Mateřská škola

Centra aktivit

Centra aktivit

Centra aktivit jsou základním stavebním kamenem programu. Díky nim se děti každým tématem zabývají do hloubky, z různých úhlů pohledu. Nabízejí učení v souvislostech (tzv. integrované učení hrou) propojené s reálným životem.

Každé centrum aktivity je jasně ohraničené, označené názvem,  dle tematického zaměření vybavené pomůckami.

Co dětem přináší centra aktivit?

 • možnost volit si činnosti
 • příležitost k učení a rozvoji silných stránek
 • samostatnost
 • jistotu - vědí, kam patří, co mají dělat
 • soukromí - pocit bezpečí, centra jsou jako "domečky"
 • podporu soustředěné pozornosti na činnost
 • příležitost pracovat samostatně i ve skupině
 • prostor svoje činnosti organizovat a plánovat (sebeřízené učení)
 • situace spojené s reálným životem, činnostní a prožitkové učení

Druhy center aktivit:

 • KNIHY A PÍSMENA (knížky, písmena, grafomotorika...)
 • DOMÁCNOST (reálné předměty a péče o domácnost...)
 • MANIPULAČNÍ A STOLNÍ HRY (logické myšlení, třídění, hlavolamy, domino...)
 • POKUSY A OBJEVY (objevování fyzikálních zákonitostí a experimentování, badatelské učení...)
 • VODA A PÍSEK (manipulace s vodou, stavby z písku...)
 • ATELIÉR (malování, kreslení, lepení, vztah k umění...)
 • DÍLNA (zatloukání, řezání, šroubování...)
 • KOSTKY (stavby dle fantazie nebo předlohy)
 • HUDBY (rytmické a melodické nástrje)
 • POHYB (překážkové dráhy, pohybové hry...)
 • DRAMATIKA (hra na..., dramatizace příběhů)