Informace pro žáky

Základní škola

Přijímací řízení ve školním roce 2022/2023

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk
a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech,
je stanovena v řádném termínu na dny:


Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia

1. termín: čtvrtek 13. dubna 2023
2. termín: pátek 14. dubna 2023
 
Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:
1. termín: pondělí 17. dubna 2023
2. termín: úterý 18. dubna 2023
 
Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání
na dny:
1. termín: středa 10. května 2023
2. termín: čtvrtek 11. května 2023

Jednotná přijímací zkouška se nekoná při přijímacím řízení do oborů vzdělání se závěrečnou zkouškou, do oborů vzdělání s výučním listem, do oborů zkráceného studia a do oborů vzdělání středních škol skupiny 82 Umění a užité umění. Možnost konání školní přijímací zkoušky tím není dotčena, kromě oborů vzdělání v konzervatoři. Do oborů středního vzdělání s talentovou zkouškou se
talentová zkouška koná v pracovních dnech od 2. ledna 2023 do 15. ledna 2023 podle § 62 o dst. 3 školského zákona, do oborů vzdělání v konzervatoři se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 15. ledna 2023 do 31. ledna 2023 podle § 8 8 o dst. 2 š kolského zákona. V případě oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 2. ledna 2023 do 15. února 2023, tento obor však koná i jednotnou přijímací zkoušku v termínech uvedených výše.
 
Jednotné zkoušky jsou vyhodnoceny centrálně "Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání" a výsledky jsou zaslány školám nejpozději 28. dubna 2023.
 
Termíny pro podávání přihlášek jsou následující:
a) pro obory vzdělání s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2022; do 30. listopadu základní škola, jíž je uchazeč žákem, popř. krajský úřad vydá zápisový lístek;
b) pro obory vzdělání bez talentové zkoušky do 1. března 2023; do 15. března základní škola, jíž je uchazeč žákem, popř. krajský úřad vydá zápisový lístek.
 
Kontrola a potvrzování přihlášek ke studiu bude na naší škole probíhat v únoru 2023.
 

Důležité odkazy – přijímací řízení na SŠ pro rok 2023

MŠMT:

https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

CERMAT:

https://prijimacky.cermat.cz/

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska

https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/testova-zadani-v-pdf

ATLAS ŠKOLSTVÍ:

https://www.atlasskolstvi.cz/stredni-skoly


Právní úprava přijímacího řízení, tiskopisy přihlášek ke střednímu vzdělávání a další informace jsou uvedeny na stránkách MŠMT a  na stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání.

MŠMT 

CERMAT

 

přečíst celé
Základní škola

Příprava na přijímací zkoušky je náročná, a tak vám možná přijde vhod test z českého jazyka nebo matematiky, který si můžete zdarma vyplnit na webu https://scio.cz/prijimaci-zkousky-na-ss/on-line-test-zdarma/index.asp. Snadno si uděláte představu, jak na tom v jednotlivých předmětech jste a co a jakou formou je dobré začít pilovat.

 

  • online test z českého jazyka i matematiky je přístupný ZDARMA
  • vyplnění testu zabere maximálně 30 minut
  • výsledek testu zašleme obratem na vámi uvedenou e-mailovou adresu
  • díky výsledkům zjistíte, na čem je potřeba zapracovat a na co se v přípravě zaměřit
přečíst celé
Základní škola

Od září 2022 probíhá příprava žáků 9. tříd na přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky, a to 1x týdně.

 

Kroužek ČJ 9. A: úterý, 7:00 - 8:00 (Dočekalová)

Kroužek ČJ 9. B: středa, 7:00 - 8:00 (Dočekalová)

 

Kroužek M 9. A: čtvrtek, 7:00, - 8:00 (Rybníčková)

Kroužek M 9. B: úterý, 14:00 - 15:00 (Rybníčková)

 

Nově jsme také zařadili přípravu na přijímací zkoušky pro žáky 8. roč., která probíhá následovně:

Kroužek ČJ 8. A: pondělí, 7:00 (Dočekalová)

 

Kroužek M 8. A: úterý, 7:00 (Malach)

Kroužek M 8. B: čtvrtek, 14:00 (Rybníčková)

přečíst celé
Základní škola

Ročníková práce je založena na dlouhodobé práci žáka a na komunikaci s konzultantem. Důraz je kladen na vlastní způsob zpracování, schopnost prezentace a vyjádření vlastního názoru k dané problematice.

 

Formální úprava:

text – Times New Roman, vel. 12

nadpis – Times New Roman, vel. 16, tučně

levý a pravý okraj stránky – 2,5 cm

řádkování – 1,5 cm, zarovnání do bloku

obrázky – v textu nebo jako příloha

 

Práce se odevzdávají v daném termínu ve Wordu i PowerPointu!

(jméno souboru: nazev_prijmeni_jmeno_trida)

Př.: rodina_novak_josef_6b

U víceslovných názvů prací (s podtržítkem): moje_rodina_novak_josef_

přečíst celé