Aktuálně

Základní škola

Provádíme vyúčtování poplatků za školní družinu za školní rok 2020/2021. Rodiče jsou prostřednictvím lístečků, které dostávají jejich děti ve škole, informováni o konkrétních finančních částkách, které se vrací nebo je třeba uhradit.

přečíst celé
Základní škola

 

  • 1. stupeň (1. - 5. ročník) prezenční výuka všech tříd.
  • 2. stupeň (6. - 9. ročník)  prezenční výuka všech tříd.
  • Mateřská škola -  všichni žáci.

Testování I. stupně – 1x týdně v pondělí

Testování II. stupně – 1x týdně v pondělí

 

Prezenční výuka I. stupně od 24. května 2021

1.A, 2.A, 3.A - 7:40 vyzvedává každý den třídní učitel nebo asistent pedagoga před školou.

4.A, 4.B - 7:45 vyzvedává každý den třídní učitel nebo asistent pedagoga před školou.

5.A, 5.B - 7:50 vyzvedává každý den třídní učitel nebo asistent pedagoga před školou.

 

Prezenční výuka II. stupně od 24. května 2021

6.A, 6.B – 7:40 v Po vyzvedá učitel 1. vyučovací hodiny před školou. Ostatní dny budou v dané časy po třídách žáci vpuštěni do školy.

7.A, 8.A, 8.B – 7:45 v Po vyzvedá učitel 1. vyučovací hodiny před školou. Ostatní dny budou v dané časy po třídách žáci vpuštěni do školy.

7.B, 9.A, 9.B – 7:50 v Po vyzvedá učitel 1. vyučovací hodiny před školou. Ostatní dny budou v dané časy po třídách žáci vpuštěni do školy.

 

Prosíme o dodržování výše uvedených časů vstupů do školy.

Školní družina bude v provozu od 6:00 do 17:00. Kroužky ŠD budou zrušeny.

 

Všichni žáci mají automaticky přihlášené obědy.

přečíst celé
Základní škola

VÝUKA OD 17.5. 2021

  • 1. stupeň (1. - 5. ročník) prezenční výuka všech tříd.
  • 2. stupeň (6. - 9. ročník)  prezenční (třídy B)  a distanční výuka (třídy A).
  • Mateřská škola -  všichni žáci.

Testování I. stupně – 1x týdně v pondělí

Testování II. stupně – 2x týdně v pondělí a ve čtvrtek

 

Prezenční výuka I. stupně od 17. do 21. května 2021

1.A, 2.A, 3.A - 7:40 vyzvedává každý den třídní učitel nebo asistent pedagoga před školou.

4.A, 4.B - 7:45 vyzvedává každý den třídní učitel nebo asistent pedagoga před školou.

5.A, 5.B - 7:50 vyzvedává každý den třídní učitel nebo asistent pedagoga před školou.

 

Prezenční výuka II. stupně od 17. do 21. května 2021

6.B + 7.B – 7:40 v testovací dny Po a Čt vyzvedá učitel 1. vyučovací hodiny před školou. Ostatní dny budou v dané časy po třídách žáci vpuštěni do školy.

8.B – 7:45 v testovací dny Po a Čt vyzvedá učitel 1. vyučovací hodiny před školou. Ostatní dny budou v dané časy po třídách žáci vpuštěni do školy.

9.B – 7:50 v testovací dny Po a Čt vyzvedá učitel 1. vyučovací hodiny před školou. Ostatní dny budou v dané časy po třídách žáci vpuštěni do školy.

 

Prosíme o dodržování výše uvedených časů vstupů do školy.

Školní družina bude v provozu od 6:00 do 17:00. Kroužky ŠD budou zrušeny.

