Škola nanečisto v naší Přípravce
Proč studovat Na Kopcích?
Studovat Na Kopcích není nuda!
Aktuality

Office 365

Vážení rodiče, 

naše škola zavádí od října 2020 pro učitele a žáky naší školy platformu Office 365 od společnosti Microsoft. 

To zabezpečí škole v případě zavedení distanční výuky mnohem více možností, jak tuto výuku realizovat. 

V souvislosti s tím škola zřídila každému žákovi účet pro Office 365, kde v rámci webového rozhraní může nově používat Outlook, Word, Excel, PowerPoint, Teams, OneDrive, Forms atd. 

Tento účet bude také sloužit pro komunikaci se školou nejen pro žáky, ale i pro rodiče a budou zde ukládány nejrůznější výukové materiály a testy.   

Přihlášení k účtu Office 365 najdete na stránkách www.office.com

Návody k Office 365

Microsoft Teams

https://www.youtube.com/watch?v=c5ALy8Fdq_I&feature=emb_title

více info

Koronavirové konzultace - rozpis 21. - 25.9. 2020

Již třetí týden naše škola nabízí tzv. koronakonzultace, jejichž cílem je zopakování učiva z distanční výuky z M, ČJ a AJ. Pedagogové plánují schůzky s ohledem na časové možnosti a potřeby žáků vždy týden dopředu tak, aby efektivně pomohli žákům v úspěšném startu nového školního roku. Každá konzultace bude trvat 45min, je nepovinná.

Vyučující Třída čas předmět
Špačková 3.A Pá 7:10 ČJ + M
Moltašová 4.A Čt 6. hodina ČJ + M
Auerova 8.A ČT 7:00h M
Nešpůrková 5.A ČT 13:00  M
Dočekalová 6.A PO 12:45 ČJ 
Dočekalová 7.A ST 7:10 ČJ 
Dočekalová 7.B Út 7:10 ČJ 
Dočekalová 9.A Pá 7:00 ČJ 
Rybníčková 7.A ÚT 7:10 M
Rybníčková 7.B ST 7:10 M
Rybníčková 9.b ÚT 13:50 M
Válalová 2.A ÚT 12:40 M
Zvěřinová 8.B ČT 7:10 ČJ
Zvěřinová 9.B ČT 13:50 ČJ
Otisková 9.A/B PO 7:00 AJ
Komendová  6 A/B ST  13:50 AJ
Jakubcová 6.B PO 7:10 ČJ
Jakubcová 8.A ÚT 7:10 ČJ
Vomelová 8.A/B PÁ 13:45 AJ
více info

Nošení roušek v prostorách školy od 18.9.2020

Vážení rodiče,

na základě mimořádného opatření MZ se všem osobám s účinností ode dne 18. září 2020 od 0:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének ve všech vnitřních prostorech staveb.

Zákaz se nevztahuje na:

 • děti do dvou let věku,
 • děti a pedagogické pracovníky v mateřské škole a děti a osoby o ně pečující v dětské skupině,
 • žáky a pedagogické pracovníky 1. stupně základní školy v budovách škol, mimo jejich společné prostory,
 • osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
 • žáky, studenty a pedagogické pracovníky v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejm. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje).

 

více info

Doporučené postupy pro školy a praktického lékaře pro děti a dorost - COVID-19

 

Pro dětský věk je charakteristický zvýšený výskyt respiračních (případně střevních) onemocnění
s teplotami, zejména na podzim, během mírných zim a na jaře. Jde o tak významnou epidemiologickou odlišnost, že pro děti (do cca 15 let) nelze používat doporučené postupy během pandemie onemocnění COVID-19 určené pro dospělé pacienty.

 

Vstupní filtr ve škole a školském zařízení

 1. Rodiče jsou povinni denně před odchodem dítěte do školy ověřit, zda dítě nemá známky akutního onemocnění.
 2. Při vstupu do školy, ev. před začátkem vyučování pedagogický pracovník (či jiná pověřená osoba) může namátkově ověřit, zda dítě nemá projevy onemocnění (např. měření teploty bezkontaktním teploměrem na čele či tváři).
 3. Dítě s projevy akutního respiračního, střevního či jiného infekčního onemocnění nemá 
  být zařazeno do kolektivu a nesmí se účastnit prezenční výuky – zodpovídají rodiče.
 4. Pokud jsou při vstupním filtru u dítěte zjištěny projevy akutního infekčního onemocnění, 
  pak dítě nevstupuje do budovy školy nebo je zajištěna jeho izolace od ostatních dětí 
  a zaměstnanců školy v samostatné místnosti nebo prostoru k tomu vyhrazeném. Dítě je bezodkladně předáno zákonným zástupcům (pokud zákonný zástupce dítě do školy doprovází, provede se předání ihned).
více info

