Aktuálně

Základní škola

Vážení rodiče,

zveme Vás na schůzku rodičů, která se bude konat dne 19. 9. v 18:00 v kmenových učebnách jednotlivých tříd. Rada rodičů se uskuteční ve stejný den v 17:30 ve Studiu Kopce.

Těší se na Vás kolektiv pedagogických pracovníků ZŠ a MŠ Na Kopcích.

přečíst celé
Základní škola

Program 1. školního týdne (4. - 8. 9. 2023):

 

přečíst celé
Základní škola

Výsledky zápisu do první třídy pro školní rok 2023 - 2024 najdete v anonymizované podobě níže.

Děkujeme za důvěru naší škole a přejeme úspěšný start školní docházky!

přečíst celé
Základní škola

Online zápis do první třídy pro školní rok 2023 - 2024 probíhá od 13. března 2023 do 9. dubna 2023.

Zápis do první třídy pro školní rok 2023 - 2024 se uskuteční 14. - 15. dubna 2023.

Máme v plánu otevřít dvě první třídy, které budou pracovat dle programu Začít spolu.

Více infromací zde.

Průběh zápisu na naší škole zde.

přečíst celé
Základní škola

Ve čtvrtek 2. března 2023 se od 16 hodin uskuteční osmá lekce PŘÍPRAVKY PRO PŘEDŠKOLÁKY. Jejím cílem je procvičit matametické představy a lomenou čáru jako další grafomotorický prvek. Polovinu lekce děti s jejich rodiči stráví v keramické dílně, kde si zhotoví vlastní výrobek.

Těšíme se na Vás!

přečíst celé
Základní škola

Přejeme všem žákům příjemné prožití jarních prázdnin!

přečíst celé
Základní škola

Zveme Vás na besedu o programu Začít spolu ve čtrvtek 9. února 2023 od 16h v rámci cyklu PŘÍPRAVKY PRO PŘEDŠKOLÁKY.

přečíst celé
Základní škola

Ve školním roce 2023/2024 otevíráme další sportovní třídu v 6. roč. Připravujeme pro Vás:

 

přečíst celé
Základní škola

Dne 22. 11. 2022 se uskuteční konzultace, na kterých budete mít možnost projednat chování i průběžné výsledky vzdělávání Vašich dětí. Čas konzultací je obecně stanovený od 16:00 do 19:00, nicméně u jednotlivých vyučujících se časy mohou různit (na 1. stupni obvykle začínají konzultace i dříve). Více informací na e-mailu zákonných zástupců nebo v aplikaci Škola online.

přečíst celé
Základní škola

Zveme všechny rodiče i pedagogy na přednášku "Povídání o školní zralosti", kterou povede Mgr. Lenka Bínová. Pracuje jako speciální pedagog v brněnské pedagogicko-psychologické poradně.

Přednáška proběhne ve středu 9. listopadu 2022 od 16h v prostorách naší základní školy (Studio Kopce) a je primárně určena pro rodiče a pedagogy dětí předškolního věku. Názory a zkušenosti paní Bínové obohatí také jistě všechny další pedagogy i rodiče, které jsou také srdečně zváni.

přečíst celé
Základní škola

Cyklus přípravy dětí na školní docházku začíná už 3. listopadu 2022 v 16 hodin. Těšíme se na Vás a Vaše děti! Více informací zde.

