Škola nanečisto v naší Přípravce
Proč studovat Na Kopcích?
Studovat Na Kopcích není nuda!
Zápis do MŠ

Zápis do MŠ pro školní rok 2019/2020

 

Postup při zápisu do MŠ 2019-2020

Vydávání žádostí

8. 4. 2019 – 6. 5. 2019

Pro zjednodušení administrace zápisů do mateřských škol zřizovaných městem Třebíč budeme rádi, když využijete jednotný formulář žádosti poskytovaný tímto systémem.

Po vygenerování žádosti získáte jedinečný číselný identifikátor, který zajistí anonymitu dítěte (v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů nebudou do systému osobní data ukládána, data může zpracovávat až škola, které předáte písemnou podobu žádosti).

Žádost pro zápis dítěte do mateřské školy je možné získat níže uvedenými způsoby v období vydávání žádostí, tj. ve výše uvedeném období.

I. Elektronické vydání žádosti

Na internetové adrese: https://zapisms.trebic.cz
Systém Vás provede vyplněním žádosti, kterou si v závěru vytisknete.

Nastavení internetového prohlížeče
Pro bezproblémové vydání a tisk žádosti doporučujeme použít internetový prohlížeč (Internet Explorer verze 8 a vyšší, Edge, Firefox, Safari, Chrome a další kompatibilní prohlížeče) ve standardním nastavení. V prohlížeči je třeba mít zapnutý javascript a povolené cookies soubory. Pokud se vám vydání žádosti nedaří, zkuste využít jiný internetový prohlížeč.

V případě, že nemáte přístup k internetu, můžete o pomoc s administrací žádosti požádat zvolenou mateřskou školu nebo odbor školství a kultury, kde vám rádi pomohou.

 

II. Na odboru školství a kultury Městského úřadu v Třebíči, Karlovo nám. 104/55, budova B, 2. patro:

Mgr. Kristýna Floriánová, kancelář č. B 213, tel. 568 896 164, email: Kristyna.Florianova@trebic.cz

Vladislava Leitnerová, kancelář č. B 210, tel. 568 896 199, email: Vladislava.Leitnerova@trebic.cz

Termíny návštěv je vhodné předem domluvit.

 

III. Vyzvednutí v mateřské škole

V mateřských školách zřizovaných městem Třebíč dle termínů stanovených řediteli jednotlivých mateřských škol během výše uvedeného období.

 

Důležité informace (shrnutí):

Identifikátor si poznamenejte pro další případné opravy nebo pro sledování žádosti v průběhu správního řízení.

Opravy a změny v žádosti je možné provádět pouze do odevzdání žádosti o přijetí do mateřské školy. Pokud si žádost vytisknete (nejlépe oboustranně) sami doma, nemusíte v této fázi mateřskou školu kontaktovat.

Pro registraci do systému a získání žádosti potřebujete znát číslo pojištěnce (dítěte), které je uvedeno na průkazu jeho zdravotního pojištění. Občan ČR či jiného státu EU/EHP/Švýcarska vlastní průkaz zdravotního pojištění, na kterém je uvedeno číslo pojištěnce (údaj 6). Dítě, které je cizinec mimo EU/EHP/Švýcarsko, může vlastnit obdobný zelený průkaz, který je vydáván pojištěncům ZP ČR a obsahuje také číslo pojištěnce.

Požádáte-li o pomoc odbor školství nebo mateřskou školu, nezapomeňte s sebou vzít průkaz pojištěnce (dítěte) a případně si domluvit termín a čas návštěvy.

 

Sběr vyplněných žádostí v mateřských školách (ZÁPIS)

Sběr vyplněných žádostí bude 6. 5. - 7. 5. 2019 v době od 8:00 do 15:00 na sekretariátu Základní školy a mateřské školy Třebíč, Na Kopcích 342. 

Předpokládaný počet přijímaných dětí pro školní rok 2019/2020 je 8.

Mateřská škola přijímá děti zpravidla od 3 let.

Zákonný zástupce dítěte přinese řádně vyplněnou Žádost o přijetí potvrzenou odborným lékařem, rodný list dítěte, doklad totožnosti (OP), cizinci-doklad o pobytu v ČR.

 

Zveřejnění výsledků zápisu

Seznam přijatých dětí bude zveřejněn pod vygenerovanými registračními čísly na nástěnce u vchodu do ZŠ a na webových stránkách MŠ.

V případě jakýchkoli dotazů se na nás neváhejte obrátit (Olga Tesařová, tel. 568 606 110).

 

Den otevřených dveří

Po tel. domluvě (Olga Tesařová, tel. 568 606 110) je možné navštívit mateřskou školu, a to 6. 5. - 7. 5. 2019 v době od 14:30  do 16:00.

V tuto dobu budou mít rodiče možnost s dětmi navštívit třídy MŠ a ptát se na otázky, které je v souvislosti s předškolním vzděláváním v MŠ u nás zajímají.

 

Informace o mateřské škole

Mateřská škola je součástí Základní školy Na Kopcích. Má dvě třídy (Sluníčka a Hvězdičky), které jsou umístěny v přízemní části budovy. Každá třída má samostatný vchod a přístup na školní zahradu.

Mateřská škola realizuje program Zdravá škola, logopedickou prevenci, plavání dětí a úzce spolupracuje se základní školou (čtení školáků dětem, spolupráce se speciálním pedagogem, využití tělocvičny, kinosálu, kuchyňky).

Třídy v naší MŠ jsou věkově smíšené.

 

 

Mgr. Vítězslav Bártl

ředitel školy

více info
strana: 1 / 1   celkem: 2 záznamů