Home >Základní škola >Školní rok 2020/2021
Základní škola

Organizace, prázdniny, třídní schůzky šk. rok 2020/2021


        Prázdniny

  • podzimní prázdniny 29. - 30. 10. 2020
  • ukončení vyučování 22. 12. 2020
  • vánoční prázdniny 23. 12. 2020 - 3. 1. 2021
  • zahájení vyučování 4. 1. 2021
  • pololetní prázdniny 29. 1. 2021
  • jarní prázdniny 1. 2. – 7. 2. 2021
  • velikonoční prázdniny 1. 4. 2021
  • ukončení školního roku 30. 6. 2021
  • hlavní prázdniny 1. 7. - 31. 8. 2021
  • zahájení školního roku 2021/2022 1. 9. 2021

Třídní schůzky ZŠ ve školním roce 2020/2021

 

Rada rodičů nebude z organizačních důvodů realizována, všechny potřebné informace budou rodičům sděleny na třídní schůzce.


Třídní schůzky 8. 9. 2020

Pro třídy 1.A a 6.B bude třídní schůzka v kmenové třídě od 17:00, v 5.A a v 6.A v 18h, v ostatních třídách bude třídní schůzka formou webinářů od 16:00 do 19:00.


Třídní schůzka 24. 11. 2020 a 6. 4. 2021

Třídní schůzka (konzultace) 24. 11. 2020 bude z důvodu pandemie nahrazena zasláním emailů rodičům s hodnocením žáků ve čtvrteltí a nabídkou možnosti realizace individuálních konzultací na přání rodičů. Třídní učitelky 1. stupně zorganizují krátkou hromadnou online schůzku pro rodiče, kde zhodnotí uplynulé čtvrtletí. Dle potřeb rodičů je rovněž možné zrealizovat individuální online konzultace v týdnu 23. - 27.11. 2020.


Třídní schůzka (konzultace) 6. 4. 2021 bude prostřednictvím webináře - 16:00 - 19:00.

Odkazy na webináře jednotlivých učitelů jsou umístěny v aktualitách na stránkách školy a současně je zákonným zástupcům zašle třídní učitel e-mailem.

Ve školním roce 2020/2021 bude možné si zarezervovat na II. stupni konzultaci s konkrétním učitelem na určitou hodinu. Vše bude probíhat pomocí internetové aplikace. Konzultace budou probíhat vždy od 16:00 do 19:00 a potřebné informace k registraci Vám budou sděleny prostřednictvím ŽK a na stránkách školy.