Škola nanečisto v naší Přípravce
Proč studovat Na Kopcích?
Studovat Na Kopcích není nuda!
Program Začít spolu

Hlavní principy programu Začít spolu

Důraz na komunikaci s dětmi i rodiči.

Prostředí ve třídě je uspořádáno do center aktivit (CA).

Uprostřed třídy je koberec, kde se děti pravidelně setkávají.

Uplatňuje se tzv. „integrovaná tematická výuka“, kdy všechny činnosti (předměty) sjednocuje jedno téma po určitou dobu (2-4 týdny).

Vyučování probíhá v režimu:

  • Ranní kruh – zahájení výuky
  • Ranní zpráva – motivuje pro další práci
  • Trivium (psaní, čtení, počítání – matematika a český jazyk) – běžným způsobem
  • Centra aktivit (po velké přestávce) – skupinová práce
  • Hodnotící kruh – hodnocení práce skupin, jednotlivců, prezentace výtvorů

Ve třídě jsou stanovena pravidla.

Aktivita dětí převládá nad aktivitou učitelů.

Osobnostní výchova společně s rozvíjením schopnosti skupinové nebo párové práce.

Organizují se společné akce rodičů a dětí.

Konzultace s rodiči probíhají za aktivní přítomnosti dětí.

Děti si tvoří portfolia ze svých výtvorů.


<< zpět