Škola nanečisto v naší Přípravce
Proč studovat Na Kopcích?
Studovat Na Kopcích není nuda!
Aktuality

ZMĚNA ORGANIZACE ZÁPISU!!!

Z důvodu mimořádných opatření vlády ČR se mění organizace zápisu do prvního ročníku základní školy, který se měl uskutečnit 3. – 4. dubna 2020.

 • proběhne bez osobní přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců
 • termín registrace k zápisu pomocí online přihlášek zůstává nezměněn - do 31.03.2020  prodloužen do 17.dubna 2020!

Podepsanou žádost o zápis dítěte do 1. třídy, kterou vygeneroval systém při online přihlašování (odkaz viz níže), doručí zákonný zástupce dítěte společně s kopií rodného listu dítěte do pátku 17. dubna 2020 jedním z následujících způsobů do naší  základní školy:

 • poštou na adresu školy (ZŠ a MŠ Třebíč, Na Kopcích 342, Třebíč 674 01)
 • nebo datovou schránkou (73fwbb9) 

 • nebo v zalepené obálce vhodit do naší poštovní schránky u vchoduV případě, že žádáte odklad, je třeba jej doložit doporučením školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa a zaslat jedním z výše uvedených způsobů.

V případě, že nemáte možnost si žádost vytisknout, obraťte se na vedení školy od 1. dubna 2020 (skola@zskopce.cz, tel. 604 250 645) nebo pracovnice odboru školství MěÚ Třebíč. 

Další možností je vyplnění formuláře žádosti v prostoru zádveří u vstupu do školy a poté společně s kopií rodného listu vhodit do poštovní schránky u vchodu školy (prac. dny 8 – 16h). 

wíce v sekci našeho webu "Pro budoucí prvňáčky".

více info

Začínáme s webináři a měníme výuku

Vážení rodiče,

na základě vašich podmětů jsme se rozhodli, že k domácí výuce zařadíme i online webináře. Ty se budou vztahovat především ke klíčovým předmětům M, ČJ, AJ, které jsou pro nás prioritou. Webináře navíc doplní výuku F a CH, které se často bez doplňujícího komentáře neobejdou. Webináře budou probíhat pomocí programu webex, který si žák může pustit na PC, tabletu i mobilním telefonu. Stačí kliknout na webexový odkaz a žák se připojí do vyučovací místnosti. Není potřebná instalace. Seznam webinářů a webexové odkazy na jednotlivé vyučující naleznete na webových stránkách školy v sekci dokumenty. Na 1. stupni budou v každé třídě probíhat webináře 2x týdně.

Zároveň jsme zredukovali domácí výuku tak, aby byla zaměřena především na klíčové předměty. Obsah ostatních předmětů je zredukován na možné minimum tak, aby žáky nepřetěžoval. Nabízíme však i alternativu pro žáky, kteří zvládají větší objem učiva. Materiály na jednotlivé týdny budou nově zveřejňovány vždy v pátek do 10:00.

Online webináře začínají od úterý 31. března. Prosíme o shovívavost se zaváděním webinářů, je možné, že se nám  ze začátku objeví nějaké nesrovnalosti. Budeme se vše snažit zvládnout ke spokojenosti nás všech.

Děkujeme všem rodičům, žákům i učitelům za spolupráci v této těžké době. Pro nikoho z nás to není jednoduché a jsme si toho vědomi. Každý den nám přináší nové překážky, které se snažíme překonávat.

více na našem webu v sekci Dokumenty - webináře

více info

Od 16. března do odvolání bude ZŠ uzavřena

Vážení rodiče,

 

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 10. 3. 2020, kterým se s účinností ode dne 11. března 2020 zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních  podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů Vám oznamují, že ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠKOLNÍ DRUŽINA a ŠKOLNÍ JÍDELNA bude po jarních prázdninách od 16. března do odvolání pro žáky uzavřena.


