichni jsme si popřáli krásné Vánoce a pohodový nový rok.

B. Moltašová

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

Ve středu 21. prosince se čtvrťáci vydali do Šmeralova domu, kde sídlí Centrum tradiční lidové kultury v Třebíči. Při vánočním programu nazvaném Nesem Vám noviny si všichni mezi zpíváním nejznámějších koled připomněli Vánoční příběh o narození Ježíška, ale také se více dozvěděli o významu Vánoc pro naše předky i pro nás v současnosti. Zamysleli se nad tím, že adventní věnec není jen symbol čekání na Vánoce a na dárky od Ježíška, ale také symbol ročních období a koloběhu života člověka, který se neustále opakuje. Všichni se při zpívání koled a vyprávění úžasného pana průvodce Milana Nohy příjemně naladili na přicházející Vánoce. Které mají být především svátky klidu a pohody s těmi, kteří jsou nám nejbližší.

Ivana Válalová

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

A je to tady. Na úterý 20. prosince se těšil snad každý čtvrťák a čtvrťačka. A pokud Vás zajímá PROČ, odpověď je velice jednoduchá. Na tento den byla naplánovaná návštěva v třebíčském útulku pro opuštěná zvířata. A věřte, že děti nešly jen tak s prázdnou. Do útulku se donesla krásná částka 4 254 korun, která se vybrala ve školním charitativním bazárku. Poděkování patří všem, kteří přispěli a pracovnice útulku společně se svými svěřenci všem moc a moc děkují a přejí krásné Vánoce.

Ivana Válalová a 4. A

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

Na úterý 20. prosince bylo pro naše čtvrťáky naplánováno druhé setkání společného projektu s městskou policií Chovám se bezpečně. Tentokrát bylo téma velmi vhodné k blížícím se vánočním svátkům a konci kalendářního roku. Paní strážm. Zuzana Jančářová kluky a holky dokonale informovala o zábavné pyrotechnice, která je mnohdy velmi nebezpečná a o bezpečnosti při používání svíček a prskavek. Doufejme, že si všichni z této lekce vezmou ponaučení a nikdy nebudou mít naši žáci a žákyně negativní zážitek s tímto druhem zábavy.

Ivana Válalová

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

Učivo o krajích České republiky bylo u čtvrťáků završeno projektem Cestovní kancelář 19. prosince 2022. Každý majitel kanceláře si vybral jeden kraj, o kterém zpracoval prezentaci. Bylo vidět, že představitelé jednotlivých cestovních kanceláří se na svou práci dobře připravili a svými prezentacemi spolužáky (potenciální klienty) zaujali. Navíc dokázali odpovídat na množství otázek svých spolužáků. Žákům a žákyním se projekt velmi vydařil a určité mnohé přiměl k tomu, že se rozhodli objevovat mnohá zákoutí naší krásné vlasti.

Ivana Válalová

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

V pondělí 19. 12. se všichni prvňáčci sešli ve Studiu Kopce při společném projektu Christmas. Dozvěděli se, jak se slaví Vánoce v anglicky mluvících zemích, naučili se novou slovní zásobu, zazpívali anglické koledy a strávili tak hezký předvánoční čas.

Radka Slavíková a Božena Moltašová

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

Ke konci prosince bývá již tradičně u čtvrťáků ve znamení recitační soutěže. Letošní třídní kolo připadlo na pátek 16. prosince 2022. Pochvalu si zaslouží všichni, protože věnovali svůj čas a energii učení se soutěžních textů. Do poroty byli zváni i rodiče. Vítězové postoupí do školního kola, kde budou svoji třídu jistě dobře reprezentovat. Ale každá soutěž má své vítěze a poražené. Zde jsou tedy výsledky:

1. místo Vojtěch Boreš
2. místo Natálie Dostálková
3. místo Adéla Trnková
4. místo Ondřej Žampa

Mgr. Ivana Válalová

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

V pátek 16. 12. 2022 se žáci 1. A vydali do Centra tradiční lidové kultury v Třebíči. Vánoční atmosféru podtrhoval k velké radosti žáků celou cestu sníh. V Centru se však v klidu zaposlouchali do vyprávění o vánočních zvycích a tradicích, zazpívali si koledy.

                                                                                  B. Moltašová

 

přečíst celé
zobrazit další