Dění ve třídách Začít spolu

Pro budoucí prvňáčky

Dne 12. 4. 2024 se čtvrťáci zúčastnili programu Jak se staví bazilika v interaktivní expozici Cesty časem.
Lvi se přenesli do doby stavitelů gotického chrámu. Dostali podrobný stavební plán, který skrýval řadu úkolů a zapeklitých otázek. Po vyluštění šifry, jsme se všichni přesunuli na prohlídku naší úžasné třebíčské baziliky. Krásným zakončením programu byl nález ukrytého pokladu v kryptě a samozřejmě zmrzlina.
Lvi, V & M

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

Vyrazili my jsme k Lubí

a viděli take ryby.
Věnečky jsme upletli,
jarní kytky zopákli.
Poznali jsme druhy lesa,
srdce nám teď jenom plesá.

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

Jeden den holky ze 2. A přišly s nápadem, že si pro spolužáky na druhý den připraví ranní úkol samy. Z nápadu nakonec vznikla challege pro kluky - chovat se k holkám slušně. Aby pro kluky udělaly také něco i ony, namalovaly krásné obrázky po celé tabuli...jen "pro kluky". Kluci ráno byli odvážní a ničeho se nezalekli. Na konci dne si od holek vysloužili pochvalu. Pravda...někdo větší někdo menší. Ale celý ten den byl stejně moc fajn.

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

Ráno, když žáci 3. A přišli do školy, seznámili se s babičkou, které zmizel upečený beránek. Měli jsme 5 možných pachatelů, ale museli jsme vypátrat, který z nich to provedl. Celý den jsme plnili různé úkoly spojené s tradicemi, procvičili jsme si vyjmenovaná slova, dělení se zbytkem, čtení s porozuměním, zahráli si velikonoční pohybové hry a mnoho dalšího. Protože jsme zvládli vyřešit všechny úkoly, na konci dne se nám povedlo vypátrat pachatele, dokonce jsme objevili i beránka.

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

Ve středu před prázdninami
sešli jsme se společně.
Téma EASTER - nová slova
a šlo nám to báječně.
Easter bunny, eggs and grass,
kdy se zase sejdem zas?

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

A máme tu svátky jara. A velikonoční svátky přímo vybízí, aby se spojilo učivo do integrované tematické výuky. A jaké předměty se tentokrát propojily v naší 5.A? Hned ranní zpráva a úkol byl v duchu Velikonoc a příjemně žáky a žákyně naladil na práci. Z českého jazyka bylo čtení s porozuměním, kde se všichni dověděli něco o historii Velikonoc. Tak například věděli jste, že zvyk barvit vajíčka sahá až do starověkého Egypta? V anglickém jazyce se vyzkoušel lov na vajíčka, zpívala se dvojhlasně velikonoční píseň a v rámci videa se žáci a žákyně podívali na pravý anglický egg rolling. A hon se zažil i v matematice, kde se každý stal liškou a měl lovit co nejvíce vajíček z kurníku. Tím se procvičovalo sčítání, odčítání, násobení a dělení. No a samozřejmě nechybělo ani povídání o kraslicích a zdobení vajíček. V tento den se všichni příjemně naladili na již klepoucí velikonoční prázdniny. Celá 5. A přeje všem krásné prožití velikonočních svátků.

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

Třeťáci společně navštívili Hvězdárnu a Planetárium Třebíč, konkrétně byl pro nás připravený program Polaris v Planetáriu.  Nejdříve jsme si povídali o tom, co všechno můžeme vidět v noci na nebi, poté jsme vše mohli spatřit na vlastní oči díky ukázce umělé oblohy. Hodně věcí pro nás bylo již opakováním, ale dozvěděli jsme se i mnoho nového. Následovala projekce vzdělávacího filmu o ledním medvědovi Vladimírovi a tučňákovi Jamesovi. S novými kamarády jsme se vydali na opravdu velmi zábavné a zajímavé vědecké bádání. Přemýšleli jste někdy, proč je led během celého roku právě na jižním a severním pólu? Jak vzniká polární den a noc? Výpravu hodnotíme velmi kladně, dokonce sami žáci přišli s tím, že by si chtěli zasloužit opakovanou návštěvu, tentokrát na druhý díl programu. Kromě velmi zábavného pojetí filmu musíme ocenit hlavně i pedagogické hledisko, kdy se žáci dozvídali velké množství informací i nevědomky, například když tučňák přijel z jižního pólu a na severním pólu potkal ledního medvěda a začali si vyprávět, jak to u nich doma vypadá, protože to neznají.

