Home >Pro žáky >Výuka od 10.5. 2021
Pro žáky

Výuka od 10.5. 2021

  • 1. stupeň (1. - 5. ročník) prezenční výuka v týdenních rotacích celých tříd.
  • 2. stupeň (6. - 9. ročník)  prezenční (třídy A)  a distanční výuka (třídy B).
  • Mateřská škola -  všichni žáci.

Testování I. stupně – 1x týdně v pondělí

Testování II. stupně – 2x týdně v pondělí a ve čtvrtek

 

Prezenční výuka I. stupně od 10. do 15. května 2021

2.A - 7:40 vyzvedává každý den třídní učitel nebo asistent pedagoga před školou

4.B - 7:45 vyzvedává každý den třídní učitel nebo asistent pedagoga před školou

5.B - 7:50 vyzvedává každý den třídní učitel nebo asistent pedagoga před školou

 

Prezenční výuka II. stupně od 10. do 15. května 2021

6.A + 7.A – 7:40 v testovací dny Po a Čt vyzvedá učitel 1. vyučovací hodiny před školou. Ostatní dny budou v dané časy po třídách žáci vpuštěni do školy.

8.A – 7:45 v testovací dny Po a Čt vyzvedá učitel 1. vyučovací hodiny před školou. Ostatní dny budou v dané časy po třídách žáci vpuštěni do školy.

9.A – 7:50 v testovací dny Po a Čt vyzvedá učitel 1. vyučovací hodiny před školou. Ostatní dny budou v dané časy po třídách žáci vpuštěni do školy.

 

Prosíme o dodržování výše uvedených časů vstupů do školy.

 

Školní družina bude v provozu od 6:00 do 17:00. Kroužky ŠD budou zrušeny.

 

Obědy pro žáky na distanční výuce jsou automaticky odhlášeny. Pokud na výdeji obědů trváte, je zapotřebí si je přihlásit a bude možné je vyzvednout pouze do jídlonosičů v době od 10.45 – 11.30 a 14.00 – 14.10. Vstup bude umožněn bočním vchodem do jídelny (vchod od školního hřiště) a bude nutné dodržovat 2m rozestupy a nasazení roušky.