Koronavirové konzultace - rozpis 14. - 18.9. 2020

Od minulého naše škola nabízí tzv. koronakonzultace, jejichž cílem je zopakování učiva z distanční výuky z M, ČJ a AJ. Pedagogové plánují schůzky s ohledem na časové možnosti a potřeby žáků vždy týden dopředu tak, aby efektivně pomohli žákům v úspěšném startu nového školního roku. Každá konzultace bude trvat 45min, je nepovinná.

Vyučující Třída čas předmět
Komendová 6. roč ČT 13:50 AJ
Komendová 7. roč ST 13:50 AJ
Nešpůrková 5.A ČT 13:00 ČJ + M
Jandová 5.B ČT 13:00 ČJ 
L.Auerová 8.B Čt 7:00 h M
Jakubcová 6.B PO 7:10 ČJ
Jakubcová 8.A UT 7:10 ČJ
Zvěřinová 8.B ČT 7:10 Čj
Zvěřinová 9.B ČT 14:00  Čj 
Vomelová 9. roč PA 13 :50 AJ
Špačková  3.A PÁ 7,10
Moltašová 4.A PÁ 7,10 ČJ + M
Dočekalová 6.A PO 7:10 ČJ
Dočekalová 7.A ST 7:10 ČJ
Dočekalová 7.B ÚT 7:10 ČJ 
Dočekalová 9.A PÁ 7:00 ČJ 
Rybníčková 7. A  ÚT 7:10
Rybníčková 7.B ČT 14:00 
Rybníčková 9.B ÚT 14:00
Válalová 2. A ÚT 12:40 ČJ
Červeňová 4.B ÚT 13:15 ČJ + M
Malach 6.A ÚT 7.00 M
Malach  6.B ČT 7.00 M
Malach 8.B PÁ 7.00 M
Malach 9.A ST 7.00 M
více info

Roušky ve škole

Vážení rodiče a žáci,

vzhledem ke zhoršující se situaci s COVID-19 a opatření Ministerstva zdravotnictví musí mít žáci od 10. 9. 2020 ve společných prostorách školy (chodby, jídelna, toalety) roušky. 

V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci roušku nosit. Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.

Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.Děkujeme za pochopení.Mgr. Vítězslav Bártl

 

více info

Koronavirové konzultace - rozpis

Od příštího týdne, tj 7. – 11. září, naše škola nabízí tzv. koronakonzultace, jejichž cílem je zopakování učiva z distanční výuky z M, ČJ a AJ. Pedagogové budou plánovat schůzky s ohledem na časové možnosti a potřeby žáků vždy týden dopředu tak, abychom efektivně pomohli žákům v úspěšném startu nového školního roku. Každá konzultace bude trvat 45min, je nepovinná.

třída

Předmět

vyučující

místnost

Den

čas

3.A

M

Špačková

3.A

7:10

4.A

ČJ, M

Moltašová

4.A

čt

12:45

4.B

ČJ

Červeňová

4.B

út

13:10

4.B

M

Červeňová

4.B

st

13:10

5.A

ČJ, M

Nešpůrková

5.A

čt

13:00

6.A

ČJ

Dočekalová

6.A

po

12:45

6.A

M

Malach

6.A

út

7:00

6.B

M

Malach

6.B

čt

7:00

7.A

ČJ

Dočekalová

7.A

st

7:00

7.A

M

Rybníčková

7.A

út

7:10.

7.B

M

Rybníčková

7.B

čt

14:00

7.B

ČJ

Dočekalová

7.B

út

7:00

8.A

M

Auerová

8.A

čt

7:00

8.B

ČJ

Zvěřinová

8.B

čt

7:15

8.B

M

Malach

8.B

7:00

9.A

M

Malach

9.A

st

7:00

9.A

ČJ

Dočekalová

9.A

7:00

9.B

ČJ

Zvěřinová

9.B

čt

14:00

9.B

M

Rybníčková

9.B

út

14:00

9.A/B

AJ

Vomelová

141

13:50

více info

Třídní schůzky SRPŠ 8. září 2020

Třídní schůzky pro třídy 1.A a 6.B proběhnou v kmenových třídách v prostorách školy od 17 hodin, v 5.A a 6.A od 18 hodin.

