Home >Pro žáky >Testování žáků 22. a 29.11.2021
Pro žáky

Testování žáků 22. a 29.11.2021

Vážení rodiče,

ve dnech 22. a 29. listopadu 2021 bude ve školách realizováno testování žáků na onemocnění covid-19.

  • Testování bude prováděno testy ze zásob MŠMT (testy SEJOY).
  • Testování bude probíhat na stejném principu jako testování, které proběhlo v září s tím rozdílem, že se testuje pouze v pondělí (nebo první den příchodu žáka do školy, pokud není žák v pondělí přítomen), nebude tedy docházet automaticky k odchodu celé třídy do karantény v případě pozitivního testu, ale tuto situaci bude řešit místně příslušná KHS.
  • Testování není bariérové, proto pokud se děti, žáci nebo zaměstnanci neprokáží O-N-T, mohou se prezenčního vzdělávání účastnit, pokud budou po celou dobu pobytu ve škole nebo školském zařízení nosit příslušnou ochranu úst a nosu.

Systém O-N-T: Očkování – prodělaná Nemoc – Test

Očkování

Bodu očkování vyhovuje každý, kdo doloží, že od aplikace poslední dávky očkovací látky podle SPC uplynulo nejméně 14 dní. Očkování se prokazuje certifikátem.

Negativní test

Bodu negativní test vyhovuje každý, kdo doloží, že

a) absolvoval nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem, nebo

b) absolvoval nejdéle před 24 hodinami RAT test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, který provedl zdravotnický pracovník.

Negativní výsledek testu se prokazuje zprávou z odběrového centra nebo certifikátem.

Ochranná lhůta po prodělaném onemocnění

Bodu o prodělané nemoci vyhovuje každý, kdo doloží, že prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

Prodělání onemocnění se prokazuje SMS zprávou o pozitivním testu z odběrového centra nebo certifikátem.