Platby 2023 - 2024

Školní družina a školní klub

Poplatky za školní družinu můžete platit za celý školní rok nebo pololetně:

Platba na celý školní rok: 1940 Kč

Platba pololetně: první pololetí 1000 Kč, druhé pololetí 940 Kč

Pokud dítě přihlásíte do školní družiny, platbu budete provádět pod přidělených variabilním symbolem na účet školy 237667620/0300.

Variabilní symbol je žákům přidělen obyčejně při nástupu do školy, slouží k provádění bezhotovostních plateb (školní družina, školní klub, lyžařský výcvik apod.).

 

přečíst celé
Školní družina a školní klub

Kroužky, které probíhají pod ŠKOLNÍM KLUBEM (týkají se žáků 2.st.), se platí v této výši:

1. pololetí           400,- Kč

2. pololetí           450,-Kč

Je možné zaplatit za celý školní rok 850,-Kč.

 Žáci 9. ročníku, kteří navštěvují kroužky připravující na přijímací zkoušky, platí za druhé pololetí 300,- Kč (kroužky se už v květnu a červnu nekonají), popř. 700,- Kč za celý školní rok.

U platby se uvádí variabilní symbol, který byl žákům přidělen v 1. ročníku. Pokud ho někdo nezná, kontaktuje ekonomku školy pí. Johnovou.

Číslo účtu školy: 237667620/0300 

přečíst celé