 

 • Žádost o ošetřovné dítěte do 13 let bude zasílána elektronicky. Zájemce o tento formulář žádáme, aby zaslali e-mail na blahova@zskopce.cz, ve kterém uvedou jméno a rodné číslo dítěte a třídu. Na tento e-mail Vám bude následně odeslán předvyplněný formulář, se kterým se již obrátíte na Vašeho zaměstnavatele.
 • Pokud nemáte možnsot pracovat s žádostí v elektronické tak nás prosím kontaktujte na tel. 604250645. 

 

 • Všichni strávníci jsou od 16. 3. 2020 automaticky odhlášeni ze stravování. Školní jídelna bude mimo provoz.


 •  Doporučený postup pro podání žádosti o ošetřovné při uzavření školy naleznete v souborech ke stažení.

 

 • Učivo jednotlivých předmětů v období uzavření školy najdete na stránkách školy v sekci Dokumenty. Učivo bude dle potřeby každý týden aktualizováno.

 

 • Ruší se všechny pronájmy tělocvičny po dobu uzavření škol.

 

Na základě rozhodnutí zřizovatele zůstávají všechny MŠ v Třebíči nadále v provozu.

Doporučujeme rodičům dětí zvážit přítomnost dítěte ve škole v případě, že mají možnost ponechat dítě doma (např. z důvodu, že má staršího sourozence v základní škole nebo je rodič na mateřské či rodičovské dovolené).

 

 

Děkujeme za pochopení.

 

Mgr. Vítězslav Bártl

Ředitel školy

více info

Péče o děti rodičů vybraných profesí

Informace k usnesení vlády

o určení škol a školských zařízení k výkonu péče o děti rodičů vybraných profesí

Vláda nařídila usnesením ze dne 15. 3. 2020 č. 219 v souladu s krizovým zákonem hejtmanům a primátorovi hl. m. Prahy, aby s účinností od 17. března 2020 6:00 hod. v místech potřeby určili školu nebo školské zařízení veřejných zřizovatelů k vykonávání péče o děti ve skupinkách nejvýše 15 dětí ve věku od 3 do 10 let zákonných zástupců, kteří jsou zaměstnanci

-          bezpečnostních sborů,

-          obecní policie,

-          poskytovatelů zdravotních služeb a orgánů ochrany veřejného zdraví,

-          příslušníci ozbrojených sil,

-          a dále zaměstnanci určené školy nebo školského zařízení.

Mezi zaměstnance, o jejichž děti se mají určená zařízení postarat patří i zaměstnanci lékáren (je poskytovatelem zdravotních služeb) a vězeňské služby (jedná se o bezpečnostní sbor).

Usnesení se naopak nevztahuje na pracovníky zařízení sociálních služeb. Od osmi krajů MŠMT eviduje, že by bylo potřeba rozšířit péči i na tato zařízení (MŠMT bere na vědomí a bude řešit)

Usnesení se dále nevztahuje ani na dobrovolné hasiče, zaměstnance obchodů s potravinami, výrobců a distributorů energií.

Současně zřizovatel rozhodl o tom, že mateřské školy v Třebíči zůstávají i nadále v provozu. Pokud tedy Vaše dítě navštěvuje některou MŠ v Třebíči, není nutné jej přehlašovat na ZŠ a MŠ Na Kopcích a může zůstat ve své MŠ. 

 

 

více info

Přednáška o PRVNÍ POMOCI

pro žáky 4. a 5. třídy

Přednáška o PRVNÍ POMOCI

Poslední den před prázdninami proběhlo ve Studiu Kopce setkání s naší školní zdravotnicí Šárkou Dvořákovou.

Ta měla pro děti ze 4. a 5. třídy připravenou prezentaci plnou nejrůznějších informací o tom, jak poskytnout první pomoc, jak se zachovat při zlomenině či úrazu hlavy, na které informace nezapomenout během volání na číslo 155 a co je to KPR. Přednáška byla doplněna o praktické ukázky a o videa s ukázkami první pomoci. 

