Program Začít spolu

Mateřská škola

Začít spolu je program pro vzdělávání dětí předškolního a mladšího školního věku. Staví na demokratických hodnotách, respektu k jedinečnosti každého dítěte, spolupráci, partnerství s rodinou a širší komunitou ve vzdělávání dětí.

Začal inspirovat pedagogy v České republice od poloviny 90. let a těší se stále větší oblibě.

přečíst celé
Mateřská škola

Jednou ze základních forem práce v programu Začít spolu je integrované učení hrou a činnostmi. To probíhá nejčastěji v týdenních, 14 -ti denních či měsíčních cyklech.

 

přečíst celé
Mateřská škola

Typický denní režim:

  • ranní úkol
  • volné hry a činnosti dle zájmu a potřeb dětí
  • ranní kruh
  • centra aktivit
  • hodnotící kruh
  • pobyt venku

Rozpis celého dne obvyklý pro všechny mateřské školy najdete zde.

Důležitou úlohu hrají pravidla dětí ve třídě, která přispívají k pohodovému a bezpečnému prostředí pro vzdělávání dětí.

přečíst celé
Mateřská škola

Po příchodu do mateřské školy čeká děti a jejich rodiče časově nenáročný „Ranní úkol“ (asi 2 -5 min).  Vytváří příležitost ke spolupráci dítěte s rodičem, ulehčuje vstup dítěte do třídy, je jakýmsi ritulem, při němž se rodič s dítětem loučí. 

přečíst celé
Mateřská škola

Po svačině se scházíme v „Ranním kruhu“ – následují třídní rituály – přivítání, kalendář, motivace k denním činnostem, prostor pro sdílení, tělovýchovná chvilka …

přečíst celé
Mateřská škola

Po ukončení činností v centrech aktivit přichází reflexe. Nejčastěji se odehrává v kruhu, kde děti svoji práci prezentují (někdy může probíhat přímo v koutcích center za účasti všech dětí). Mají prostor ostatním říci, ve kterém centru pracovaly, ukázat své postupy, výtvory, vyhodnotit, poradit ostatním, doporučit. Jsou zde vedeny k sebereflexi a oceňování práce i pomoci druhých.

přečíst celé
Mateřská škola

Centra aktivit jsou základním stavebním kamenem programu. Díky nim se děti každým tématem zabývají do hloubky, z různých úhlů pohledu. Nabízejí učení v souvislostech (tzv. integrované učení hrou) propojené s reálným životem.

přečíst celé
Mateřská škola

Pedagog za účasti dětí vytváří pravidla třídy, která jim pomáhají regulovat své vlastní chování a vytvářet pozitivní klima kolektivu.

přečíst celé