Dění ve třídách Začít spolu

Pro budoucí prvňáčky

V pondělí jsme přijali pozvání jedné maminky do třebíčské Zahrady u řeky. Společně jsme tam poznávali známé bylinky, povídali si, k čemu nám slouží a co dokáží vyléčit. Vyrobili jsme si papírové motýlky, mohli se houpat v síti, zahrát si badminton a další hry. Celé dopoledne jsme si náramně užili a vraceli se do školy spokojení. Velké poděkování tak patří mamince paní Zbrankové.

Mgr. Radka Slavíková

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

Na čtvrtek 24. června se těšili všichni žáci a žákyně 2. A. Čekala je jejich první velká společná výprava na zříceninu hradu Rokštejn. Vlakem se vydali do Přímělkova. Tam se rozdělili na dvě skupiny a pomocí hry šipkovaná vyrazili na hrad Rokštejn. Cesta kolem řeky Brtnice byla velmi náročná a musíme pochválit naše žáčky, že se zachovali jako praví cestovatelé a průzkumníci a překážek na trase se nelekli. A jaké že to byly překážky na cestě? Bahno, vysoké kopřivy a mnohdy velmi neschůdný terén. Ale nakonec žáčci mezi stromy zahlédli zdi hradu Rokštejna a útrapy z cesty byly zapomenuty. Kromě prohlídky zbytků hradu na děti čekalo 15 pohádkových postav v připravené bojovce. Cestu zpět si všichni zvolili po jednodušší trase – po silnici. To však ještě nikdo netušil, že největší překvapení mají všichni před sebou. Místo plánovaného odjezdu z Přímělkova ve 14 hodin, se odjelo až v 15:04. Původní vlak měl totiž poruchu a vůbec nepřijel. Ale i přes tuto komplikaci se všichni vraceli nadšeni z vydařené výpravy a hned by se nejraději vydali na další. To si však musí rok počkat. 2. A přejeme všem krásné léto a prázdniny.

Mgr. Ivana Válalová

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

V úterý 22. června svěřily paní učitelka s paní asistentkou přípravu svačiny právě prvňákům. Děti se v kuchyni zabavily, vyřádily, ale také poctivě pracovaly. Příprava těsta pro ně byla snadná, ale největší zábavy se nám dostalo při jejím zdobení. Pizza voněla po celé škole a všem kolemjdoucím se jenom sbíhaly sliny. Ten, kdo ochutnal, byl mile překvapen, jací jsou prvňáci zdatní kuchaři.

Mgr. Radka Slavíková

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

V minulém týdnu nás čekal nelehký úkol - vyluštit zaklínadlo zářivé proměny, vysvobodit princeznu a najít ukrytý poklad.
Během příjemného putování lesní cestou jsme společně počítali motýly, procházeli cestu pomyslným bludištěm nebo pomáhali pirátům hledat ztracený pergamen. Při plnění patnácti zapeklitých úkolů jsme všichni zažili mnoho legrace.
Na konci cesty naše Lvíčata společně vyslovila zaklínadlo "Třesky plesky bác", a tím vysvobodila princeznu. Ta si pro ně připravila úžasný poklad. Jeho hledání bylo pro děti bezpochyby nejpříjemnější částí celého výletu.
Všichni jsme si tento den báječně užili a těšíme se na další dobrodružství.

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

Ve čtvrtek 17. června se žáci a žákyně 2. A vypravili na svoji již druhou výpravu za poznáním. Tentokrát to byla letní výprava a věřte, že nám počasí velmi přálo a bylo příjemné se z rozpálené třídy dostat do lesa. Žáci si alespoň uvědomili význam lesa pro člověka v oblasti relaxace a oddychu. Před samotnou výpravou proběhla příprava: pozorování a zapisování počasí, orientace v ročních obdobích, zapisování venkovní teploty. Cílem žáků na výpravě bylo pozorování hmyzu. A pak už se vyrazilo. V lese nastalo sbírání hmyzu a chválíme všechny děti, že se k malým živočichům chovali opravdu ohleduplně. Dokonce jim v přinesených krabičkách vybudovaly skoro domovské prostředí. A nastalo pozorování. Samozřejmě s lupou, aby bylo vidět více detailu. Žáci nezapomínali svá pozorování zaznamenat na pozorovací arch. Všem dvě hodiny příjemně uplynuly a jistě nás obohatily o nové znalosti.

Mgr. Ivana Válalová

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

Na úterý 1. června se jistě těší všechny děti. A žáčci 2. A o to více, protože tento den vyrazili do školy bez učení. Svůj svátek oslavili na venkovním sportovišti U Hvězdy. A můžete nám věřit, že si všichni dali pěkně do těla. Vyzkoušeli všechny cvičící přístroje, houpačky, prolézačky, venkovní posilovnu. A na závěr využili nabídky obřích trampolín, které se tento den otevřely dětem zdarma. To bylo nadšení a radosti. Děkujeme i sluníčku, že nám přálo a krásně se na nás celé dopoledne usmívalo. Do školy se žáčci vrátili unavení, ale šťastní.

Mgr. Ivana Válalová

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

Celý květen se naši druháci v měsíčním tématu věnovali hospodaření s penězi. Pojmenovávali obchody a rozlišovali různé druhy zboží. Používali peníze v běžných situacích. Kontrolovali cenu nákupu a vrácené peníze. Zabývali se reklamou a reklamací. Vysvětlovali si hospodaření domácnosti a vyjmenovávali příjmy a výdaje domácnosti. Seznámili se s výměnným obchodem a platidly v minulosti. Umí rozlišit mince, bankovky a platební kartu. Vymýšleli a sehrávali scénky, které měli zaujmout a přesvědčit spolužáky o koupi vybraného zboží. Velkou zábavou bylo pro žáky vymyslet a nakreslit vlastní návrh papírové bankovky. Na závěr tohoto tematického celku si vyrobili pexeso správného nakupování. Při hraní tohoto pexesa se žáci rozhodovali, které zboží koupí. Obrázky je učili zvažovat cenu výrobku, vliv na české výrobce a také na životní prostředí. Popřejme našim žáčkům, aby z nich vyrostli dobří hospodáři svých financí a vždy se uměli správně rozhodnout při koupi výrobků.

Mgr. Ivana Válalová

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

Letošní sbírka květinového dne proti rakovině se přesouvá na září. Ale naši druháčci nesložili ruce do klína a podpořili tuto akci a sbírkové kytičky malovali na kamínky. Malbou měsíčku lékařského tak podpořili Ligu proti rakovině a ČDPR. Nejenom že si užili legraci při malování, ale dozvěděli se i něco o této zákeřné nemoci a rozmístěnými kamínky v okolí školy snad nálezci udělali radost a vykouzlili úsměv na tváři.

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

Druhou květnovou neděli v roce slavíme tradičně Den matek. V tento den, letos 9.5.2021, vzdáváme poctu všem maminkách za jejich péči a lásku, kterou věnují svým dětem.  

Děti ze Lví říše si pro své maminky připravily omalovánku a dotazník s názvem Moje maminka, kde odpovídaly na různé otázky. Jejich odpovědi byly upřímné, milé a často také zábavné.  

Na závěr děti maminkám vyrobily krásnou jarní girlandu.  

přečíst celé