Informace pro žáky

Základní škola

Přijímací řízení ve školním roce 2022/2023

 

Přihlášky

- stále platí možnost podat 2 přihlášky v rámci prvního kola pro denní studium

- obě přihlášky jsou vyplněny stejně /růžový podtisk/

- na přihlášku žáci uvádějí dvě školy a dva obory vzdělávání, pokud se na ně hlásí

- pokud se hlásí na jednu školu, druhou neuvádí

- pořadí škol na přihláškách není závazné – o volbě školy a oboru rozhodne uchazeč uplatněním zápisového lístku

- přihlášky musí být odevzdány na střední školu do 1. března 2023

 

Přijímací řízení

- konání povinné jednotné zkoušky v oborech s maturitní zkouškou

- jednotné zkoušky se konají formou jednotných písemných testů z předmětů Český jazyk a literatura a Matematika

- přípravu zadání testů jednotné zkoušky, distribuci, zpracování a hodnocení výsledků testů zajistí Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Centrum)

- jednotná zkouška se koná v prvním kole přijímacího řízení ve 2 termínech / 13. dubna a 14. dubna 2023 pro čtyřleté obory vzdělávání/

- žák má možnost konat jednotné zkoušky v obou termínech, započítá se mu lepší výsledek

- 1. řádný termín jednotné zkoušky koná žák na škole, kterou uvedl na prvním místě /2. řádný termín na škole uvedené na druhém místě/

 

Zápisový lístek

- svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli střední školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí

- nepotvrdí-li uchazeč odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole

- uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek v této základní škole

- zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou

- výjimka z uplatnění zápisového lístku jen jednou je pouze ve dvou případech, kdy jej uchazeč může vzít zpátky pro uplatnění na druhé škole (když jeho odvolání bylo úspěšné, a v případě uchazeče, který po uplatnění zápisového lístku do oboru s talentovou zkouškou byl následně přijat do oboru vzdělávání bez talentové zkoušky)

 

Kontrola a potvrzování přihlášek ke studiu bude na naší škole probíhat v únoru 2023.

přečíst celé
Základní škola

Příprava na přijímací zkoušky je náročná, a tak vám možná přijde vhod test z českého jazyka nebo matematiky, který si můžete zdarma vyplnit na webu https://scio.cz/prijimaci-zkousky-na-ss/on-line-test-zdarma/index.asp. Snadno si uděláte představu, jak na tom v jednotlivých předmětech jste a co a jakou formou je dobré začít pilovat.

 

  • online test z českého jazyka i matematiky je přístupný ZDARMA
  • vyplnění testu zabere maximálně 30 minut
  • výsledek testu zašleme obratem na vámi uvedenou e-mailovou adresu
  • díky výsledkům zjistíte, na čem je potřeba zapracovat a na co se v přípravě zaměřit
přečíst celé
Základní škola

Od září 2022 probíhá příprava žáků 9. tříd na přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky, a to 1x týdně.

 

Kroužek ČJ 9. A: úterý, 7:00 - 8:00 (Dočekalová)

Kroužek ČJ 9. B: středa, 7:00 - 8:00 (Dočekalová)

 

Kroužek M 9. A: čtvrtek, 7:00, - 8:00 (Rybníčková)

Kroužek M 9. B: úterý, 14:00 - 15:00 (Rybníčková)

přečíst celé
Základní škola

Ročníková práce je založena na dlouhodobé práci žáka a na komunikaci s konzultantem. Důraz je kladen na vlastní způsob zpracování, schopnost prezentace a vyjádření vlastního názoru k dané problematice.

 

Formální úprava:

text – Times New Roman, vel. 12

nadpis – Times New Roman, vel. 16, tučně

levý a pravý okraj stránky – 2,5 cm

řádkování – 1,5 cm, zarovnání do bloku

obrázky – v textu nebo jako příloha

 

Práce se odevzdávají v daném termínu ve Wordu i PowerPointu!

(jméno souboru: nazev_prijmeni_jmeno_trida)

Př.: rodina_novak_josef_6b

U víceslovných názvů prací (s podtržítkem): moje_rodina_novak_josef_

přečíst celé