Pro budoucí prvňáčky

Poslední květnový týden trávili třeťáci a třeťačky v rámci integrované tematické výuky v dobách dávno, ale opravdu dávno minulých. Společné téma pro všechny předměty bylo DRUHOHORY. A navíc k nám do školy v tomto týdnu zavítal i mobilní Trilopark. A jistě Vás zajímá, do jakých vyučovacích celků se téma dinosaurů propojilo? Začalo to ve výtvarné výchově a pracovních činnostech, kdy si každý vyrobil své vlastní dinoterárium s pravěkými obyvateli naší planety. Pak následovalo vyhledávání a zpracovávání informací o druhohorách. To, že se toto období dělí na tři části, již žádného žáka či žákyni 3. A nepřekvapí. Po zpracování těchto informací následovala prezentace vytvořených plakátů. Dinosauřík Max si připravil malé opakování i/y a nechybělo ani počítání a porovnávání cen maket dinosaurů. V angličtině se poslouchal, četl a hrál příběh My friend is a monster. Zvládlo se i zazpívat a zabubnovat písničky: V pravěku a Do zelí si nelezem. Celý týden vyvrcholil v pátek, kdy se každý vydal na expediční cestu a musel na ní zjišťovat všelijaké záludné otázky. A na úplný závěr a zároveň i jako odměna za dobře vykonanou práci si naši třeťáci a třeťačky zasloužili shlédnout film Cesta do pravěku. Týden nám příjemně utekl a věřte VŮBEC JSME SE NEBÁLI!

3. A a Ivana Válalová

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

V rámci měsíčního tématu POVOLÁNÍ a spolupráce s rodinami dětí jsme se na pozvání vydali vlakem do ZAHRADNICTVÍ STUDENEC. Tam jsme se dozvěděli, že neprodávají pouze květiny, ale dělají také výsadby zahrad. Poté jsme se vrhli na poznávání květin a průzkum celého areálu. Následovala ochutnávka bylinek a připravené pohoštění. Děti se také podívaly mikroskopem na choroby stromů a na závěr všichni dostali květinu na památku. No a než jsme se dostali zpátky na vlakové nádraží, měly všechny květiny své jméno - Sunshine, Pepa, Žárovka,...

Děkujeme za pozvání
1. B

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

V předposledním květnovém týdnu proběhla ITV výuka na téma finanční gramotnost. Že nevíte, co je to ITV? Je to zkratka pro integrovanou tematickou výuku. Naši třeťáci a třeťačky se celý týden věnovali různým tématům z oblasti financí: poznávali naše mince a bankovky; počítali peníze; seznámili se s osobním a rodinným rozpočtem; diskutovali o příjmech, vydáních a kapesném; zpívali si písničky, ve kterých se vyskytly nějaké peníze; pokusili se ztvárnit svůj symbol bohatství. Vyvrcholením celého týdne bylo vymyslet a vytvořit vlastní obchod, aby dobře prosperoval a nalákal, co nejvíce zákazníků. Formou hry se žáky a žákyně seznamovali s finanční gramotností a doufejme, že jim pomůže, lépe se orientovat ve světě peněz.

Ivana Válalová

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

Také v 1. B jsme se připravovali na Den matek. Toto téma se nám objevilo ve všech předmětech. V českém jazyce jsme četli básničku, a poté ji přepisovali. Povídání o naší mamince a psaní pětilístku proběhlo v prvouce. V rámci matematiky jsme tvořili květinu z příkladů. A celý den jsme zakončili ve výtvarné výchově a pracovních činnostech, kde jsme tvořili přání pro maminku.
Věříme, že jste svátek krásně oslavili.

