eduScrum

Začít spolu a eduscrum

EduScrum je vzdělávací metoda založena na Scrumu. Je vhodná pro všechny druhy vzdělávání. Lze jej využívat na základních školách, středních školách a učilištích, univerzitách, zkrátka ve všech vzdělávacích sférách. EduScrum je framework, díky kterému mohou studenti efektivně a zároveň kreativně dosahovat učebních cílů a též osobnostního růstu na nejvyšší možné úrovni. EduScrum je procesně nenáročný, snadno pochopitelný a těžce ovladatelný, protože týmy studentů se řídí samy. Studenti plánují a vymezují své vlastní aktivity a zároveň sledují a ovládají vlastní pokrok. Učitel určuje obsah, koučuje a uděluje rady.

 

Od učitelem řízeného vzdělávání ke vzdělávání řízeném a organizovaném žáky.

Učitel rozhoduje o tom Proč a Co, žáci rozhodují o tom Jak. S eduScrumem studenti přebírají odpovědnost za vzdělávací proces, což podporuje přirozenou vnitřní motivaci, zábavu během práce, ale i osobní růst a lepší výsledky.

Scrum

Scrum je detailně zpracovaná metoda konstruovaná tak, aby mohli lidé pracovat společně v příjemném duchu. Scrum byl původně vyvinut pro IT svět jako odpověď pro značně nekontrolovatelné a komplexní IT projekty, kde se podmínky neustále mění a lidé se jim musí rychle přizpůsobit. Ve světě IT je tento způsob práce na výsluní: čím dál tím víc velkých a významných společností začíná používat Scrum. A není to jen IT odvětví, jsou to i další sféry. Protože díky tomu lidé pracují rychleji, zábavněji a s lepšími výsledky.

“Nejdůležitějšími hodnotami eduScrum jsou důvěra a odpovědnost.”

eduScrum

EduScrum využívá tzv. obřady, role a nástroje Scrumu. “Scrum board”, neboli tabule Scrumu, poskytuje studentům strukturu a přehlednost během práce v týmu, díky čemuž je práce transparentní.  Každé vyučování je uvedeno tzv. “Stand up”, aby bylo zřejmé, kde se tým pracovně nachází a na čem dalším budou pracovat. Dalším z obřadů je “Retrospective”, který pomáhá studentům nepřetržitě zlepšovat svou taktiku.

Pedagogická hodnota

Klíčovými elementy eduScrumu jsou: efektivní a účinné učení, učení, jak lépe spolupracovat, učení se o sobě samém, učení, jak být spolukreativní.  Týmy jsou zde tvořeny na základě různých kvalit, což zaručuje další z obřadů. To je zároveň i největší rozdíl mezi eduScrumem a Scrumem.

Výhody

Výhody eduScrumu jsou velmi podobné těm, které přináší Scrum. Tento efektivní způsob práce přináší potěšení a odpovědnost. Práce je dokončena rychleji a s lepšími výsledky. Kromě toho studenti prochází pozitivním osobním vývojem.

Zdroj: https://www.eduscrum.cz/co/

přečíst celé
Začít spolu a eduscrum

Jak vypadá eduScrum ve třídě?

Týmy

Schopnost spolupracovat je klíčová kompetence v kariéře každého z nás. Neexistuje téměř žádné zaměstnání, kde není potřeba pracovat společně. A to je důvod proč cíleně učíme studenty pracovat v týmech. Týmy jsou založené na tom, aby v nich byli spolu studenti rozdílných kvalit. Týmy nejsou založené nahodile, či na základě sympatií, ale na požadovaných kompetencích, jenž vedou k úspěšnému dokončení procesu.

Projekty

Práce na jednom projektu trvá zhruba 10-20 vyučovacích hodin. Po celou dobu spolu pracuje jeden tým studentů. Projekt spojuje jeden kontext (odpověď na otázku PROČ?). V těchto hodinách je vždy jeden kontext (“Proč”). Toto téma je rozděleno je rozdělen do menších úkolů, které nazýváme “stories Učitel je odpovědný za to, aby v těchto “stories” byly zahrnuty vzdělávací cíle požadované ŠVP.

Scrum board – flip

 

 

Samotné práci na projektu předchází kvalitní příprava a plánování ze strany studentů. Nastudují si úkol tak, aby věděli přesně co se od nich očekává. Vytvoří si seznam veškerých aktivit a prací, které musí postupně udělat a poté plánují. Tato příprava vyžaduje čas, ale díky ní student ví přesně, co musí udělat pro to, aby byla práce dostatečně kvalitní. Aby byl celý pracovní proces transparentní, používáme flip.

 

Ve třídě

Ve třídě lze vidět samostatně organizované týmy. To znamená, že studenti si sami rozhodují, kdy budou pracovat na konkrétním úkolu. Každý tým tak může pracovat na různých položkách během jedné vyučovací hodiny, je to jen na nich. Učitel je zprostředkovatelem práce. Stará se tedy o to, aby studenti mohli dělat svou práci v jejím plném rozsahu. Poskytuje materiály, ale také vysvětluje obsah.

Retrospective

Pracovat spolu není vždy jednoduché. Je to dovednost, která vyžaduje růst. Také proto si během projektů dopřejeme čas na to reflektovat práci v týmu. Jedná se o tzv. retrospective, během níž týmy reflektují jejich spolupráci a vytváří plány na to, jak ji vylepšit.


Zdroj: https://www.eduscrum.cz/jak/

přečíst celé
Začít spolu a eduscrum

Zde najdete fotografie z projektů v anglickém jazyce.

přečíst celé