Home >Pro žáky >Výuka od 24.5. 2021
Pro žáky

VÝUKA OD 24. 5. 2021

  • 1. stupeň (1. - 5. ročník) prezenční výuka všech tříd.
  • 2. stupeň (6. - 9. ročník)  prezenční výuka všech tříd.
  • Mateřská škola -  všichni žáci.

Testování I. stupně – 1x týdně v pondělí

Testování II. stupně – 1x týdně v pondělí

 

Prezenční výuka I. stupně od 24. května 2021

1.A, 2.A, 3.A - 7:40 vyzvedává každý den třídní učitel nebo asistent pedagoga před školou.

4.A, 4.B - 7:45 vyzvedává každý den třídní učitel nebo asistent pedagoga před školou.

5.A, 5.B - 7:50 vyzvedává každý den třídní učitel nebo asistent pedagoga před školou.

 

Prezenční výuka II. stupně od 24. května 2021

6.A, 6.B – 7:40 v Po vyzvedá učitel 1. vyučovací hodiny před školou. Ostatní dny budou v dané časy po třídách žáci vpuštěni do školy.

7.A, 8.A, 8.B – 7:45 v Po vyzvedá učitel 1. vyučovací hodiny před školou. Ostatní dny budou v dané časy po třídách žáci vpuštěni do školy.

7.B, 9.A, 9.B – 7:50 v Po vyzvedá učitel 1. vyučovací hodiny před školou. Ostatní dny budou v dané časy po třídách žáci vpuštěni do školy.

 

Prosíme o dodržování výše uvedených časů vstupů do školy.

Školní družina bude v provozu od 6:00 do 17:00. Kroužky ŠD budou zrušeny.

 

Všichni žáci mají automaticky přihlášené obědy.