Škola nanečisto v naší Přípravce
Proč studovat Na Kopcích?
Studovat Na Kopcích není nuda!
Zápis do první třídy

Co dalšího si s sebou přinést?

Z důvodu mimořádných opatření vlády ČR proběhne zápis bez přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců, všechny dokumenty je třeba doručit do školy jedním z těchto způsobů:

- poštou

- datovou schránkou nebo emailem s elektronickým podpisem (nelze akceptovat prostý email)

- v zalepené obálce vhodit do poštovní schránky školu u vchodu

 

1. Své dítě v doprovodu zákonného zástupce.

2. Rodný list dítěte doručit spolu s vytisnkutou žádostí , občanský průkaz zákonného zástupce

(u cizinců ověřená kopie dokladu o pobytu na území ČR).

3. V případě odkladu potvrzení od školního poradenského zařízení a odborného lékaře (klinického psychologa) - rovněž doručit spolu s žádostí.


<< zpět