Škola nanečisto v naší Přípravce
Proč studovat Na Kopcích?
Studovat Na Kopcích není nuda!
Týden boje proti zákeřným chorobám

Týden boje proti zákeřným chorobám a úrazům

Týden boje proti zákeřným chorobám a úrazům je tradiční charitativní akce probíhající na škole již jedenáct let. Akce v minulých letech probíhala ve spolupráci s nadačním fondem dětské onkologie Krtek při fakultní nemocnici v Brně, v letošním školním roce spolupracujeme s nadací Modrý hroch. Cílem charitativní akce je šíření povědomí o zákeřných chorobách a úrazech, zároveň jde i o získání finančních prostředků. Akci doprovází prodejní jarmark. Do projektu jsou zapojeni žáci, jejich rodiče i učitelé školy. V daném týdnu jsou realizovány tyto akce:

  • sběr starého papíru
  • koncert pro Modrého hrocha
  • prodej drobných předmětů nadace Modrý hroch
  • přednášky pro rodiče
  • přednášky pro žáky 
  • kondiční cvičení
  • prodej keramických a výtvarných děl vyrobených žáky a učiteli školy na školním jarmarku a v městské knihovně
  • besedy ve třídách a promítání DVD s problematikou nebezpečí nemocí.

Celý výtěžek akce bude věnován nadačnímu fondu Modrý hroch. V uplynulých letech jsme v rámci této akce vybrali přes 300 tisíc Kč. Žáci školy i rodičovská veřejnost berou tuto akci již jako svoji a naprosto automaticky a s vřelým zájmem ji podporují.


<< zpět