 

Obědy pro žáky na distanční výuce jsou automaticky odhlášeny. Pokud na výdeji obědů trváte, je zapotřebí si je přihlásit a bude možné je vyzvednout pouze do jídlonosičů v době od 10.45 – 11.30 a 14.00 – 14.10. Vstup bude umožněn bočním vchodem do jídelny (vchod od školního hřiště) a bude nutné dodržovat 2m rozestupy a nasazení roušky.

přečíst celé
Základní škola

Jazyková škola FOR YOU letos nabízí tyto příměstské tábory. Neváhejte své děti přihlásit - na výběr máte ze čtyř různých termínů. Smile

přečíst celé
Základní škola
  • 1. stupeň (1. - 5. ročník) prezenční výuka v týdenních rotacích celých tříd.
  • 2. stupeň (6. - 9. ročník)  prezenční (třídy A)  a distanční výuka (třídy B).
  • Mateřská škola - všichni žáci.

Testování I. stupně – 1x týdně v pondělí

Testování II. stupně – 2x týdně v pondělí a ve čtvrtek

 

Prezenční výuka I. stupně od 10. do 15. května 2021

2.A - 7:40 vyzvedává každý den třídní učitel nebo asistent pedagoga před školou

4.B - 7:45 vyzvedává každý den třídní učitel nebo asistent pedagoga před školou

5.B - 7:50 vyzvedává každý den třídní učitel nebo asistent pedagoga před školou

 

Prezenční výuka II. stupně od 10. do 15. května 2021

6.A + 7.A – 7:40 v testovací dny Po a Čt vyzvedá učitel 1. vyučovací hodiny před školou. Ostatní dny budou v dané časy po třídách žáci vpuštěni do školy.

8.A – 7:45 v testovací dny Po a Čt vyzvedá učitel 1. vyučovací hodiny před školou. Ostatní dny budou v dané časy po třídách žáci vpuštěni do školy.

9.A – 7:50 v testovací dny Po a Čt vyzvedá učitel 1. vyučovací hodiny před školou. Ostatní dny budou v dané časy po třídách žáci vpuštěni do školy.

 

Prosíme o dodržování výše uvedených časů vstupů do školy.

 

Školní družina bude v provozu od 6:00 do 17:00. Kroužky ŠD budou zrušeny.

 

Obědy pro žáky na distanční výuce jsou automaticky odhlášeny. Pokud na výdeji obědů trváte, je zapotřebí si je přihlásit a bude možné je vyzvednout pouze do jídlonosičů v době od 10.45 – 11.30 a 14.00 – 14.10. Vstup bude umožněn bočním vchodem do jídelny (vchod od školního hřiště) a bude nutné dodržovat 2m rozestupy a nasazení roušky.

přečíst celé
Základní škola

Vytvoř poster (= plakát většího rozměru používaný k prezentaci výzkumu nebo projektu) - tedy jeden nebo více velkých tvrdých papírů s rekordy z rostlinné i živočišné říše, geologických jevů a dějů pouze v rámci učiva přírodopisu svého ročníku.

Hodnotit se bude hlavně počet a originálnost kuriozit a rekordů, ale i přehlednost a úprava grafického zpracování. Tři nejlepší práce z každého ročníku budou odměněny a to nejen pěknou jedničkou z přírodopisu. Termín odevzdání paní učitelce Ženíškové ve škole je 6. červen.

Více informací viz. přiložený letáček k soutěži.

přečíst celé
Základní škola

Vytvoř poster (= plakát většího rozměru používaný k prezentaci výzkumu nebo projektu) - tedy jeden nebo více velkých tvrdých papírů s rekordy z rostlinné i živočišné říše, geologických jevů a dějů pouze v rámci učiva přírodopisu svého ročníku.

Hodnotit se bude hlavně počet a originálnost kuriozit a rekordů, ale i přehlednost a úprava grafického zpracování. Tři nejlepší práce z každého ročníku budou odměněny a to nejen pěknou jedničkou z přírodopisu. Termín odevzdání paní učitelce Ženíškové ve škole je 6. červen.

