Aktuálně

Základní škola

Zveme rodiče i veřejnost na Den otevřených dveří 7. února 2023.

Přijďte se podívat, jak u nás funguje běžný den ve třídách Začít spolu, ve sportovní třídě a ve výuce eduScrum.

přečíst celé
Základní škola

Ve školním roce 2023/2024 otevíráme další sportovní třídu v 6. roč. Připravujeme pro Vás:

 

přečíst celé
Základní škola

Dne 22. 11. 2022 se uskuteční konzultace, na kterých budete mít možnost projednat chování i průběžné výsledky vzdělávání Vašich dětí. Čas konzultací je obecně stanovený od 16:00 do 19:00, nicméně u jednotlivých vyučujících se časy mohou různit (na 1. stupni obvykle začínají konzultace i dříve). Více informací na e-mailu zákonných zástupců nebo v aplikaci Škola online.

přečíst celé
Základní škola

Zveme všechny rodiče i pedagogy na přednášku "Povídání o školní zralosti", kterou povede Mgr. Lenka Bínová. Pracuje jako speciální pedagog v brněnské pedagogicko-psychologické poradně.

Přednáška proběhne ve středu 9. listopadu 2022 od 16h v prostorách naší základní školy (Studio Kopce) a je primárně určena pro rodiče a pedagogy dětí předškolního věku. Názory a zkušenosti paní Bínové obohatí také jistě všechny další pedagogy i rodiče, které jsou také srdečně zváni.

přečíst celé
Základní škola

Cyklus přípravy dětí na školní docházku začíná už 3. listopadu 2022 v 16 hodin. Těšíme se na Vás a Vaše děti! Více informací zde.

přečíst celé
Základní škola

Bezpečně Na Kopcích

   Celá naše základní škola se do Evropského týdne mobility zapojila různými aktivitami a každá třída „po svém".
Druháci přijali týdenní výzvu, kdy začínali každý den cvičením, ze školy a do školy šli pěšky a absolvovali vycházku. Stihli ještě monitorovat dopravu v okolí školy. Prvňáky jsme mohli každý den ráno potkat na procházce, která na konci týdne znamenala pět a půl ujitých kilometrů. Zajímavé bylo pro všechny děti z 1. stupně sledovat, jak se kdo dostává do školy. Pěšky, na koloběžce, kole, či autobusem?
   Ve výuce se tento týden objevovala také teorie. Těm menším bylo třeba vysvětlit, co je mobilita. Na to navázalo opakování pravidel chování v silničním provozu. Děti na plochu kolem školy malovaly semafory, přechod pro chodce a různé dopravní prostředky. Také centra aktivit byla věnována tematice mobility – tvorbě plakátů, autíčka na vlastní pohon nebo počítání kroků ve škole. Jedna ze tříd uzavřela celý týden pobytem na dopravním hřišti v Borovině.
Zahanbit se nenechali v týdnu od 19. do 23. září ani žáci 2. stupně. V matematice určovali rovnoběžné a kolmé ulice, ty, které svírají pravý, ostrý, či tupý úhel. Pracovali s jednotkami času, spočítali počet kroků z bydliště do školy, našli si, jak dlouhý je krok, a překvapilo je, kolik kilometrů denně nachodí. Zabývali se i slovními úlohami na výpočet průměrné rychlosti dopravních prostředků. Na učivo navázali také ve fyzice, kde si zopakovali zákon setrvačnosti a připomněli si, co se stane při prudkém zastavení na kole, či koloběžce, nebo proč se v autobuse při jízdě ve stoje musíme držet.
   Češtináři si pro žáky připravili pracovní list s dopravními značkami, které posloužily jako obrázková osnova k vypravování. Ti starší se pokusili o komiks s názvem „Cesta do školy". O historii dopravních prostředků žáci získali informace v hodinách dějepisu.
   Také ve výuce cizích jazyků se žáci určitě nenudili. Poslouchali rozhovory na nádraží, prozkoumali britskou jízdenku na vlak, zazpívali si anglickou písničku a velmi důležité bylo zvládnutí telefonátu na dispečink kvůli nehodě cyklisty. V ruštině si rozšířili slovní zásobu o jednotlivé části jízdního kola.
Tematika kola a jeho povinné výbavy se objevila také v pracovních činnostech. Na informatiku se žáci obzvláště těšili, protože vytvářeli obrázky a 3D modely s námětem Evropského týdne mobility. To, že mají žáci obrovskou fantazii a skvělé nápady, se projevilo v hodinách výchov, kde malovali „školní zákazové a příkazové značky", navrhovali plakáty na téma „Bezpečnost na cestách" a „Den bez aut". Kreativita a tvořivost byla vidět na výrobcích šesťáků, kteří měli za úkol ztvárnit koloběžku z jakéhokoliv materiálu. V hudební výchově byli žáci poučeni, jaké nebezpečí skrývají sluchátka v uších v běžném provozu. A kdyby se už cokoliv stalo, zopakovali si v rámci přírodopisu základy první pomoci.
   Velké díky patří strážníkům Městské policie Třebíč, kteří vysvětlili a prakticky ukázali menším žáčkům, jak správně přecházet silnici, ukázali jim něco z vybavení policie, ale také odstrašující příklad srážky chodce s autem. Žáci 2. stupně přivítali informace zástupce BESIPu a za správné odpovědi si odnesli reflexní prvky na oblečení. U jednoho ze stánků před školou se zajímali také o koloběžky a elektrokoloběžky.
   Jistě si každý ten týden všiml, jak bylo ráno před naší školou bezpečně bez aut. Možná si také většina z nás uvědomila, že více chůze a pohybu prospívá zdraví. A všichni by měli vědět, že omezením dopravy přispíváme k lepšímu životnímu prostředí.

A o to vše nám Na Kopcích jde!

Lenka Zvěřinová

přečíst celé
Základní škola

Základní škola a mateřská škola Třebíč, Na Kopcích 342 hledá do svého týmu učitele/učitelku 1. stupně ZŠ na plný úvazek.

Nástup možný ihned.

Informace na 736 514 939, případně bartl@zskopce.cz   

přečíst celé
Základní škola

První třídní schůzka se uskuteční dne 6. 9. 2022 v 18:00 v kmenových třídách. Zástupci Rady rodičů se sejdou v 17:30 ve Studiu Kopce.

přečíst celé