přečíst celé
Základní škola

Bezpečně Na Kopcích

   Celá naše základní škola se do Evropského týdne mobility zapojila různými aktivitami a každá třída „po svém".
Druháci přijali týdenní výzvu, kdy začínali každý den cvičením, ze školy a do školy šli pěšky a absolvovali vycházku. Stihli ještě monitorovat dopravu v okolí školy. Prvňáky jsme mohli každý den ráno potkat na procházce, která na konci týdne znamenala pět a půl ujitých kilometrů. Zajímavé bylo pro všechny děti z 1. stupně sledovat, jak se kdo dostává do školy. Pěšky, na koloběžce, kole, či autobusem?
   Ve výuce se tento týden objevovala také teorie. Těm menším bylo třeba vysvětlit, co je mobilita. Na to navázalo opakování pravidel chování v silničním provozu. Děti na plochu kolem školy malovaly semafory, přechod pro chodce a různé dopravní prostředky. Také centra aktivit byla věnována tematice mobility – tvorbě plakátů, autíčka na vlastní pohon nebo počítání kroků ve škole. Jedna ze tříd uzavřela celý týden pobytem na dopravním hřišti v Borovině.
Zahanbit se nenechali v týdnu od 19. do 23. září ani žáci 2. stupně. V matematice určovali rovnoběžné a kolmé ulice, ty, které svírají pravý, ostrý, či tupý úhel. Pracovali s jednotkami času, spočítali počet kroků z bydliště do školy, našli si, jak dlouhý je krok, a překvapilo je, kolik kilometrů denně nachodí. Zabývali se i slovními úlohami na výpočet průměrné rychlosti dopravních prostředků. Na učivo navázali také ve fyzice, kde si zopakovali zákon setrvačnosti a připomněli si, co se stane při prudkém zastavení na kole, či koloběžce, nebo proč se v autobuse při jízdě ve stoje musíme držet.
   Češtináři si pro žáky připravili pracovní list s dopravními značkami, které posloužily jako obrázková osnova k vypravování. Ti starší se pokusili o komiks s názvem „Cesta do školy". O historii dopravních prostředků žáci získali informace v hodinách dějepisu.
   Také ve výuce cizích jazyků se žáci určitě nenudili. Poslouchali rozhovory na nádraží, prozkoumali britskou jízdenku na vlak, zazpívali si anglickou písničku a velmi důležité bylo zvládnutí telefonátu na dispečink kvůli nehodě cyklisty. V ruštině si rozšířili slovní zásobu o jednotlivé části jízdního kola.
Tematika kola a jeho povinné výbavy se objevila také v pracovních činnostech. Na informatiku se žáci obzvláště těšili, protože vytvářeli obrázky a 3D modely s námětem Evropského týdne mobility. To, že mají žáci obrovskou fantazii a skvělé nápady, se projevilo v hodinách výchov, kde malovali „školní zákazové a příkazové značky", navrhovali plakáty na téma „Bezpečnost na cestách" a „Den bez aut". Kreativita a tvořivost byla vidět na výrobcích šesťáků, kteří měli za úkol ztvárnit koloběžku z jakéhokoliv materiálu. V hudební výchově byli žáci poučeni, jaké nebezpečí skrývají sluchátka v uších v běžném provozu. A kdyby se už cokoliv stalo, zopakovali si v rámci přírodopisu základy první pomoci.
   Velké díky patří strážníkům Městské policie Třebíč, kteří vysvětlili a prakticky ukázali menším žáčkům, jak správně přecházet silnici, ukázali jim něco z vybavení policie, ale také odstrašující příklad srážky chodce s autem. Žáci 2. stupně přivítali informace zástupce BESIPu a za správné odpovědi si odnesli reflexní prvky na oblečení. U jednoho ze stánků před školou se zajímali také o koloběžky a elektrokoloběžky.
   Jistě si každý ten týden všiml, jak bylo ráno před naší školou bezpečně bez aut. Možná si také většina z nás uvědomila, že více chůze a pohybu prospívá zdraví. A všichni by měli vědět, že omezením dopravy přispíváme k lepšímu životnímu prostředí.

A o to vše nám Na Kopcích jde!

Lenka Zvěřinová

přečíst celé
Základní škola

Základní škola a mateřská škola Třebíč, Na Kopcích 342 hledá do svého týmu učitele/učitelku 1. stupně ZŠ na plný úvazek.

Nástup možný ihned.