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

Několik dní před začátkem velikonočních prázdnin prvňáčci z 1. A navštívili Centrum tradiční lidové kultury Třebíč ve Šmeralově domě, aby se dozvěděli zase něco nového o velikonočních tradicích. Během programu jsme si připomněli nejznámější symboly Velikonoc a také příběh, který si v tento čas připomínají všichni křesťané. A aby byly Velikonoce opravdu veselé, tak si holky i kluci vyslechli i vyzkoušeli, jak má správná pondělní pomlázková návštěva vypadat. Celý program oživily také krásné jarní písničky, které jsme si společně zazpívali.

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

Jaro už se v přírodě hlásí o slovo, a proto jsme jej přivítali i ve třídě medvídků. V centrech aktivit si všichni připomněli vše, co už o jaru znají a také se dozvěděli i něco nového. V centru čtení bylo úkolem vybarvit obrázky podle přečteného textu o jaru a zahrát si společně hru. V centru psaní bylo úkolem dopsat chybějící členy zvířecích rodin a také pracovat s dominem. V centru objevů se všichni věnovali bádání o jarních květinách a společnému skládání puzzle. V centru matematiky kromě barevného počítání děti také skládaly tangramy ve tvaru vejce. V atelieru bylo zajímavé tvoření obrázku barevnými křídami a tuší, ale také společného jarního stromu.
Jaro jsme v 1. A přivítali a těšíme se, až se venku rozjede plným proudem.

 

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

Ve středu 20. března jsme se vypravili do Pasáže na divadelní představení Malá čarodějnice. Krásně jsme se oblékli a připomněli si etiketu, jak se v divadle chovat. Venku bylo krásně, a tak jsme kulturní zážitek spojili s příjemnou procházkou. Představení se nám moc líbilo a už se těšíme, jak si o něm budeme povídat a porovnávat s knižním příběhem.

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

13. 3. k našim prvňáčkům přišla vzácná návštěva – děti a paní učitelky z Mateřské školy Obránců míru Třebíč. Děti ze školky měly možnost připojit se na jednu vyučovací hodinu k prvňáčkům a vyzkoušet si, jak to u nich ve škole chodí. Při hře s kostkou si návštěvníci zahráli na zvířátka, nakreslili několik zábavných cviků pro trénování psacího písma a také jednoduché matematické úkoly zaměřené na postřeh a počítání do pěti. Prvňáčci byli svým novým kamarádům po celou dobu skvělými průvodci a asistenty. Na závěr milé návštěvy jsme popřáli předškoláčkům, aby se jim líbilo u zápisu do první třídy, který bude co nevidět.

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

Během 3 vyučovacích hodin si žáci třetích tříd nejen zopakovali spoustu důležitých znalostí ohledně hrozícího nebezpečí na každém kroku, ale navíc se dozvěděli i spoustu nových a důležitých informací. V závěru celého programu si prakticky vyzkoušeli masáž srdce na figuríně Františkovi.

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

Žáci 3. A využili jedné z posledních možností bruslení na Zimním stadionu města Třebíče a vzali s sebou nejen své rodiče, ale i ostatní rodinné příslušníky. Akce byla velmi pohodová a doufáme, že si ji všichni užili stejně jako my.

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

V pondělí 11. března je Evropský den mozku. A tohoto dne využili žáci a žákyně 5. A pro společnou akci s rodiči a sourozenci. Kdo měl zájem, mohl si rozhýbat mozkové buňky s mozkohračkami. Jsou to moderní chytré hry a hlavolamy z celého světa pro jednoho i více hráčů. Jejich obrovskou výhodou jsou jednoduchá pravidla a nastavitelné úrovně obtížnosti. A čím se návštěvníci bavili? Vyzkoušeli si Skokany, Brouky v akci, Příšerky, Ovečky, Tangramy, Logix... Hlavním úkolem bylo pobavit se, trénovat soustředění, posilovat paměť, rozvíjet mentální schopnosti a příjemně společně strávit čas.

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

Hlavička plná šifer, přesmyček,
kouřilo se z našich hlaviček!
Složit puzzle republiky naší,
to byl úkol, věru, snazší.

Ateliér českou vlajku tvoří,
měř to přesně, nejsme tchoři!
Pak se hymna rozezněla,
naše hrdla hrdě pěla.

Čtení, psaní o té zemi naší,
nevím všechno, to mě dosti straší.
Hledám v textu daná slova,
zavedou mě do domova?
Kde domov můj, kde domov můj?
Třídou zní hymna, STŮJ!

CA Svět se slepou mapkou,
jako oči s koňskou klapkou?
I tak jsme zvládli vyznačit,
řeky, města označit.

V matice se měří vlajka,
ta opravdová, žádná bajka.
Obvod, obsah spočítám?
Pak na odměně si pochutnám!