1. B

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

První a druhý květnový týden se třeťáci a třeťačky věnovali v centrech aktivit SVĚTOVÝM STRANÁM. Každé ze šesti center si připravilo různé úkoly, jejichž cílem bylo naučit žáky a žákyně poznávat světové strany. Hlavním úkolem v Centru Matematiky bylo pohybovat se ve stovkové tabulce podle zadaných světových stran. Mnohdy to tak lehké nebylo a dalo se snadno zabloudit. I v Centru Čtení se procvičovaly hlavní i vedlejší světové strany. V Centru Umění dostal každý za úkol podle popisu nakreslit obrázek, pak všichni členové týmu obrázky spojili a vzniklo krásné leporelo. Centrum Jazyková pravidla si připravilo opravdu složitý úkol. Vyhledat, jak se řeknou světové strany anglicky. A pak podle vět, samozřejmě anglických, nalepit obrázek ke správné světové straně. Věřte, že mnozí žáci a žákyně drželi slovník poprvé v ruce. Ale velmi rychle se v něm naučili orientovat. Tato zkušenost se jim bude mnohokrát hodit. A je tu Centrum Psaní a v něm připravena práce s básní Světové strany. A v posledním Centru Svět se vyráběl vodní kompas a kompas z magnetu. Nechyběla zde ani práce s kompasem a mapou. Po projití všech center snad již každý třeťák s třeťačka ví, že nahoře je sever, dole jih, východ vpravo, západ vlevo, naučí se každý snadno.

Ivana Válalová a celá 3. A

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

Čas plyne, čas nezastavíš, dočkej času, jako husa klasu. Věčné téma a řada přísloví, která často používáme.

V našem Ateliéru jsme si navrhli a namalovali stroje času s originálními názvy: Koláček, Bicák, Budoucňák, Hřebíček a Hafan. Také zde vznikly naše autoportréty z minulosti nebo budoucnosti: Přemyslovna, rytíř, voják 1.světové války, budoucí paní učitelka i paní asistentka soukromé školy. Odhadovali jsme i měřili čas zadané činnosti – jak rychle řekneme abecedu nebo násobky, jak rychle nám padne šestka na hrací kostce, jak rychle uděláme deset dřepů. Hodně nás potrápily slovní úlohy s časovými údaji. Kdo se nesoustředil na čtení textu v Hlavičce, dělal chyby v zápisu minut, hodin a dní. Škoda. Budeme příště lepší? Určitě! Svět nás provedl ročními obdobími bez větších problémů včetně anglických názvů. Čtení a psaní jsme zvládli dobře, někteří rychlíci si vyzkoušeli komiksové zpracování pohádky O dvanácti měsíčkách.

Lvíčci z 2. A

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

Centra aktivit na téma Čas,
mnoho otázek vyvolala v nás.

Kolik dřepů stihnu do minuty?
Zvládnu vyrobit hodiny?
Na kolik měsíců jsou rozděleny roky?
Jak dlouhé jsou vteřiny?

Teď už všechny odpovědi známe,
na další centra se těšíme.

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

Poslední dubnové vyučování patřilo čarodějnicím a čarodějům. Ihned z rána se slétli do třídy, kde utvořili skupiny. Názvy byly různé – pavoučí oko, kouzelné učení, čarodějnické doupě,... . Poté se přesunuli do svých doupat a za pomocí řešení různých úkolů z českého jazyka, matematiky, hudební výchovy a prvouky se snažili získat seznam ingrediencí kouzelného lektvaru. Seznam ingrediencí všichni získali a po návštěvě kouzelné kuchyně si jej také uvařili.

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

Poslední dubnový týden byl ve 3. A ve znamení ČARODĚJNIC. A nemyslete si! Takové čarodějnické učení dá pořádné přemýšlení. Českým jazykem provázela žákyně a žáky zlá ježibaba Alfonsie Strašlivá, která měla připravené různé úkoly – vyjmenovaná slova, čtení s porozuměním, poznávat jednotlivé členy rodiny. V matematice se žáci a žákyně zapotili při počítání slovních úloh a matematického testu. A to víte, spočítat všechny ty nohy a všelijakou havěť, dá pořádnou práci. Nechyběla ani dramatizace zaklínadla Baby Jagy a písnička Pět ježibab. Téma Čarodějnic nechybělo ani v anglickém jazyku. Nakonec si třeťáci a třeťačky zahráli únikovku Čarodějný lektvar. Ježibabu na koštěti si každý vyrobil. V mnoha domácnostech bude sloužit jako výzdoba a co se s ní stane v sobotu 30. dubna? Kdo ví, snad i odletí.

Ivana Válalová a 3. A

přečíst celé
zobrazit další