Škola nanečisto v naší Přípravce
Proč studovat Na Kopcích?
Studovat Na Kopcích není nuda!
Vybavení

Základní škola Na Kopcích patří mezi nejmoderněji vybavené vzdělávací instituce v Třebíči. Žákům nabízí bezpečné prostředí k jejich rozvoji a pedagogům inovativní výukové pomůcky jako jsou plně vybavené interaktivní třídy, počítačové učebny a speciální učebny pro výuku jazyků a přírodních věd.

Kde se budou vaše děti rozvíjet?

 • ve třech počítačových učebnách ( 1x po 30 místech a 2x po 15 místech)

 • v jedné zcela učebně

 • ve dvou jazykových učebnách

 • v jedné interaktivní učebně pro výuku jazyků s možností poslechů do sluchátek

 • ve speciálně vybavených odborných učebnách pro výuku fyziky, chemie a přírodopisu

 • ve cvičné kuchyni, učebně dílen


Každá třída prvního stupně je vybavena interaktivní tabulí, které umožňuje žákům i učitelům vpisovat poznámky, podtrhávat nebo zvýrazňovat v předem připravených materiálech. SMART Board kombinuje výhody běžné popisovatelné tabule a velké dotykové obrazovky. Po připojení počítače se na ploše SMART Boardu zcela reálně zobrazí obrazovka počítače.

Kde budou vaše děti sportovat?

 • ve dvou tělocvičnách

 • v posilovně

 • na venkovním sportovním areálu – fotbal, tenis, basketbal, volejbal

Kde budou vaše děti relaxovat?

 • v relaxačních zónách na chodbách

 • ve Studiu Kopce, které slouží k promítání filmů, školení, obhajobám ročníkových prací

 • v informační centru s počítači a žákovskou knihovnou


<< zpět