Lvi ze 4. A

 

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

Ve středu 6. března navštívila naší školu Městská police Třebíč. Připravili si pro sedmé ročníky program s názvem Jak předcházet nebezpečným situacím. Každá třída strávila jednu vyučovací hodinu s policistou, který jim vyprávěl o práci městské policie. Žáci se dozvěděli, jaké je potřebné vzdělání pro tuto práci, jak vypadá den policisty v práci, co vše má policie na starost (např. odchyt psů a koček a následné odvezení do útulku, kamerový systém města, bezpečnost obyvatel a návštěvníků Třebíče,...). Druhou vyučovací hodinu byli žáci ve Studiu Kopce s druhým panem policistou a zde si řekli základní věci o sebeobraně, o možnostech napadení a jak se bránit. Na závěr proběhlo praktické cvičení, kde si několik chvatů vyzkoušeli. Děkujeme Městské policii města Třebíč za pěkně připravený program.

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

Karnevalové období vrcholí, proto jsme se rozhodli nezůstat pozadu a také si nějakou zábavnou masku vyrobit. Děti dostaly k dispozici šablony a drobnosti na dozdobení. Zbytek byl zcela na jejich fantazií. No a výsledek? Jen se podívejte...krása střídá nádheru. Ale to nejdůležitější je, že jsme si pracovní činnosti skvěle užili.

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

Poslední únorový týden zahájili žáci a žákyně práci na jejich prvním eduScrumu. S touto prací se pomalu seznamovali. Skvěle zvládli sestavit týmy podle schopností a dovedností jednotlivých žáků. Nejprve si každý tým musel vyrobit první flap. Dalo to práci, ale podařilo se. Dobře pochopili lístečkovou metodu TO DO/BUSY/DONE i bodování úkolů a tvorbu grafu. A jaká byla první stories: Dýchací a oběhová soustava. Všichni na různých úkolech pracovali se zaujetím, a hlavně se dokázali v týmu domluvit a spolupracovat. Všem patří veliká pochvala. Však to znáte, každý začátek je těžký, ale naši páťáci a páťačky to zvládli skvěle.

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

Ve čtvrtek 22. 2. se ve třídě 1. B konal projektový den na téma masopust / karneval. Žáci předvedli krásné kostýmy a prošli si masopustní stezku s úkoly, vyluštili tajenku, zatančili si v tělocvičně a následně ve skupinách vypracovali vlastní projekt s tématikou masopustu. Jedna skupinka si na závěr připravila divadelní scénku, což bylo zajímavé zpestření. Celé dopoledne jsme si velice užili a už se těšíme na další projektový den.

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

Koncem února se prvňáčci v centrech aktivit více seznamovali se svým tělem, s tím co všechno umí a také jak se o něj máme starat, aby nám dobře fungovalo.
V centru čtení si přečetli o jídle a zamysleli se nad tím, co zdravého máme jíst na snídani, oběd a svačinu. V centru psaní popisovali části lidského těla tiskacím i psacím písmem. V centru matematiky pracovali s geometrickými tvary, které počítali a ze kterých stavěli lidské postavy. V centru objevy se věnovali našim pěti smyslům a nejvíce pak chuti. V atelieru si vytvořili lidské oko a pracovali s papírovým modelem kostry člověka. Hraní a objevování si všichni medvídci moc užili.

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

8. 2. 2024 navštívili žáci 5. A třídu 3. A v hodině matematiky. Společně se zaměřili na nové téma zaokrouhlování. Díky skvělé připravenosti páťáků bylo pochopení nové látky nejen velmi zábavné, ale také přínosné. Třeťáci moc děkují páťákům za úžasně vedenou hodinu s názornými pomůckami a již nyní plánují, čím je na oplátku překvapí.

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

Ještě než se třída medvídků rozloučila před jarními prázdninami, zpříjemnili jsme si poslední dny ve škole povídáním o masopustu. Medvídci se seznámili s jeho tradičním průběhem, jaký býval dříve na vesnicích, ale také si sami vyrobili několik masopustních masek, zahráli si hru na řehtavého koníka, podívali se na pohádku o chaloupce na vršku a zatancovali si na našem třídním minikarnevalu.