Dětem byla také doporučena aplikace "Záchranka", kterou je možné nainstalovat do chytrého telefonu. Díky ní můžeme okamžitě zavolat odbornou lékařskou pomoc.

Tímto paní zdravotnici moc děkujeme za skvělou hodinu a za všechny informace. V rámci akce proběhlo taktéž poučení o bezpečnosti během jarních prázdnin a získané informace žáci otestují v "Dopravní soutěži", která nás po týdenním volnu čeká.

Mgr. Denisa Hudková

více info

Čteme dětem v naší MŠ

Čteme dětem v naší MŠ

Celý školní rok probíhá na naší škole projekt, kdy žáci z každého ročníku navštěvují naše děti ze školky a jednou týdně jim předčítají pohádky před usnutím. Od října 2019 jsme tuto akci odstartovali s žáky 9. tříd, listopad patřil 8. třídám a tak dále. Děkujeme všem žákům ZŠ, kteří se do této akce již zapojili. Aktuálně ve školce čtou 4. třídy, děti ve školce se však ještě mohou těšit na návštěvu třeťáků, druháků a v červnu to čeká i naše letošní prvňáčky.

Mgr. Denisa Hudková

více info

ČESKÁ TELEVIZE BRNO, HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO – exkurze 5.A a 5.B

ČESKÁ TELEVIZE BRNO, HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO – exkurze 5.A a 5.B

3. března 2020 se žáci pátých tříd vydali do Brna. Návštěvu Brna zahájili exkurzí v České televizi Brno. V sídle televize si prohlédli maskérnu, kostymérnu, sklad kulis, vysílací studia a další prostory. Dozvěděli se zde spoustu informací o tom, jak vzniká zpravodajství, co vše je pro televizní vysílání potřeba. Mohli si také vyzkoušet posezení ve studiu, ze kterého se vysílá pořad Dobré ráno. Po vydatné svačině se společně přesunuli autobusem k hvězdárně a planetáriu. Nejprve si v okolí hvězdárny a planetária vyzkoušeli několik interaktivních exponátů, jako je kaleidoskop, pixelová stěna, zvukovod, planetární siloměr nebo spektroskop. Poté si v digitáriu prohlédli proměny hvězdné oblohy a pořad nazvaný Cesta Sluneční soustavou.

Iveta Petráňková, Václava Nešpůrková, Libuše Voznicová

více info

PŘÍPRAVKA PRO PŘEDŠKOLÁKY 8. setkání 27. února 2020

PŘÍPRAVKA PRO PŘEDŠKOLÁKY 8. setkání 27. února 2020

Ve čtvrtek 27. února se již poosmé sešly děti naší PŘÍPRAVKY PRO PŘEDŠKOLÁKY. Paní učitelka Hudková z prvního stupně naší školy se snažila procvičit matematické představy a lomenou čáru (pilu)  jako grafomotorický prvek potřebný pro nácvik psaní. Činnosti motivované příslovím „Práce šlechtí“ velmi atraktivně dané dovednosti procvičily a ukázaly rodičům, jak jednoduše toto procvičovat. Druhá polovina setkání probíhala v keramické dílně pod vedením vychovatelek školní družina Ivany Táborské a Ivany Pažourkové. Děti si vymodelovaly tulipán, který dokončí v některých z příštích setkání.

Mgr. Vladimíra Otisková

více info

Okresní kolo chemické olympiády 2020

Okresní kolo chemické olympiády 2020

V pátek 28. února Martin Mitvalský z 9. A úspěšně reprezentoval naši školu v okresním kole chemické olympiády, která se konala na gymnáziu v Třebíči. V praktické i teoretické části si vedl velice dobře a obsadil krásné 8. místo. Gratulujeme!

PaedDr. Jana Ženíšková

více info
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41  |  další >>
strana: 1 / 41   celkem: 403 záznamů