Dění ve třídách Začít spolu

Pro budoucí prvňáčky

Čtvrťáci si v angličtině již tradičně jako v každé lekci nacvičili dramatizaci příběhu z učebnice. Rozdali si role kamarádů, kteří pomáhali najít myš, která utekla malému Nickovi z klece. Kromě zábavy, kterou jsme si při nácviku užili, se žáci naučili užitečné fráze z lekce, která procvičuje nábytek a předložky místa.

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

Žáci 4. A si vyzkoušeli centra aktivit jako typickou formu programu Začít spolu i v angličtině. Byli rozděleni do třech skupin, které se po dobu třech vyučovacích lekcí věnovali týmové i samostatné práci. Náplň úkolů vycházel ze třetí lekce učebnice EXPLORE TOGETHER 2. První centrum pracovalo s písničkou, druhé s příběhem a třetí s vystřihovánkou, všechny činnosti procvičovaly slovní zásobu nábytku a předložek místa. Netradiční výuka angličtiny děti zaujala, mohly využít již dříve nabyté dovednosti z této formy výuky.

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

Kytky rostou, kvetou, voní,
okvětními lístky zvoní.
V centrech rostlin plno krás,
pracujeme pilně zas.

Co do řady nepatří?
Na to slovník nestačí.
Pomohl však velice,
hledat překlad ovoce.

Pokud počítáme správně,
obrázek hub roste v trávě.
Klobouk bedly v barvě jaké?
Neptej se mě, koukej také!
Zelený či červený,
bedla krčí rameny:
„Já jsem přece houba jedlá,
z vašich barev sukýnka se mi zvedla!"

Názvy bylin přepsali jsme,
aby byly krasopisně.
A kytičky z mozaiky,
Budou za ně dva lajky?


Lvíčci ze 3.A

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

Březen 2023 – Centra aktivit U nás doma: Žáci 2. A, B měli během března téma rodiny. V centru Matematika jsme například řešili peníze a rozpočet na nákup potravin, v centru Svět jsme se formou křížovky seznámili s pojmem rodokmen a pokusili jsme se sestavit náš vlastní, v centru Čtení si děti musely najít jednotlivé části příběhu v ruličkách na chodbě, čímž se velmi zábavně prokousaly celým textem. Jak byl dlouhý si mnozí uvědomili až ve chvíli, kdy uviděli všechny části nalepené na papíře. V Ateliéru jsme vytvářeli rodinný obraz a v centru Psaní jsme psali dopis některému z rodinných příslušníků. Centra utekla jako voda a nám už zbylo pouze pozitivní hodnocení a hezké pocity, které nám připomínají fotografie.

Lenka Špidlenová, Šárka Dvořáková, Michaela Seiferová

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

23. 3. 2023 se třídy 2. A, B vydaly opět do Šmeralova domu na program o Velikonocích. Tentokrát byla návštěva hodně vzdělávací, ale jako vždy také velmi zábavná a všichni jsme si to moc užili. Na videích jsme mohli vidět, jak vypadá pravé koledování a jak správně omlazovat pomlázkou, že to není jen tak. Dokonce pan Noha na vlastní kůži poznal a demonstračně nám ukázal, co nastane, kdyby chtěl koledovat u jedné z žákyň až po obědě. Mokré tričko suší možná ještě teď. Kromě užívání legrace a radovánek jsme zabrousili i do vážnějších témat a dozvěděli jsme se, jak to bylo s Ježíšem a proč se Velikonoce vůbec slaví. Poté děvčata vynesla Moranu, kluci si pořádně zahrkali, nakonec jsme si všichni společně zazpívali a odebrali jsme se k návratu zpět do školy.

Lenka Špidlenová, Šárka Dvořáková, Michaela Seiferová

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

V březnu máme v 1. B velké téma JARO. Zasvětili jsme mu centra aktivit, v rámci kterých jsme například seli pažitku a plnili různé úkoly vztahující se právě k tomuto období. Nyní už pažitku zaléváme a každý den zkoumáme, jak se jí daří. A dnes 24. 3. jsme se vypravili na Koniklecové bádání do Trnavy. Vzali jsme s sebou i některé maminky, nasedli na autobus a pak už si jen užívali společné dopoledne s chráněnými rostlinkami.

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

Dnešní den jsme se i v 1. B věnovali tématu Downův syndrom. Pověděli jsme si spoustu zajímavých informací o lidech, kteří se narodili s trojitým chromozomem, vypracovali několik zajímavých úkolů a hlavně jsme měli každou jinou ponožku. Abychom vyjádřili úctu a respekt k těmto lidem. V barevných ponožkách to byl prima den.

