Škola nanečisto v naší Přípravce
Proč studovat Na Kopcích?
Studovat Na Kopcích není nuda!
Informace pro žáky

Ročníková práce

Ročníkové práce jsou zadávány žákům 5. a 9. ročníku. Z dlouhodobého hlediska se stávají součástí žákovského portfolia, které vypovídá o osobním růstu každého jedince nejen z pohledu znalostí, ale zejména z oblastí dovedností, schopností i postojů a jedním z prvků autoevaluace školy.

Cílem ročníkových prací je:
Výběr téma dle vlastního zájmu, dlouhodobá soustavná práce, možnost využít různé zdroje informací, spolupráce s konzultantem a vlastní způsob zpracování i ústní prezentace ročníkové práce umožňuje žákům osvojovat si různé způsoby učení a motivuje je pro další celoživotní učení, podněcuje žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k samostatnému řešení problémů, vede žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci nejen s vrstevníky, učitelem, ale i ostatními dospělými, rozvíjí u žáků schopnost spolupracovat mezi sebou i s konzultantem, respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých a připravuje žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti.

 

  zadání rozsah forma prezentace odevzdání prezentace
5.ročník do 30.3. max. 2 min (1 list)

písemná verze+

prezentace na PC

do 31.5. začátek června
9.ročník do 30.9. max. 6 min (3-5 listů)

písemná verze +

prezentace na PC

do 30.11. začátek prosince

Odpolední přístup k PC s internetem - Informační centrum

písmo: times new roman - velikost 12

nadpisy: times new roman - velikost 16 tučně

levý a pravý okraj 2,5 cm, řádkování 1,5, zarovnání do bloku

obrázky buď v textu nebo jako příloha na konci

na závěr uvést prameny, odkud bylo čerpáno

Soubory ke stažení

 

 


<< zpět