Informace pro žáky

Základní škola

Přijímací řízení ve školním roce 2023/2024

 

Hlavní změny:

 • 3 přihlášky
 • prioritizace již na přihlášce (zrušení zápisových lístků)
 • elektronizace procesu (přihlášky i rozhodnutí)
 • nepovinné využívání známek jako kritéria přijetí
 • jednotné přihlašování i pro nematuritní obory
 • dva termíny JPZ (jednotné přijímací zkoušky) i při jediné přihlášce na maturitní obor

 

Podání přihlášky:

 1. elektronicky s ověřenou elektronickou identitou (Mobilní klíč eGovernmentu nebo Bankovní identita)
 2. podání výpisu vytištěného z online systému
 3. podání vyplněného tiskopisu s přílohami

 

Možnosti, jak podat přihlášku:


 1.      Elektronická přihláška:

 • přihlásíte se do systému a vyberete člověka, kterého se přihlašování týká (osobní údaje už jsou v systému vyplněny)
 • školu a obor vyberete ze seznamu (až 3 obory)
 • určíte pořadí oborů
 • doložíte (nahrajete do systému) skeny/fotografie dokumentů, které školy požadují
 • odešlete přihlášku (přijde e-mail s potvrzením)
 • pozvánka k přijímacím zkouškám přijde elektronicky
 • v systému se zobrazí i výsledky testů JPZ

 

2.      Výpis z elektronického systému:

 • vyplníte přihlášku bez přihlášení online – nutné vyplnit osobní údaje
 • školu a obor vyberete ze seznamu (až 3 obory)
 • určíte pořadí oborů
 • doložíte (nahrajete do systému) skeny/fotografie dokumentů, které školy požadují
 • vytisknete přihlášky (počet výtisků podle počtu škol)
 • podepíšete přihlášky
 • zašlete vytištěné přihlášky (bez příloh – ty jsou již nahrané v systému) na jednotlivé školy
 • pozvánka k přijímacím zkouškám vám přijde poštou
 • výsledek přijímacího řízení vám přijde poštou (neuvidíte ho v sytému)

 

3.      Tiskopis s přílohami

 • ručně vyplníte a podepíšete klasický tiskopis
 • !!!pozor na správné názvy a adresy škol, kód oboru a jeho přesný název i se zaměřením!!!
 • přiložíte veškeré požadované přílohy ke každému tiskopisu
 • zašlete přihlášky na školy
 • pozvánka k přijímacím zkouškám vám přijde poštou
 • výsledek přijímacího řízení vám přijde poštou

 

Podání přihlášky – společné informace

Potvrzení od lékaře není přímo součástí přihlášky, ale samostatná příloha

Doložení prospěchu = fotografie/sken/kopie vysvědčení

Přihlášku podepisuje pouze zákonný zástupce nebo zletilý uchazeč

 

Přihlášky 1. kolo

 • možnost podat až 3 přihlášky do maturitních i nematuritních oborů
 • termín podání: 1.-20. 2. 2024
 • prioritizace – je nutné závazně seřadit obory podle preferencí. Nelze podat přihlášky s různými prioritami nebo priority dodatečně upravovat.

 

Termíny pro 1. kolo

 • systém 1. 3. 2024 určí, kdy a kde bude který uchazeč konat jednotnou přijímací zkoušku (bude určeno podle bydliště uchazečů a kapacity škol)
 • ředitel školy rozešle uchazečům pozvánku
 • 12. a 15. 4. 2024 – čtyřleté obory vzdělání a nástavby
 • 16. a 17. 4. 2024 víceletá gymnázia
 • náhradní termín JPZ 29. a 30. 4. 2024


Vyhlášení výsledků 1. kola – 15. 5. 2024


Další kola přijímacího řízení

Pokud uchazeč v 1. kole přijímacího řízení neuspěje, může do 24. 5. 2024 podat přihlášku do 2. kola. Do 20. 5. 2024 ředitelé středních škol do systému vloží informaci, zda jejich škola 2. kolo vypisuje a kolik míst nabízí.


Důležité odkazy:

Aplikace s testy k přijímacím zkouškám:

https://tau.cermat.cz/

www.prihlaskynastredni.cz

 

 

 

 

 

přečíst celé
Základní škola

Příprava na přijímací zkoušky je náročná, a tak vám možná přijde vhod test z českého jazyka nebo matematiky, který si můžete zdarma vyplnit na webu https://scio.cz/prijimaci-zkousky-na-ss/on-line-test-zdarma/index.asp. Snadno si uděláte představu, jak na tom v jednotlivých předmětech jste a co a jakou formou je dobré začít pilovat.

 

 • online test z českého jazyka i matematiky je přístupný ZDARMA
 • vyplnění testu zabere maximálně 30 minut
 • výsledek testu zašleme obratem na vámi uvedenou e-mailovou adresu
 • díky výsledkům zjistíte, na čem je potřeba zapracovat a na co se v přípravě zaměřit
přečíst celé
Základní škola

Od září 2022 probíhá příprava žáků 9. tříd na přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky, a to 1x týdně.

 

Kroužek ČJ 9. A: úterý, 7:00 - 8:00 (Dočekalová)

Kroužek ČJ 9. B: středa, 7:00 - 8:00 (Dočekalová)

 

Kroužek M 9. A: čtvrtek, 7:00, - 8:00 (Rybníčková)

Kroužek M 9. B: úterý, 14:00 - 15:00 (Rybníčková)

 

Nově jsme také zařadili přípravu na přijímací zkoušky pro žáky 8. roč., která probíhá následovně:

Kroužek ČJ 8. A: pondělí, 7:00 (Dočekalová)

 

Kroužek M 8. A: úterý, 7:00 (Malach)

Kroužek M 8. B: čtvrtek, 14:00 (Rybníčková)

přečíst celé
Základní škola

Ročníková práce je založena na dlouhodobé práci žáka a na komunikaci s konzultantem. Důraz je kladen na vlastní způsob zpracování, schopnost prezentace a vyjádření vlastního názoru k dané problematice.

 

Formální úprava:

text – Times New Roman, vel. 12

nadpis – Times New Roman, vel. 16, tučně

levý a pravý okraj stránky – 2,5 cm

řádkování – 1,5 cm, zarovnání do bloku

obrázky – v textu nebo jako příloha

 

Práce se odevzdávají v daném termínu ve Wordu i PowerPointu!

(jméno souboru: nazev_prijmeni_jmeno_trida)

Př.: rodina_novak_josef_6b

U víceslovných názvů prací (s podtržítkem): moje_rodina_novak_josef_

přečíst celé