Pro budoucí prvňáčky

To, že v úterý 1. března vrcholí masopustní veselí, poznali naši třeťáci a třeťačky již při vstupu do školy. V šatně se místo žáků objevovaly různé masky. A zakrátko masky poznaly, že i učení bude trochu jiné. Již v ranním úkolu si žákyně a žáci vyráběli masku piráta. V ranním kruhu probíhal brainstorming o tom, co všechno děti znají o masopustu a bylo toho, věřte, hodně. Při realizaci masopustní výuky se propojovaly předměty český jazyk, matematika a hudební výchova. Tento den se ve třetí třídě nesl v duchu hlavní myšlenky masopustu – veselí a všeobecné radosti.

Mgr. Ivana Válalová

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

V pátek 25. 2. 2022 jsme zkoumali, co naše tělo umí, neumí, potřebuje, nepotřebuje, z čeho se skládá a co mu škodí.

Vypočítali jsme, kolik máme ve třídě očí, nosů, končetin a prstů. O kolik centimetrů můžeme vyrůst, jak tělo přibývá na hmotnosti. Zjistili jsme stáří rodiny Vlčkových a porovnali věk mužů a žen v této početné rodině.

Zkoušeli jsme přiřadit části lidského těla, seznámili se s pyramidou výživy, četli jsme si o vitamínech. Dozvěděli jsme se, že naše strava má být pestrá. Mlsat můžeme, ale jen občas.

To by tedy chtělo, ať máme pružné zdravé tělo!

Lvíčci z 2. A

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

Únorová centra aktivit si naši třeťáci a třeťačky jistě dobře užívali. Vždyť spojujícím tématem byli PIRÁTI. A kdo neví, tak piráti jsou celoročním tématem ve 3. A. V centru matematika se hledaly drahokamy podle souřadnic a při samostatném úkolu se počítáním zjišťovaly informace o počátcích pirátů. V centru čtení se četlo o pirátském týmu a během čtení se plnily dva důležité úkoly. Přijít na to, jak se který pirát/pirátka jmenuje a co má na sobě oblečené. Zábava byla i u zjišťování pirátských jmen. V centru umění se hrálo divadlo s pirátskou tématikou. V centru svět se zjišťovaly informace o zvířatech, kteří žijí v oblasti Karibského moře. To, že piráti si svoje vzkazy rádi šifrovali, se žáci a žákyně dozvěděli v centru jazykových pravidel, kde se pracovalo s abecedou. A centrum psaní si připravilo dopsání pirátského příběhu. Všichni piráti a pirátky ze 3. A se nenechali zahanbit a s chutí se vrhli do práce.

Mgr. Ivana Válalová

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

Využili jsme jedinečné datum 22. 2. 2022 a dvojky nás provázely celým dnem. Stříbrný pan Dvojkáč nás od tabule sledoval, kontroloval a fandil. Číslo dvě je pro člověka důležité. Dvě oči, uši, ruce, plíce, ledviny. Nasaďte si roušku jen jednou rukou, svlékněte mikinu jen jednou rukou. Není to jednoduché!

Ve všech CA se nám dvojka postupně odkrývala a my si s ní užili super dvojkový den.

Lvíčci z 2. A

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

V pondělí 21. února 2022 se žákyně a žáci 3. A sešli ve Studiu Kopce, kde na ně čekalo druhé pokračování programu Pohodová třída. Téma tohoto druhého bloku bylo věnováno toleranci a schopnosti vcítění se do svých kamarádů. Vše bylo podporováno cíleně zorganizovanými hrami. S dětmi lektorky z oblastní Charity Třebíč citlivě rozproudily diskuzi a směřovaly veškeré aktivity na posílení vzájemné empatie mezi všemi žáky. Třeťačky a třeťáci měli opět možnost se o sobě a svých spolužácích něco dozvědět a program jistě přispěl k dovednosti umět řešit konflikty a snahu o domluvu.

Mgr. Ivana Válalová

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

Od 18. ledna do 26. ledna 2022 jsme si v centrech užili zimu. V našem Ateliéru módní návrháři paní Zimu oblékli, nalíčili a zvolili ledové tóny pro její zimní účes. Svět kolem nás zaznamenal ptáčky na krmítku i ty, kteří před zimou odletěli až do jižní Afriky. Víte, že ptáčkem roku 2022 je zvonek zelený? My Lvíčci už ho poznáme. Na našem krmítku, které jsme umístili tak, že ze třídy můžeme pozorovat jeho návštěvníky, zvonek ještě nebyl. Zatím jsme viděli sýkorky a na zvonka zeleného čekáme. Přiletí?

V centru Čtení a psaní jsme se pobavili příběhem „Matesův vynález na jízdu po sněhu." Matematika nás trochu potrápila prací s kalendářem, ale počítání v číselném oboru 0 – 100 bylo v pohodě. V Hlavičce jsme prošli „Zimní stezkou" s úkoly a dlouhou šifrou. Vyluštili jsme všichni. Je super, že si poradíme i s chybou. Najdeme ji, opravíme ji a hlavně se jí nebojíme!

Lvíčci z 2. A

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

Naši třeťáci a třeťačky se v anglickém jazyce ve 2. lekci věnovali tématu JÍDLO. A poměrně velký čas učení se zabývali pizzou. Umí odpovědět na otázku What´s your favourite pizza? Utvořit graf s oblíbenými náplněmi, a dokonce si vyzkoušeli pizzu prodávat a nakupovat (samozřejmě v anglickém jazyce). Vyvrcholení tohoto tématu nastalo v úterý 25. ledna, kdy se ve cvičné kuchyňce pekla pizza. Žáci a žákyně přišli na to, že vlastnoručně vyrobené jídlo chutná nejlépe. Mňam! To byla dobrota.


Mgr. Ivana Válalová a pekaři a pekařky 3. A

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

17. ledna navštívili lektorky preventivního programu z Charity Třebíč žákyně a žáky III. A. s programem Pohodová třída. Během různých her měli žáci pochopit význam spolupráce, tolerance a respektu. Smyslem všech her bylo pozitivní utužování vazeb a vztahů mezi žáky, posílení dovednosti umění řešit konflikty a rozvíjet komunikační dovednosti. Ne vždy se žákům vzájemná domluva dařila. Zjistili, že je třeba na tom stále pracovat a učit se to.


Mgr. Ivana Válalová

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

Lednová centra aktivit spojovalo téma Zima. V centru Svět se třeťačky a třeťáky zabývali teplotou a teploměry. V centru Matematika se pracovalo se symetrickými obrázky a geodeskou. V centru Čtení se žákyně a žáci stali nejprve listonoši a určovali správně napsané adresy na obálkách. Pak se již pracovalo s dopisem z hor. V centru Umění se každý stal hudebníkem. Úkolem bylo naučit se a zahrát na xylofon písničku Bude zima, bude mráz. Centrum Jazyková pravidla trénovalo vyjmenovaná slova. No, a v centru Psaní si každý vyzkoušel napsat dopis z hor. Určitě si v každém centru aktivit všichni procvičili nabyté vědomosti a někde se i dozvěděli či naučili něco nového.


Mgr. Ivana Válalová

přečíst celé
zobrazit další