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

I v březnu (21. března) se naši žáci a žákyně 4. A setkali s paní strážmistryní Zuzanou Jančářovou, aby se věnovali dalšímu tématu z oblasti prevence. Tentokrát se začala probírat Dopravní výchova. Hovořilo se o vybavení kola, jaké dvě důležité věci by měl mít každý cyklista, jak správně nasadit cyklistickou helmu, všichni si připomněli dopravní značky a znalosti o IZS (integrovaném záchranném systému). Doufáme, že všechny tyto informace čtvrťáci a čtvrťačky použijí během skládání zkoušek pro získání řidičského průkazu na kolo.

Ivana Válalová

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

V úterý 21. 3. 2023 se žáci 1. A věnovali dopravní výchově. Vyzkoušeli si znalost dopravních značek, ošetřovali zranění, vyzkoušeli si i test dopravních pravidel pro chodce. V 8 centrech pracovali na úkolech, které byly jak pro jednotlivce, tak pro tým. Formou hry si zopakovali, co se v uplynulém období naučili. Milé zjištění bylo, že toho vědí poměrně dost. Všichni měli ze své práce dobrý pocit a obdrželi za svůj výkon reflexní vestu.

B. Moltašová

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

Paní Lenka Vrzalová ze Státního zdravotního ústavu Jihlava s námi strávila dopoledne a vyprávěla nám o možnostech úrazů ve škole, doma, na hřišti, v přírodě, při cestě do školy, ... Kdo a co nám může ublížit? Jak se chovat, abych se nezranil? Co udělat, když se zraním?
Pak jsme si své znalosti vyzkoušeli v týmech, kdy jsme odpovídali na otázky z těchto okruhů: 1. Řekni proč?, 2. Jak lépe., 3. Co udělám, když., 4. Pravda nebo lež., 5. Vyjmenuj pět. Zvládli jsme odpovídat správně, často jsme věděli i něco navíc.

Paní Lence Vrzalové děkují Lvíčci ze 3. A

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

Ve středu 8. března se 4. A vydala do Brna, na exkurzi do Pavilonu Anthropos, aby mohla prozkoumat, jak probíhal vývoj člověka na planetě Zemi v období pravěku. Už samotná cesta vlakem a tramvají byla pro většinu dobrodružstvím. Během prohlídky v muzeu se čtvrťáci a čtvrťačky od pana průvodce dozvěděli mnoho zajímavostí o předchůdcích dnešních lidí. Například, že pokud by neandrtálci s námi dnes závodili na olympiádě, určitě by vyhráli, protože byli díky svému náročnému způsobu života mnohem výkonnější než ti nejtrénovanější sportovci dnešní doby a měli také větší mozek a oči než dnešní lidé. Všechny samozřejmě nejvíce zaujal model mamuta v životní velikosti, který je největším lákadlem Anthroposu. Neméně zajímavý ale byl i originál pěstního klínu starý 150 milionů. Po nezbytném nákupu suvenýrů a občerstvení čtvrťáky a čtvrťačky čekala výprava do velkoměsta. Podívali se ke Kapucínské hrobce, navštívili Zelný trh a radniční věž s brněnským drakem. Navštívili i katedrálu sv. Petra a Pavla, kde mnozí zapálili svíčku a vyslovili své přání nebo vzpomínku na své blízké. Pak již následovala cesta domů opět tramvají a vlakem. Všichni se dozvěděli spoustu informací o naší minulosti a shodli se na tom, že jsou rádi, že mohou žít v dnešní době.

Ivana Válalová

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

V březnu se žáci třetího ročníku začali v angličtině učit slovní zásobu týkající se oblečení a obutí. Aby si učivo osvojili rychleji a hlavně zábavněji, zkusili jsme zorganizovat módní přehlídku, kde si každý musel anglicky okomentovat svoje oblečení. Mnozí ani netušili, že si užili nejen legraci, ale hlavně osvojili důležitou frázi čtvrté lekce „I’m wearing…“.

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

Ve pondělí 6. března žáci a žákyně 4. A navštívili pevnost Boyard, která se ukrývá v části budovy ZŠ Světlo v Třebíči. V prostředí, které opravdu připomínalo opuštěnou pevnost, naše pětičlenné skupinky plnily různé úkoly, při kterých bylo nutné nejen přemýšlet, ale i spolupracovat. Za splněné úkoly dostaly týmy klíče a po nasbírání všech šesti klíčů ještě sbíraly indicie – nápovědy pro nalezení kódu k otevření zámku pokladnice. Když se zámek týmu podařilo otevřít, měl pak vyhrazený čas ke sbírání drahokamů z pokladu. Věřte, že všichni odcházeli spokojeni a rádi by pevnost navštívili znovu. Děkujeme DDM Třebíč za skvělou organizaci a super zážitky.

