Home >Školní jídelna >Provoz školní jídelny
Školní jídelna

Provoz školní jídelny

Provoz školní jídelny

Objednání nebo rušení oběda je možné přes terminál v jídelně, internet nebo mobilní telefon.

Výdej obědů pro veřejnost je 10:45 – 11:30 a 14:00 – 14:10, prosíme o dodržování této doby. Školní jídelna také připravuje svačiny pro žáky a zaměstnance školy. 

 

Cena oběda:

7 - 10 let          28 Kč

11 - 14 let        30 Kč

15 a více          31 Kč

ostatní              64 Kč

 

Telefon: 568 606 104
E-mail: jidelna@zskopce.cz