Home >Školní jídelna >Provoz školní jídelny
Školní jídelna

Provoz školní jídelny

Provoz školní jídelny

Školní jídelna nabízí výběr ze dvou jídel. Ke každému jídlu je také možné si vybrat zeleninové nebo ovocné saláty. 

Objednání nebo rušení oběda je možné přes terminál v jídelně, internet nebo mobilní telefon.

Výdej obědů pro veřejnost a do jídlonosičů pro žáky je 10:45 – 11:30 a 14:00 – 14:10, prosíme o dodržování této doby.

Školní jídelna také připravuje svačiny pro žáky a zaměstnance školy. 

 

Pro přihlášení nových strávníků pro školní rok 2023/2024 je jídelna otevřená od 28. 8. 2023 do 31. 8. 2023 v době od 7:00 do 13:00.

Kontakt

Telefon: 568 606 104
E-mail: jidelna@zskopce.cz