Škola nanečisto v naší Přípravce
Proč studovat Na Kopcích?
Studovat Na Kopcích není nuda!
Aktuality

Putování s Balinkou - 4. A a 4. B

Podzimní pondělí 7. 10. 2019 se krásně vydařilo. Počasí přálo právě čtvrtým třídám, které se vydaly prozkoumávat údolí řeky Balinky k Velkému Meziříčí.

Děti se cestou naučily mnoho informací, které zužitkují i v předmětu Přírodověda. Jednalo se o poznávání listnatých a jehličnatých stromů, orientaci v krajině pomocí kompasu, buzoly a významných bodů v krajině, osvojily si práci s turistickou mapou a dozvěděly se něco o meandrech, které tvoří řeka v tomto údolí.

Cestou jsme prozkoumali i místa, kde se usídlil bobr, což bylo viditelné i na "ohlodaných" stromech. Závěr exkurze proběhl v areálu Balin, kde už na děti čekal táborák a kynuté těsto, ze kterého si každý mohl na rožeň umotat "hada" a připravit si tak chutné občerstvení.

Mgr. Denisa Hudková

více info

PŘÍPRAVKA PRO PŘEDŠKOLÁKY 1. setkání 3. října 2019

PŘÍPRAVKA PRO PŘEDŠKOLÁKY 1. setkání 3. října 2019

Ve čtvrtek 3. října 2019 se uskutečnilo první setkání PŘÍPRAVKY PRO PŘEDŠKOLÁKY. Bylo zahájeno v prostorech ŠKOLNÍHO KLUBU, kde byli rodiče seznámeni se strukturou jednotlivých lekcí. Byl vysvětlen význam grafomotorické části, procvičování dílčích funkcí a dalších činností, které se budou pravidelně opakovat. Děti byly zaujaty programem motivovaným podzimním deštivým počasím, byly provedeny po budově školy, kde si zahrály různé hry. V programu ve třídě si procvičily zrakovou paměť a zkoušely kreslit vodorovné a svislé čáry. Celá lekce probíhala v příjemné a přátelské atmosféře. Příští setkání bude 7.11., obohatí ho beseda o školní zralosti vedená Mgr. Lenkou Bínovou z brněnské PPP.

Mgr. Vladimíra Otisková

více info

Tři prasátka ve třídě Začít spolu

Tři prasátka ve třídě Začít spolu

V pátek 4. října se naši prvňáčci proměnili v prasátka a vlky. A pročpak se tak stalo? Na žáčky čekalo projektové vyučování na téma pohádky Tři prasátka. Nejprve žáci ve skupinkách pohádku sdíleli. Zjistili, že jedna pohádka může mít i více variant. Poté se na pohádku podívala a pak již byli připraveni si Tři prasátka přečíst. A to hlavní na ně čekalo v dalším bloku. Nejprve si vyrobili masky a připravili si pohádku pro své kamarády ze třídy. A pak nastal ten čas, kdy „se vypravili“ do divadla na pohádku Tři prasátka. V hodnotícím kruhu se všichni vyjádřili, že to byl bezva divadelní den.

Mgr. Ivana Válalová

více info

Testování SCIO

Testování klíčových kompetencí, znalostí, dovedností a OSP, to vše čekalo naše šesťáky v průběhu měsíce října. Jedná se o dlouhodobé sledování výsledků vzdělávání. Prostřednictvím tohoto testování je možné porovnávat výsledky žáků naší školy i s ostatními školami v republice. Pozitivní výsledky testů jsou pro školu přínosem, může je použít do výroční a autoevaluační zprávy, ví, na čem lze budovat pověst školy, negativní výsledky zase mohou být tím správným impulsem pro analýzu jejich příčin.

Testování probíhá on-line. Předběžné výsledky jsou umístěny v aplikaci ScioDatu. Výstupem je Závěrečná zpráva pro každého žáka /součástí zprávy jsou kompletní výsledky s grafy a tabulkami/.

Spolufinancováno ze Zásad MA21 a Zdraví 2020 ID FV02715.0001

více info

Jak chutná podzim

V pátek 27. 9. se druháci vydali do Zahrady u řeky na program „Jak chutná podzim“. V krásné a zajímavé zahradě poblíž Kauflandu jim paní lektorky ukázaly, co můžeme v tomto ročním období sklízet na zahrádce. Děti si například vyzkoušely, jak se trhají jablíčka. Pomohly z nich také vyrobit čerstvý teplý kompot. Pomocí jablíčkových tiskátek si vytvořily zavařená jablíčka i jako obrázek na památku. Dále děti také poznávaly a ochutnávaly různé druhy zeleniny, které vlastnoručně čerstvě utržené chutnaly nejlépe.

