Škola nanečisto v naší Přípravce
Proč studovat Na Kopcích?
Studovat Na Kopcích není nuda!
Základní údaje

Proč si vybrat Základní školu Na Kopcích?

Základní škola Na Kopcích je jedna z nejmladších a tudíž nejmodernějších škol v Třebíči. Prostorná budova poskytuje dobré zázemí pro vyučování i zájmové nebo sportovní aktivity. Velkou výhodou je umístění školy v atraktivní lokalitě. Základní škola Na Kopcích se nachází ve východní, okrajové části Třebíče v klidném a bezpečném prostředí. V nejbližším okolí školy si tak můžeme užívat krásnou přírodu: lesy, louky, pole, vodní nádrž Lubí a chráněné krajinné území Ptáčovského žlebu.

 

ZŠ Na kopcích je zdravá škola

Nejenom díky okolní krajině, můžeme s hrdostí prohlásit, že ZŠ Na Kopcích je zdravá škola, a to vůbec neznamená pouze to, že se dobře a kvalitně stravujeme. Zdravou školou rozumíme celkový stav fyzické, psychické a sociální pohody ve školním zařízení. Zkrátka a dobře, snažíme se o zdravou atmosféru ve škole! Ta spočívá na třech základních pilířích: na pohodovém a přívětivém prostředí, zdravém způsobu učení a otevřeném partnerství. V praxi se proto věnujeme tématům jako správná motivace, smysluplnost úkolů a hodnocení nebo samostatnost žáků.

A samozřejmě, když už jsme to nakousli, ve Zdravé škole i zdravě jíme! Školní jídelna nabízí zdravá a pestrá jídla. Žáci si mohou každý den vybírat ze dvou jídel a běžně mají k dispozici zeleninové saláty a různé druhy ovoce. Díky moderní, prostorné a pohodlné jídelně se stravujeme v kultivovaném a přívětivém prostředí.


Školní klub, kroužky a mimoškolní aktivity

Činnost moderní školy už dávno nekončí s posledním zvoněním. Naši žáci mají k dispozici školní družinu a školní klub, a to od 6 do 17 hodin. Žáci si mohou vybírat z velkého množství kroužků a mimoškolních aktivit, od keramické dílny po dramatický kroužek. Sportovně založené děti mohou svoje pohybové dovednosti rozvíjet při florbalu, stolním tenisu, baseballu, badmintonu, v posilovně nebo v tanečním kroužku. Zkrátka nepřijdou ani fanoušci hudby, kteří se mohou věnovat hře na klávesy, flétnu nebo na kytaru.


Důraz na jazyky i matematiku

Protože vzdělávání není samoúčelný proces, ale má našim žákům otevřít dveře k lepší budoucnosti, klademe velký důraz na klíčové obory. Prioritou výukového plánu školy je kvalitní výuka angličtiny, českého jazyka a matematiky. Soustředíme se však i na další přírodní vědy jako fyziku a chemii.


Vlastní mateřská škola

Velkou výhodou, především pro děti z bezprostředního okolí, je i vlastní mateřská škola, která je součástí školního areálu od roku 2008. Je pochopitelné, že většina dětí navštěvujících školku Na Kopcích zde nastoupí i povinnou školní docházku. Nástup na základní školu je velká událost i velká zkouška pro každé dítě, předchozí aklimatizace na prostředí školy je tak nemalou výhodou.


Společenská odpovědnost

Připravit děti pro budoucí život je těžký úkol, přičemž škola nese pouze malou část této zátěže, svůj díl odpovědnosti padá na rodinu a okolí žáků, stejně jako na celou společnost. Základní a mateřská škola Na Kopcích chápe svoji společenskou odpovědnost, a proto se aktivně snaží pomoci žákům a jejich rodinám v obtížných situacích. Příkladem mohou být třeba charitativní sbírky pro Nadační fond Modrý hroch, spolupráce s občanským sdružením FOR JANE nebo obědy zdarma pro děti rodičů v nepříznivé ekonomické situaci.


Škola je aktivní a rozvíjí se v mnoha oblastech

Základní škola Na Kopcích je zapojena do nejrozmanitějších inovativních projektů. Škola podporuje výuku cizích jazyků, přítomnost školních psychologů a speciálních pedagogů na školách, rozvoj zdravého životního stylu u dětí, environmentální výchovu a další společensky významná témata.


Důvodů, proč si vybrat Základní školu Na Kopcích je mnoho. Zkusíte to s námi?
 
více info

Poradenství (školní poradenské pracoviště)

Cíle školní poradenské služby

  • zajišťuje primární prevenci výchovných problémů a školní neúspěšnosti žáků,
  • zajišťuje primární prevenci vzniku rizikového chování,
  • poskytuje pomoc při integraci a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,
  • realizuje novou koncepci kariér. poradenství ve školství – informační a poradenskou pomoc pro vhodnou volbu vzdělávací cesty k pozdějšímu profesnímu uplatnění žáků,
  • poskytuje metodickou podporu učitelům a pedagogickým asistentům při aplikaci speciálně pedagogických poznatků a dovedností,
  • poskytuje podporu pedagogům při preventivní práci s třídními kolektivy,
  • nabízí pomoc při řešení neodkladných krizových situací žáků s návazností na příslušná odborná pracoviště (PPP, SPC, OSPOD, policie, zdravotnictví a další subjekty),
  • poskytuje poradenskou podporu zákonným zástupcům žáků při řešení výchovných a vzdělávacích postupů.
více info

Školní vzdělávací program

Náš ŠVP vychází z cílů základního vzdělávání a klíčových kompetencí Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, je v souladu s Bílou knihou a Dlouhodobým záměrem rozvoje vzdělávací soustavy kraje Vysočina. Vznikal po důkladném seznámení se s konkrétními podmínkami školy – SWOT analýza (pedagogičtí pracovníci, rodičovská veřejnost, žáci), podmínkami a požadavky zřizovatele (Město Třebíč), reaguje na požadavky širšího okolí (spádové obce, další okolní obce, dojíždějící žáci), akceptuje a nabízí pokračování školních vzdělávacích programů pro předškolní vzdělávání mateřských škol a je otevřený spolupráci s různými institucemi (pedagogicko-psychologická poradna, sportovní, kulturní i vzdělávací instituce, ostatní základní školy ve městě, venkovské školy, krajský úřad, obec s rozšířenou působností a další).

„Škola budoucnosti“reaguje na požadavky společnosti při respektování osobnostních potřeb a zájmů žáků. Navazuje a dále prohlubuje vzdělávání v dlouhodobém programu „Škola podporující zdraví“. Cílem ŠVP „Škola budoucnosti“ je navázat na dobré tradice školy.

více info

Informace o provozu podatelny

Adresa:

Základní škola a mateřská škola Třebíč, Na Kopcích 342

telefon: 568 606 100

fax: 568 606 150

Úřední hodiny:

pondělí - pátek: 7.00 - 14.00

Elektronická adresa:

www.zskopce.cz, skola@zskopce.cz

více info

Obvod školy

Základní škola Třebíč, Na Kopcích 342 může přijmout žáky i z jiných spádových oblastí.

Město Třebíč stanovilo, že do naší spádové oblasti budou patřit děti z ulic:

A. Kratochvíla

Benešova

Brněnská

Cihlářská

Čajkovského

Kyjevská

M. Gorkého

Modřínová

Moskevská

Myslbekova

Na Kopcích

Na Spravedlnosti

Novodvorská

Ptáčovský žleb

Rafaelova

Samešova

Školní

Tolstého

Trnavská

více info
strana: 1 / 1   celkem: 5 záznamů