Home >Pro budoucí prvňáčky >Zápis do 1. třídy >Jak doručit žádost o přijetí do 1. třídy?
Pro budoucí prvňáčky

Jak doručit žádost o přijetí do 1. třídy?

Z důvodu pandemie COVID-19 proběhne zápis bez přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců. Všechny dokumenty je třeba doručit do školy jedním z těchto způsobů:

 • poštou (adresa: Základní škola a mateřská škola Třebíč, Na Kopcích 342, Na Kopcích 342, Třebíč 674 01
 • v zalepené obálce vhodit do označené poštovní schránky školu u vchodu školy
 • datovou schránkou (ID datové schránky: 73fwbb9)
 • e-mailem s elektronickým podpisem (bartl@zskopce.cz)

Jaké dokumenty doručit do školy?

 • vygenerovanou a podepsanou žádost (přihlášku dítěte do 1. ročníku)
 • prostou kopii rodného listu

V případě, že žádáte o odklad školní docházky?

 • vygenerovanou a podepsanou žádost o přijetí (přihlášku do 1. ročníku s označenou možností odkladu)
 • vygenerovanou a podepsanou žádost o odklad školní docházky
 • prostou kopii rodného listu
 • doporučení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa (celkem 2 dokumenty)

Nemáte možnost si vytisknout žádost?

 • kontaktujte vedení školy nebo pracovnice odboru školství MěÚ Třebíč
 • je také možnost si v prac. dny 6 – 17h vyplnit vytištěný formulář žádosti v prostoru zádveří u vstupu do školy a poté společně s kopií rodného listu vhodit do poštovní schránky u vchodu školy