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

V pátek 9. února čekal na naše páťáky a páťačky Pancake day. Co to je, znělo třído? Nikdo netuší. Ale již podle ranní zprávy se začíná tušit, že by to mohlo mít něco společného s masopustem. První dvě vyučovací hodiny byla práce v šesti centrech věnována úkolům z našeho českého masopustu. A pak již začal anglický jazyk, a tedy povídání o palačinkovém dni v Anglii. Žáci ani žákyně neměli tušení, že úterý před popeleční středou je v Anglii „palačinkové“, a kromě celodenního pojídání palačinek existuje i palačinkový závod. Skládal se recept, hrála hra Dobble (samozřejmě v angličtině), i se vyzkoušel pancake race. A co bylo úkolem? Vyběhnout schodiště, a ještě přitom třikrát otočit palačinku. A dlouho očekávaný čas je tu. Ve cvičné kuchyňce se naši „kuchaři a kuchařky“ pouští do přípravy palačinek. Palačinkový den se tedy uzavřel podle jeho názvu a s plnými bříšky si všichni popřáli pěkný masopust a jarní prázdniny

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

To, že se žáci a žákyně 5. třídy v třídnických hodinách věnují rozvíjení a budování svých soft skills (měkkých životních dovedností), není žádným tajemstvím. Únorové téma (6. února) se zabývalo odpočinkem a spánkem. Nejprve se rozproudila bohatá debata nad spaním ve školce, odpoledními šlofíky, až se došlo k večernímu usínání. Žáci a žákyně se pokusili vnímat svoje biorytmy. Každý si vytvořil svoji šamanskou krabičku, která může sloužit jako pomyslná kotva předspánkového rituálu. A jak taková krabička funguje? Každý večer před spaním si do šamanské krabičky uschovejte tři hezké zážitky nebo radosti, které vás ten den potkaly. A pokud se vytrvá a každý den před spaním se bude soustředěně dělat stejná činnost, půjde se spát v dobré náladě. Tak tedy DOBROU NOC.

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

Přelom ledna a února byl páťáků ve znamení první republiky. A jaké úkoly žákyně a žáky v jednotlivých centrech potrápily? V CA Matematika se zabývali finanční gramotností. Seznámili se se státovkami a bankovkami tehdejší doby a počítali a srovnávali ceny potravin a různých výrobků z této doby. V CA Čtení poznávali dětskou literaturu 30. let a vyzpovídali spisovatele Karla Čapka. V CA Umění se každý stal majitelem módního salonu a měl za úkol vytvořit návrh oblečení pro muže nebo ženu. V CA Svět na všechny čekaly naše světově známé firmy, jejich výrobky a loga. V CA Jazyková pravidla se poznávala Třebíč v období vzniku Československé republiky. A věřte, že mnohdy bylo velkým oříškem poznávat na dobových fotografiích místa v našem městě. A CA Psaní nás seznámilo podrobněji s první prezidentem T. G. Masarykem. Pátá třída poznala díky centrům tuto dobu i z trochu jiné stránky než jen z učebnic.

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

Ve farmářské třídě 1. B v lednu proběhlo třídní kolo recitační soutěže. Z pěti nabízených básní si každý žák sám vybral, která se mu nejvíce líbila. Básně žáci trénovali ve škole i doma. Recitační soutěž proběhla ve velice slavnostní atmosféře a žáci si ji náležitě užili. Děkujeme za pečlivou přípravu všech zúčastněných žáků a budeme se těšit na další rok.

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

První den v novém pololetí začal pro žáky a žákyně 5. A velice příjemně. Ve čtvrtek 1. února vyrazili na zimní stadion na bruslení. Pádů bylo málo a spokojenost veliká. Celá třída se těší na další bruslení. Však se celá 5. třída řídí heslem SPORTEM KU ZDRAVÍ.

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

Ve středu 31. 1. si prvňáčci přebrali svoje první pololetní vysvědčení. Medvídci v 1. A se nejdříve ohlédli za uplynulými měsíci ve škole a vybarvili si smajlíkové sebehodnocení z každého školního předmětu. Každý prvňáček už také zvládl skvěle zhodnotit a pojmenovat, v čem by se mohl ještě v dalším pololetí zlepšit a co pro to bude potřeba udělat.
Pak už všichni dostali svůj výpis vysvědčení, slovní hodnocení a medaili za úspěšné zvládnutí prvního pololetí. Tak do druhé půlky pololetí hodně štěstí, milí prvňáčci.

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

V lednových centrech aktivit se žáci zaměřili na planetu Zemi a její nejbližší sousedy ve Sluneční soustavě. Zahráli si vesmírného Černého Petra, v objevech se pokoušeli o vytvoření vodního tornáda a úspěšně prováděli pokus s ledem a solí. Žáci také popisovali vesmírnou příšerku a z encyklopedií zaznamenávali údaje o jednotlivých planetách. Děti se přesvědčili, že i práce s odbornějšími knížkami může být opravdu zábavná.

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

V lednu se ve 2. A recitovalo o sto šest. Přípravu nikdo nepodcenil a všichni se snažili ze všech sil umístit na předních pozicích. Nejoblíbenější ve třídě byla báseň od Jiřího Žáčka - Máme štěně Matěje. Vítězům ještě jednou blahopřejeme a těšíme se na školní kolo recitační soutěže. Držte nám palce!

přečíst celé