Škola nanečisto v naší Přípravce
Proč studovat Na Kopcích?
Studovat Na Kopcích není nuda!
Zápis do první třídy

Průběh našeho zápisu

Program zápisu budoucích prvňáčků bude letos motivován tématem ŘEMESEL. - z důvodu mimořádných opatření vlády ČR zrušeno!!!

Při vstupu do školy vás hned ve vestibulu přivítají naši žáci pátých tříd v kostýmech různých povolání, kteří si pro vás připravili několik drobných úkolů. Děti budou mít možnost splnit úkol rybáře, zahradníka, kuchaře… Tyto úkoly jsou zábavné a mají za úkol uvolnit napětí, které u některých předškoláků vzniká, když se uvědomí důležitost zápisu.

Poté se za doprovodu našich páťáků přesunete do prvního patra, kde bude přichystán již vlastní opravdový zápis.

Nejdříve si rodiče vyřídí nezbytné formální záležitosti (odevzdají podepsanou přihlášku, doplní potřebné údaje apod.) ve třídě, kde vás přivítají naše paní vychovatelky školní družiny.

Potom vás pozve do vámi vybrané konkrétní třídy paní učitelka, kde budou připravené úkoly čtyř různých povolání. Jednotlivé úkoly mají za úkol ověřit úroveň vašeho dítěte v různých oblastech, které jsou důležité pro úspěšné fungování ve škole:

  • Matematické představy (určit počet, více, méně, geometrické tvary)
  • Řeč (vyprávět příběh podle obrázků apod.)
  • Sluchové vnímání (slabiky, první hláska ve slově apod.)
  • Barvy
  • Grafomotorika (základní prvky – čára, vlnovka, horní a dolní klička, lomená čára, spirála, horní a dolní oblouk apod.)
  • Zrakové vnímání (najít odlišný obrázek v řadě apod.)
  • Prostorová orientace (první, poslední, vlevo, vpravo dole apod.)

Závěr našeho zápisu strávíte v ředitelně naší školy, kde děti dostanou drobné dárky a právě pořízené slavnostní foto. Rodiče budou mít možnost si popovídat s vedením školy a vznést případné dotazy.


<< zpět