Dění ve třídách Začít spolu

Pro budoucí prvňáčky

Ve třídě 3. A, která jede podle programu Začít spolu, již začala od úterý 14. září centra aktivit. Tentokrát mají společné téma Vzpomínky na léto. Žáky a žákyně do jednotlivých center vybrala losovátka. A pak již nic nebránilo tomu, aby vytvořené týmy začaly spolupracovat a plnit jednotlivé úkoly. Během tohoto a následujícího se týmy vystřídají celkem v šesti centrech aktivit: centrum Svět, centrum Umění, centrum Jazyková pravidla, centrum Matematika, centrum Čtení a centrum Psaní. Na závěr každého dne s centry nechybí sebehodnocení a hodnotící kruh. Přejeme všem, aby se jim práce dařila a hlavně, aby se dozvěděli mnoho nových a užitečných informací.

Mgr. Ivana Válalová

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

8. září je MEZINÁRODNÍM DNEM GRAMOTNOSTI. Na tento svátek nezapomněli naši třeťáci. Hned v ranním úkolu dostali za úkol zjistit, co je to vlastně gramotnost. A věřte, že zjišťovali, kde se dalo (ptali se spolužáků, paní učitelek na chodbě, a dokonce přišlo i na internet). Po vzájemném sdílení získaných poznatků, se žáci a žákyně dozvěděli, že i v dnešní době existují miliony lidí, kteří neumějí číst, psát a počítat. V další části se třeťáci věnovali psaní akrostichů. A nebylo to vůbec jednoduché. Však si to můžete vyzkoušet sami, vymyslet slova na téma PSANÍ, ČTENÍ A GRAMOTNOST, která začínají na daná písmena a nějak souvisí s danými slovy. Na závěr každý dostal panáčka Negramotníčka a musel na něm vyznačit, které smysly potřebuje, aby se naučil číst, psát a počítat. Po tomto dni si všichni uvědomili, jak báječné je chodit do školy a zdokonalovat se ve čtení, psaní a počítání.

Mgr. Ivana Válalová

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

Cestou, necestou, lesem nelesem,

mokro v botech mám, u Lubí už jsem.

 

Takto pátek vypadal, 

u prvňáků z Áčka,

adaptace proběhla,

nikdo nebyl máčka.

 

Jména jsme si procvičili,

z klacíků je poskládali,

živočichy poznávali,

při honičce dováděli.

 

 

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

První září vše dobře začlo,

všech 13 dětí do školy přišlo.

 

Od paní učitelky žákovskou dostali,

s kamarádem Pepou úkoly probrali.

 

Na lavici dárečky měli,

učit se nové by jistě chtěli.

 

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

První školní den v 1.B začít spolu

Hned prvního září si děti z 1. B zahrály na detektivy. Pátrání začínalo již u hlavního vchodu do školy, odkud stopovaly třídního maskota až do třídy, kde byl ukryt. Před samotným odhalením identity maskota plnily děti úkoly (čtení ranní zprávy, pátrání po cedulce se svým jménem, představení se ostatním kamarádům), které je dovedly až ke společné poradě, během níž byl případ zdárně uzavřen. Děti uhádly identitu našeho maskota pandy.  Ten se jim představil a společně s paní učitelkou dětem předal žákovské knížky a medaile.

Po ukončení slavnostního zahájení školního roku mohli děti s rodiči využít připravený fotokoutek, který rodinám zábavně zvěčnil důležité okamžiky.

 

Plno úspěchů přeje 1.B!

 

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

Nový začátek školního roku byl pro naše třeťáky a třeťačky trošku jiný. Čekala na ně totiž pirátská stezka plná úkolů. Hned 1. září vypluli žáci a žákyně na putování po devíti ostrovech. Navštívili různá místa: Přístav neviditelných lodí, Ostrov obrů, Ostrov Arara, Ostrov lidojedů, Zakletý ostrov, Zátoku osmi chapadel, Ostrov Tropicana a Ostrov pokladů. Na každém ostrově na piráty a pirátky čekal nějaký úkol a po jeho splnění si mohli vzít kousek mapy. Po projití všech úkolů se části mapy složily k sobě a cesta k pokladu byla otevřena.

Přejeme všem úspěšné vplutí do nového roku 2021/2022.

Mgr. Ivana Válalová, piráti a pirátky 3.A

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

V pondělí jsme přijali pozvání jedné maminky do třebíčské Zahrady u řeky. Společně jsme tam poznávali známé bylinky, povídali si, k čemu nám slouží a co dokáží vyléčit. Vyrobili jsme si papírové motýlky, mohli se houpat v síti, zahrát si badminton a další hry. Celé dopoledne jsme si náramně užili a vraceli se do školy spokojení. Velké poděkování tak patří mamince paní Zbrankové.

Mgr. Radka Slavíková

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

Na čtvrtek 24. června se těšili všichni žáci a žákyně 2. A. Čekala je jejich první velká společná výprava na zříceninu hradu Rokštejn. Vlakem se vydali do Přímělkova. Tam se rozdělili na dvě skupiny a pomocí hry šipkovaná vyrazili na hrad Rokštejn. Cesta kolem řeky Brtnice byla velmi náročná a musíme pochválit naše žáčky, že se zachovali jako praví cestovatelé a průzkumníci a překážek na trase se nelekli. A jaké že to byly překážky na cestě? Bahno, vysoké kopřivy a mnohdy velmi neschůdný terén. Ale nakonec žáčci mezi stromy zahlédli zdi hradu Rokštejna a útrapy z cesty byly zapomenuty. Kromě prohlídky zbytků hradu na děti čekalo 15 pohádkových postav v připravené bojovce. Cestu zpět si všichni zvolili po jednodušší trase – po silnici. To však ještě nikdo netušil, že největší překvapení mají všichni před sebou. Místo plánovaného odjezdu z Přímělkova ve 14 hodin, se odjelo až v 15:04. Původní vlak měl totiž poruchu a vůbec nepřijel. Ale i přes tuto komplikaci se všichni vraceli nadšeni z vydařené výpravy a hned by se nejraději vydali na další. To si však musí rok počkat. 2. A přejeme všem krásné léto a prázdniny.

Mgr. Ivana Válalová

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

V úterý 22. června svěřily paní učitelka s paní asistentkou přípravu svačiny právě prvňákům. Děti se v kuchyni zabavily, vyřádily, ale také poctivě pracovaly. Příprava těsta pro ně byla snadná, ale největší zábavy se nám dostalo při jejím zdobení. Pizza voněla po celé škole a všem kolemjdoucím se jenom sbíhaly sliny. Ten, kdo ochutnal, byl mile překvapen, jací jsou prvňáci zdatní kuchaři.

Mgr. Radka Slavíková

přečíst celé