Home >Začít spolu a eduscrum >eduScrum >Jak vypadá eduScrum ve třídě?
Začít spolu a eduscrum

Jak vypadá eduScrum ve třídě?

Jak vypadá eduScrum ve třídě?

Jak vypadá eduScrum ve třídě?

Týmy

Schopnost spolupracovat je klíčová kompetence v kariéře každého z nás. Neexistuje téměř žádné zaměstnání, kde není potřeba pracovat společně. A to je důvod proč cíleně učíme studenty pracovat v týmech. Týmy jsou založené na tom, aby v nich byli spolu studenti rozdílných kvalit. Týmy nejsou založené nahodile, či na základě sympatií, ale na požadovaných kompetencích, jenž vedou k úspěšnému dokončení procesu.

Projekty

Práce na jednom projektu trvá zhruba 10-20 vyučovacích hodin. Po celou dobu spolu pracuje jeden tým studentů. Projekt spojuje jeden kontext (odpověď na otázku PROČ?). V těchto hodinách je vždy jeden kontext (“Proč”). Toto téma je rozděleno je rozdělen do menších úkolů, které nazýváme “stories Učitel je odpovědný za to, aby v těchto “stories” byly zahrnuty vzdělávací cíle požadované ŠVP.

Scrum board – flip

 

 

Samotné práci na projektu předchází kvalitní příprava a plánování ze strany studentů. Nastudují si úkol tak, aby věděli přesně co se od nich očekává. Vytvoří si seznam veškerých aktivit a prací, které musí postupně udělat a poté plánují. Tato příprava vyžaduje čas, ale díky ní student ví přesně, co musí udělat pro to, aby byla práce dostatečně kvalitní. Aby byl celý pracovní proces transparentní, používáme flip.

 

Ve třídě

Ve třídě lze vidět samostatně organizované týmy. To znamená, že studenti si sami rozhodují, kdy budou pracovat na konkrétním úkolu. Každý tým tak může pracovat na různých položkách během jedné vyučovací hodiny, je to jen na nich. Učitel je zprostředkovatelem práce. Stará se tedy o to, aby studenti mohli dělat svou práci v jejím plném rozsahu. Poskytuje materiály, ale také vysvětluje obsah.

Retrospective

Pracovat spolu není vždy jednoduché. Je to dovednost, která vyžaduje růst. Také proto si během projektů dopřejeme čas na to reflektovat práci v týmu. Jedná se o tzv. retrospective, během níž týmy reflektují jejich spolupráci a vytváří plány na to, jak ji vylepšit.


Zdroj: https://www.eduscrum.cz/jak/