Home >Školní jídelna >Provoz školní jídelny
Školní jídelna

Provoz školní jídelny

Provoz školní jídelny

Školní jídelna nabízí výběr ze dvou jídel. Minimálně třikrát týdně je také možné si vybrat zeleninové nebo ovocné saláty. 

Objednání nebo odhlášení oběda je možné přes internet nebo mobilní telefon.

Výdej obědů pro veřejnost a do jídlonosičů pro žáky je 10:45 – 11:30 a 14:00 – 14:10, prosíme o dodržování této doby.

Školní jídelna také připravuje svačiny pro žáky a zaměstnance školy.