Škola nanečisto v naší Přípravce
Proč studovat Na Kopcích?
Studovat Na Kopcích není nuda!
Zápis do první třídy

Podrobnější informace k zápisu

Z důvodu mimořádných opatření vlády ČR proběhne zápis bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců, pouze tedy 1. a 3. fáze.

Zápisu k plnění povinné školní docházky podléhají děti, které dovršily nebo dovrší do 31. srpna 2020 šestý rok svého věku a dosud do školy nechodí.

Jak zápis do základní školy probíhá?

1.     fáze – vydávání online přihlášek od 9. března 2020 do 31. března 2020

K zápisu je třeba dítě přihlásit. Přihlášku je možné získat těmito způsoby:

-        vyplněním online přihlášky prostřednictvím odkazu na vybranou základní školu na této webové stránce

-        vyplněním online přihlášky prostřednictvím odkazu na webové stránce příslušné základní školy

Pokud nemáte přístup k internetu, kontaktujte v souvislosti s vyzvednutím přihlášky k zápisu vybranou základní školu nebo odbor školství a kultury MěÚ Třebíč.

Přihlášku (žádost o zápis dítěte do 1. ročníku základní školy) je třeba řádně vyplnit a doručit do školy.

2.     fáze – zápis

Zápis dětí do 1. tříd základních škol pro šk. rok 2020/2021 se bude konat v pátek 3. dubna 2020 od 14 do 18 hodin a v sobotu 4. dubna 2020 od 8 do 11 hodin v budovách základních škol. K zápisu se dostaví zákonný zástupce (nejlépe i s dítětem) a odpovědnému pracovníkovi základní školy předloží řádně vyplněnou přihlášku, rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.

3.     fáze – přijímací řízení

Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení je v kompetenci ředitele základní školy. O výsledku přijímacího řízení budou zákonní zástupci informováni formou rozhodnutí do 30 dní od zápisu.


<< zpět