V ostaních třídách bude třídní schůzka formou webinářů od 16:00 do 19:00.

Odkazy na konzultace formou webinářů: (časový rozpis bude zaslán rodičům emailem).

Ing. Lenka Auerová       https://meetingsemea6.webex.com/meet/auerova                     

Mgr. Vítězslav Bártl    https://meetingsemea2.webex.com/meet/bartl

Mgr. Zuzana Dočekalová     https://meetingsemea6.webex.com/meet/zuzana.d

Mgr. Zuzana Dreslerová     https://meetingsemea6.webex.com/meet/dreslerovazuzana

Mgr. Vojtěch Dvořák     https://meetingsemea6.webex.com/meet/dvorak

Mgr. Denisa Hudková   https://meetingsemea6.webex.com/meet/hudkova

Mgr. Veronika Jakubcová     https://meetingsemea6.webex.com/meet/jakubcova 

Mgr. Olga Jandová     https://meetingsemea6.webex.com/meet/jandova

Mgr. Michaela Komendová     https://meetingsemea4.webex.com/meet/komendova.m

Mgr. Antonín Malach     https://meetingsemea6.webex.com/meet/malach

Mgr. Božena Moltašová     https://meetingsemea6.webex.com/meet/moltasova 

Mgr. Václava Nešpůrková     https://meetingsemea6.webex.com/meet/nespurkova

Mgr. Vladimíra Otisková     https://meetingsemea4.webex.com/meet/otiskova 

Mgr. Vendula Pavlíková     https://meetingsemea4.webex.com/meet/pavlikova

Mgr. Iveta Petráňková     https://meetingsemea4.webex.com/meet/petrankova

Ing. Lenka Rybníčková     https://meetingsemea6.webex.com/meet/rybnickova

Mgr. Ivona Špačková     https://meetingsemea6.webex.com/meet/spackova 

Mgr. Ivana Válalová     https://meetingsemea6.webex.com/meet/valalova

Mgr. Lenka Červeňová     https://meetingsemea6.webex.com/meet/lenka.cervenova

Mgr. Eva Vomelová     https://meetingsemea6.webex.com/meet/vomelova

Mgr. Lenka Zvěřinová     https://meetingsemea6.webex.com/meet/zverinova

PaedDr. Jana Ženíšková     https://meetingsemea6.webex.com/meet/zeniskova


více info

První školní den v 1. A

Začít spolu

První školní den v 1. A

Dnešek byl velkým dnem zejména pro naše nové prvňáčky. Na děti čekala vyzdobená třída - ŘÍŠE LVÍČAT.

Děti měly hned první školní den od paní učitelky připravené úkoly. Společně jsme se seznámili, třídu navštívil i pan ředitel a popřál dětem hodně štěstí a úspěchů ve školním roce. Na otázku, zda některé děti umí číst/psát/počítat/kreslit/zpívat/dělat kotrmelce mnoho dětí odpovědělo kladně, proto se paní učitelka obávala, aby se z prvňáčků hned první školní den nestali druháci. Takové jsou ve třídě šikovné děti.

Mezi úkoly paní učitelka zařadila práci s písmenky, kdy měly děti za úkol sestavit jméno třídního maskota. Tím je velký lev BERTÍK a už se těší, až bude děti při jejich práci ve škole pozorovat. Následovala ranní zpráva, na které si děti vyzkoušely čtení a přiřazovaly jméno paní učitelce, paní asistentce a paní vychovatelce. Dále si děti našly svoji jmenovku a paní učitelka je pasovala na prvňáčky předáním žákovské knížky a diplomu. Ani rodiče jsme nevynechali a i pro ně byl ve třídě připravený úkol - přečíst dětem třídní báseň, kterou se budeme celé září učit.

První školní den jsme si v 1. A moc užili a už se těšíme na další dny strávené v naší Lví říši.

Denisa Hudková a Markéta Maulová

více info

PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN SE BLÍŽÍ

PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN SE BLÍŽÍ

Milí žáci, moc se na Vás 1. září těšíme!

více info
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44  |  další >>
strana: 1 / 44   celkem: 436 záznamů