 Mgr. Ivona Špačková

 

více info

Písmena všemi smysly ve třídě Začít spolu

Písmena všemi smysly ve třídě Začít spolu

To, že se prvňáčci učí písmena, ví každý. Ale pokud se písmenko prožije, jistě se již nezapomene. A to ve čtvrtek 26. září poznali naši prvňáčci. Do třídy přišli jako indiáni. V ranním kruhu si sdělovali, co všechno o indiánech znají. A bylo toho opravdu hodně. Kromě nového písmene zvládli i indiánský tanec, indiánské počítání a loučili se indiánským pozdravem. Na písmenko I jako INDIÁN jistě nikdo nezapomene.

 

Mgr. Ivana Válalová

více info

Návštěva Alternátoru a vesmírná třída 4. A

Návštěva Alternátoru a vesmírná třída 4. A

Ve středu 25. 9. se třída 4. A vydala do Alternátoru v Borovině. Vesmírné téma je totiž bude celý školní rok provázet. V úterý ve třídě proběhla projektová výuka na toto téma, při které se děti dozvěděly mnoho informací o planetách a ve skupinách vytvořily herní plány "Cesta na Měsíc". V Alternátoru je čekala skvělá projekce na kouli. Děti poznávaly planety Sluneční soustavy, o každé planetě se naučily nové informace a zajímavosti a v závěru prozkoumávaly všechna patra Alternátoru. Lezecká stěna ovšem sklidila největší úspěch. 

Mgr. Denisa Hudková

 

více info

Chcete mít doma příštího Einsteina a ještě mu dopřát spoustu zábavy?

Chcete mít doma příštího Einsteina a ještě mu dopřát spoustu zábavy?

Na naší škole je otevřen již třetím rokem vědecký kroužek Věda nás baví. Je určen zvídavým dětem na prvním stupni, od 2. do 5. třídy ZŠ i pro šikovné prvňáčky. Probíhá 1x týdně (60 min) pod vedením zkušeného lektora PaedDr. Jany Ženíškové.

Pro velký zájem dětí jsou letos otevřeny dva kroužky (v úterý a ve čtvrtek), kde se děti hravou a zábavnou formou seznámí s taji vědních oborů (fyzika, chemie, biologie, astronomie, přírodopis). Každé pololetí čeká děti 14 nových lekcí, ve kterých je připraveno pásmo plné nových či vylepšených pokusů z nejrůznějších vědních oborů. Děti provádějí experimenty, které nejsou nebezpečné ani složité.

V prvním pololetí školního roku 2019-20:

  • budeme vnímat a dýchat skvělou atmosféru poznání
  • budou se nám ježit vlasy díky statické elektřině
  • prozkoumáme květ a jeho strukturu
  • budeme ředit roztoky
  • zkoumat kost člověka
  • poznávat hvězdy na obloze
  • pronikat do tajemství lidského srdce

 

PaedDr. Jana Ženíšková

 

více info

Týden boje proti zákeřným chorobám a úrazům

Týden boje proti zákeřným chorobám a úrazům

Charitativní akce Týden boje proti zákeřným chorobám a úrazům se nám blíží!

Rádi bychom Vás poprosili o spolupráci, zda nevíte o rodině, ve které se nachází dítko, které prodělalo vážný úraz či závažnou chorobu. Rádi bychom spolu s nadací Modrý hroch takové rodině finančně pomohli. Za veškeré tipy budeme vděčni. Stačí nám napsat do zpráv na FB nebo na e-mail pavlikova@zskopce.cz.

Týden boje proti zákeřným chorobám a úrazům proběhne 25. - 29. listopadu.

Děkujeme!

více info

Ukliďme Česko, ukliďme Na Kopcích

Ukliďme Česko, ukliďme Na Kopcích

V pátek 20. 9. 2019 se děti ve škole pustily do velkého "podzimního úklidu". Uklízelo se ve třídách, ale i v okolí školy. Některé třídy se vydaly na úklidovou procházku k nedalekému Lubí, někdo zase uklízel travnatou plochu před školou, hřiště, či autobusovou zastávku. Pátek byl totiž dnem, kdy Školní parlament zapojil naši školu do celorepublikové akce "Ukliďme Česko".
Akce se velmi vydařila a byla úspěšná. Všichni, kdo se zapojili, si zaslouží velké díky. Nejen, že jsme společnými silami napomohli k čistějšímu okolí školy, ale díky akci jsme si i uvědomili, jaký mají odpadky dopad na přírodu kolem nás. Úklidu zdar a zvláště tomu Na Kopcích!

Mgr. Denisa Hudková

 

více info
<< předchozí  |   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44  |  další >>
strana: 16 / 44   celkem: 435 záznamů