Škola nanečisto v naší Přípravce
Proč studovat Na Kopcích?
Studovat Na Kopcích není nuda!
Zápis do první třídy

ZMĚNA ORGANIZACE ZÁPISU!!!

Z důvodu mimořádných opatření vlády ČR se mění organizace zápisu do prvního ročníku základní školy, který se měl uskutečnit 3. – 4. dubna 2020.


  • proběhne bez osobní přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců


  • termín registrace k zápisu pomocí online přihlášek zůstává nezměněn - do 31.03.2020 prodloužen do 17.dubna 2020!

 

Podepsanou žádost o zápis dítěte do 1. třídy, kterou vygeneroval systém při online přihlašování (odkaz viz níže), doručí zákonný zástupce dítěte společně s kopií rodného listu dítěte do pátku 17. dubna 2020 jedním z následujících způsobů do naší  základní školy:

 

  • poštou na adresu školy (ZŠ a MŠ Třebíč, Na Kopcích 342, Třebíč 674 01)

 

  • nebo datovou schránkou (73fwbb9) 

 

  • nebo v zalepené obálce vhodit do naší poštovní schránky u vchodu

 

 


V případě, že žádáte odklad, je třeba jej doložit doporučením školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa a zaslat jedním z výše uvedených způsobů.

 

V případě, že nemáte možnost si žádost vytisknout, obraťte se na vedení školy od 1. dubna 2020 (skola@zskopce.cz, tel. 604 250 645) nebo pracovnice odboru školství MěÚ Třebíč.

 

Další možností je vyplnění formuláře žádosti v prostoru zádveří u vstupu do školy a poté společně s kopií rodného listu vhodit do poštovní schránky u vchodu školy (prac. dny 8 – 16h). 

 

Prosíme rodiče, aby upřednostnili vyřízení zápisu způsobem, který minimalizuje osobní kontakt a předejde vyšší koncentraci pohybu osob v prostorách školy.

 

Děkujeme za pochopení a těšíme se na setkání s vámi i vašimi dětmi co nejdříve nám to situace dovolí.

 

 


<< zpět