Informace na 736 514 939, případně bartl@zskopce.cz   

přečíst celé
Základní škola

První třídní schůzka se uskuteční dne 6. 9. 2022 v 18:00 v kmenových třídách. Zástupci Rady rodičů se sejdou v 17:30 ve Studiu Kopce.

přečíst celé
Základní škola

Informace k průběhu prvního školního týdne:

přečíst celé
Základní škola

CELÝ TÝM ZŠ A MŠ NA KOPCÍCH PŘEJE NEJEN DĚTEM, ALE I RODIČŮM A KOLEGŮM POHODOVÉ LETNÍ PRÁZDNINY PLNÉ HEZKÝCH ZÁŽITKŮ A ODPOČINKU.
Našim letošním deváťákům přejeme, ať v září vykročí pravou nohou do další etapy života - budete nám chybět! Těšíme se na nové prvňáčky i děti ve školce a pevně věříme, že nás příští školní rok čeká spousta nových dobrodružství, zážitků i nově získaných vědomostí.
V ZÁŘÍ NA VIDĚNOU!

přečíst celé
Základní škola

Situace na Ukrajině jistě nenechává klidným nikoho z nás, proto naše škola také zvažovala konkrétní formy pomoci. Vzhledem k tomu, že v Třebíči a jejím okolí se již spousta sbírek pořádá, rozhodli jsme se podpořit akci pořádanou ve spolupráci s Českým červeným křížem, v rámci které budou získány finanční prostředky na zakoupení nového přístrojového vybavení a zdravotnického materiálu na dětská oddělení a do dětských nemocnic na Ukrajině. Jedná se o koncert, který mohou lidé sledovat na hlavním kanále Prima dne 6. 3. 2022 od 20:15, poslouchat jej na rádiu KISS a mohou zaslat finanční dar na sbírkové konto pomoci potřebným. Veřejnost se může zapojit do iniciativy Pomoc dětem Ukrajiny zakoupením vstupenky, zasláním finančního daru, či zasláním dárcovské SMS (DMS). Více naleznete v přiložených letácích. Děkujeme, že pomáháte s námi.

přečíst celé
Základní škola

V letošním školním roce jsme se rozhodli pro novou školní kolekci oblečení a doplňků s logem školy.

Od dnešního dne do 28. 2. můžete hlasovat o tom, jaké logo by se Vám líbilo nejvíc.

Hlasování bude přístupné ze stránek školy (Důležité informace) a z FB stránek školy. Vítězný motiv bude použit na vytvoření celé kolekce (mikiny, trička, tepláky, batohy, čepice a další kousky - výběr ze 3 barev). Firma poté pro školu připraví eshop, kde bude daná kolekce k zakoupení. Eshop bude spuštěn na 14 dní. Poté se bude pravidelně opakovat (1-2x do roka) - bude fungovat jako běžný eshop, objednávku bude odesílat firma přímo do rodin prostřednictvím vybrané služby (pošta, PPL apod.), bude možné se domluvit i v rámci skupiny a objednat hromadně, nic však nepůjde přes školu - škola nic bez předchozí domluvy neobjednává!

Pokud tedy máte chuť, hlasujte s námi:

Hlasujte zde

 

 

přečíst celé
Základní škola

Vážení rodiče,

od 2. pololetí tohoto školního roku začne naše škola využívat elektronickou žákovskou knížku. Elektronická žákovská knížka umožňuje rodičům i žákům 24 hodin denně, sedm dní v týdnu získávat veškeré informace o studiu. Pro tento program bude na naší škole použit systém dm Software – Škola Online. Nejdůležitější částí programu z pohledu žáků i rodičů jsou informace o průběžné klasifikaci žáků. Věříme, že elektronická žákovská knížka se stane efektivním komunikačním prostředkem mezi rodiči, žáky a školou. Rodiče i žáci získají unikátní přístupové údaje, pod kterými se do žákovské knížky budou přihlašovat.

Detailní informace ohledně přihlášení budou rodičům i žákům zaslány na e-mail. Žákům budou zaslány na e-mail, který jim byl vytvořen pro používání aplikace Office 365 - MS Teams.

 

Prostřednictvím elektronické žákovské knížky budete informováni o závěrečné klasifikaci žáků na vysvědčení.

 

Odkaz na elektronickou žákovskou knížku naleznete v nabídce dm Software (E-žákovská knížka), nebo na tomto odkazu.

 

Instruktážní video pro používání elektronické žákovské knížky.

přečíst celé