Zápis do MŠ

Mateřská škola

Seznam přijatých dětí (jejich kódů z elektronické žádosti) do naší MŠ pro školní rok 2024/2025.

Den otevřených dveří pro nově zapsané děti zde, schůzka pro rodiče nově zapsaných dětí zde.

přečíst celé
Mateřská škola

Zápis dětí do naší mateřské školy se uskuteční 6. - 7. května 2024 v době od 8:00 do 14:30.

Od 1. dubna do 7. května 2024 je možné vyplnit přihlášku na webových stránkách zapis.trebic.cz.

Přihlášku je poté potřeba vytisknout, nechat potvrdit od lékaře a ve výše uvedeném termínu přinést  osobně na sekretariát školy (vchodem základní školy)  spolu s rodným listem dítěte a občanským průkazem zákonného zástupce.

Předpokládaný počet přijímaných dětí pro školní rok 2023/2024 je 12.

Mateřská škola přijímá děti zpravidla od 3 let.

 

Seznam přijatých dětí bude zveřejněn pod vygenerovanými registračními čísly u vchodu do ZŠ a na webových stránkách MŠ.

V případě jakýchkoli dotazů se na nás neváhejte obrátit (Mgr. Vladimíra Otisková, otiskova@zskopce.cz, tel. 568 606 102).

 

přečíst celé
Mateřská škola

Seznam přijatých dětí (jejich kódů z elektronické žádosti) do naší MŠ pro školní rok 2023/2024.

Den otevřených dveří pro nově zapsané děti zde.

přečíst celé
Mateřská škola

Zápis dětí do naší mateřské školy se uskuteční 2. - 3. května 2023 v době od 8:00 do 14:30.

Od dubna 2023 je možné vyplnit přihlášku na webových stránkách zapis.trebic.cz.

Přihlášku je poté potřeba vytisknout, nechat potvrdit od lékaře a ve výše uvedeném termínu přinést  osobně na sekretariát školy spolu s rodným listem dítěte a občanským průkazem zákonného zástupce.

Předpokládaný počet přijímaných dětí pro školní rok 2023/2024 je 12.

Mateřská škola přijímá děti zpravidla od 3 let.

 

Seznam přijatých dětí bude zveřejněn pod vygenerovanými registračními čísly u vchodu do ZŠ a na webových stránkách MŠ.

V případě jakýchkoli dotazů se na nás neváhejte obrátit (Mgr. Vladimíra Otisková, otiskova@zskopce.cz, tel. 568 606 102).


Kritéria pro stanovení pořadí přijetí dětí do mateřských škol

1.    Trvalý pobyt dítěte

 1. a) místo trvalého pobytu dítěte ve spádovém obvodu 1) MŠ:300 bodů
 2. b) místo trvalého pobytu dítěte ve městě Třebíč (nebo místní části) mimo spádový obvod MŠ:150 bodů
 3. c) místo trvalého pobytu dítěte mimo město Třebíč (nebo místní část):0 bodů

2.    Věková skupina

 1. a) šestiletí a starší s odkladem školní docházky:100 bodů
 2. b) pětiletí předškoláci:80 bodů
 3. c) čtyřletí:60 bodů
 4. d) tříletí:40 bodů
 5. e) dvouletí, kteří dosáhnou věku 3 let od 01.09.2023 do 31.12.2023:20 bodů
 6. f) ostatní dvouletí:0 bodů

3.    Sourozenec

 1. a) již navštěvuje MŠ, kam podáváte žádost (bude ji navštěvovat i po 01.09.2023):10 bodů
 2. b) nenavštěvuje mateřskou školu, kam podáváte žádost:0 bodů

4.    Den věku dítěte v roce

 1. a) za každý den věku dítěte dosažený k 31.08.2023:0.02 bodů
Pozn: 1)  dle obecně závazné vyhlášky č. 4/2019 o školských obvodech spádových mateřských škol, jejichž zřizovatelem je město Třebíč.
Kritérium se uplatní pouze pro děti, které do 31.08.2023 dosáhnou nejméně třetího roku věku.

 

Vysvětlivky k pořadí přijímání dětí do MŠ ve městě Třebíč

Dětem s místem trvalého pobytu v příslušném spádovém obvodu MŠ, které k 31.08.2023 (včetně) dosáhnou nejméně třetího roku věku, budou body přiděleny tak, aby tyto spádové děti měly při přijímání vždy absolutní přednost před všemi ostatními dětmi. Následně budou těmto spádovým dětem přidělovány body tak, aby spádové děti od 5 let věku (s povinností předškolního vzdělávání) měly vždy přednost před spádovými čtyřletými a tříletými. Uchazeči se stejným počtem bodů budou seřazeni dle věku sestupně. U dětí, které se umístí na stejném pořadí (stejné datum narození) rozhoduje o pořadí dítěte losování.

Místem trvalého pobytu se podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, rozumí „adresa pobytu občana v České republice, která je vedena v registru obyvatel ve formě referenční vazby (kódu adresního místa) na referenční údaj o adrese v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí, kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání. Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu, a to v objektu, který je podle zvláštního právního předpisu označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem a který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci“.

Trvalý pobyt ve městě Třebíč (nebo místní části)se prokazuje předložením občanského průkazu alespoň jednoho zákonného zástupce, ve kterém má uveden trvalý pobyt ve městě Třebíč (nebo v místní části) nebo potvrzením z ohlašovny trvalého pobytu.

Veškeré další tvrzené skutečnosti, které mají být vzaty v úvahu v rámci stanovení pořadí pro přijetí dítěte do mateřské školy, je třeba řediteli/ředitelce mateřské školy doložit tak, aby je mohl(a) mít za prokázané.

V individuálních případech hodných zvláštního zřetele může ředitel mateřské školy rozhodnout o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bez ohledu na celkový počet bodů, které dítě na základě jednotlivých kritérií získalo. Za případy hodné zvláštního zřetele lze považovat prokazatelně dokladovanou tíživou sociální situaci.


přečíst celé