Více informací viz. přiložený letáček k soutěži.

přečíst celé
Základní škola

Vážení rodiče, žáci,

květen je za dveřmi a jak už víte, kvůli koronaviru ani letos dobrovolníci a členové našeho Školního parlamentu s kytičkami na jaře do ulic nevyrazí. Květen už ale 25. rokem kytičkám Ligy proti rakovině patří a tak doufáme, že i letos alespoň symbolicky vykvetou.
V rámci akce Květinový květen je připravena nejen mediální kampaň na podporu e-kytiček za DMS (spoty v ČT a ČRO, tištěná média, on-line kampaň), ale letos nově zkoušíme také malovat kytičkové Kamínky proti rakovině.
Budeme moc rádi, pokud se i Vy zapojíte a Ligu a Český den proti rakovině tak alespoň symbolicky podpoříte! Všechny informace k malování Kamínků proti rakovině najdete v příloze.

Mgr. Denisa Jelínková

přečíst celé
Základní škola

Školy pro zaměstnance vybraných profesí

Po ukončení nouzového stavu končí oprávnění vlády nařídit vykonávání péče o děti rodičů vybraných profesí dle krizového zákona č. 240/2000 Sb. Zaniká tak plošný nástroj „určených škol“ zajištujících péči o děti rodičů IZS a krizové infrastruktury („děti IZS“) v době, kdy bude povolena osobní přítomnost na vzdělávání v mateřských a základních školách pouze pro vybrané skupiny dětí a žáků. Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci je nutné i nadále zajišťovat péči o tyto děti, tak aby jejich rodiče mohli docházet do zaměstnání. Proto bude mimořádným opatřením umožněna přítomnost těchto dětí v mateřských školách a žáků na prvních stupních základních škol, ve kterých jsou zapsány dle níže uvedených pravidel.

 

Mateřské školy

Dětem IZS ve věku od 2 do 5 let je na základě mimořádného opatření MZd umožněna osobní přítomnost na vzdělávání v mateřské škole, ve které jsou zapsány k předškolnímu vzdělávání. o Pro děti IZS je vzdělávání organizováno buď v samostatné neměnné skupině nebo mohou být děti IZS zařazeny do skupiny, ve které jsou vzdělávány děti, které plní povinné předškolní vzdělávání. V obou případech je nutné dodržet podmínku, že ve skupině je vzděláváno nejvýše 15 dětí.

o O způsobu organizace vzdělávání a rozdělení dětí do skupin rozhoduje ředitel/ka školy.

o Povinné testování se vztahuje na všechny děti, které se účastní prezenčního vzdělávání v mateřské škole.

o Na děti IZS se vztahuje úplata za předškolní vzdělávání.

o Dětem IZS je poskytováno školní stravování za úplatu jako za běžných podmínek.

 

Základní školy

Dětem IZS, které jsou žáky 1. stupně základní školy a vztahuje se na ně rotační výuka, je mimořádným opatřením MZd povolena celodenní osobní přítomnost ve školní družině nebo školním klubu, a to v týdnech, ve kterých v jejich třídě probíhá distanční výuka. o Pro děti IZS je školní družinou/školním klubem zajištěn dopolední a odpolední program v neměnné skupině pro nejvýše 30 dětí. V rámci programu se děti IZS zapojují do distanční výuky své třídy, vypracovávají úkoly a připravují se na výuku. Ve školní družině/školním klubu jsou vytvořeny podmínky také pro odpočinkové činnosti, volnou hru a pohybové aktivity venku.

 

o Dohled nad dětmi IZS v rámci školní družiny/školního klubu může vykonávat vychovatel nebo jiný ředitelem školy pověřený pedagogický pracovník.

o O způsobu organizace programu školní družiny/školního klubu pro děti IZS a rozdělení dětí do skupin rozhoduje ředitel/ka školy.

o Děti IZS mají nárok na zajištění školního stravování za stejných podmínek, jako při prezenční výuce.

o Na děti IZS účastnících se programu školní družiny/školního klubu se vztahuje povinnost testování obdobně jako je tomu v týdnu prezenční výuky.

  

Vybrané profese

Mimořádným opatřením určené výjimky pro děti IZS se vztahují na tyto vybrané profese: o zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,

o pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo

o pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

o zaměstnanci bezpečnostních sborů,

o příslušníci ozbrojených sil,

o zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

o zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

o zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

o zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

o zaměstnanci Finanční správy České republiky.

  

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele.

přečíst celé