Ivana Válalová

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

28. února navštívila čtvrťáky a čtvrťačky paní policistka Zuzana Jančářová s další částí preventivního programu Chovám se správně, která děti tentokrát seznámila s pravidly bezpečného užívání internetu a sociálních sítí. Žáci si připomněli, jak se mají chovat, pokud jim volá neznámé číslo, jaké informace nebo fotografie je nebezpečné dávat do internetové stránky a na sociální sítě. Všichni si také připomněli, jak má vypadat správné a bezpečné heslo a že není dobré klikat na neznámé stránky nebo bez přečtení odsouhlasit kterékoliv oznámení, které nám internet zobrazí. Děti samy přidaly i několik příběhů, jak se s nebezpečnými jevy na internetu nebo i ve svém mobilu setkaly. Znalosti měly veliké, tak doufejme, že je uplatní i v praktickém životě.

Ivana Válalová

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

Dne 17. 2. Lvíčci navštívili Centrum tradiční lidové kultury, ve kterém nás mile přivítal pan Noha na programu Když masky dovádějí - MASOPUST ????. 

 

 

Celý program měl zábavnou a radostnou atmosféru. Děti se také dozvěděly mnoho nových informací o masopustu na Vysočině i okolních krajích. Poznaly tradiční masky medvěda, laufra, slaměného nebo kobyly, vyzkoušely si hru na vozembouch na zpívaly za doprovodu harmoniky. Do všech aktivit byly zábavnou formou zapojeny.

 

Krásné prázdniny přejí

Lvíčci, Venda a Markéta

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

13. 2. 2022 Jsme se opět vydali do Šmeralova domu na téma Když masky dovádějí. Moc jsme se těšili, protože na základě předešlých návštěv mohl člověk usuzovat, že připravený program bude atraktivní a zábavný. A dle předpokladů se i stalo a celá výprava, ač zúžená nemocemi, si návštěvu moc užila. Nejenže jsme se dozvěděli spoustu nových a zajímavých informací, ale užili jsme si i pravý masopustní rej v maskách. To, že se akce vydařila dokazovalo i naše rozpoložení při cestě zpátky do školy, kdy jsme nemohli z hlav dostat píseň Už je toho masopustu namále a neustále jsme ji zpívali.

Lenka Špidlenová, Michaela Seiferová, Šárka Dvořáková

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

A jestli se ptáte: Kdy a kde masky dováděly? Odpověď je, že u našich čtvrťáků a čtvrťaček. Již ráno se ve třídě sešlo hodně masek (rytíř, mušketýr, kominík, Rubikova kostka, brankář, fotbalista, kočka, pravěká žena ...). Masopustu bylo věnováno celé páteční předprázdninové dopoledne (17. únor). V ranním úkolu se tvořila myšlenková mapa, pak následovalo čtení s porozumění, v matematice se počítal recept na masopustní koblihy a v hudební výchově se zpívala masopustní píseň s hrníčkovým doprovodem. A pak se již vyrazilo do Centra tradičního lidového umění, kde nám pan Noha vyprávěl o masopustních obyčejích Vysočiny, jižních Čech a zabloudili jsme i do brazilského Ria de Janeiro. Tento poslední předprázdninový den si žáci a žákyně užili v karnevalovém duchu a jistě se všem šlo zvesela na jarní prázdniny.

Ivana Válalová

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

Ve čtvrtek 16. 2. 2023 se žáci 1. A vydali do Centra tradiční lidové kultury v Třebíči. Edukativní program s názvem Když masky dovádějí – masopust všechny seznámil s masopustními obyčeji Vysočiny. Nejvíce žáky zaujalo práskání bičem, pochování basy, porážení kobyly, půst...Velký úspěch sklidila hra na vozembouch. Program byl zajímavý, poučný a pěkně připravený.

B. Moltašová

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

V únorových badatelnách se čtvrťáci a čtvrťačky přesunuli o mnoho let zpět a zažívali atmosféru pravěku. Ve dvou badatelnách se podrobněji seznamovalo s dobou kamennou, bronzovou a železnou. Další čtyři badatelny byli zaměřeny prakticky. V jedné se věnovalo pravěkému lovu a výrobě pravěké zbraně. Nechyběla ani příprava scénky pravěkého lovu. Po úspěšném lovu se pravěcí lidé shromáždili kolem ohně a věnovali se tanci a zpěvu. A to byl námět pro další badatelnu. Zahrát na boomwhackers pravěkou píseň. V posledních dvou se žáci a žákyně věnovali jeskynním malbám a modelování Věstonické Venuše.
Pravěké badatelny si všichni báječně užili a dověděli se mnohé z této velmi vzdálené doby.

Ivana Válalová

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

Dvakrát měř a jednou řež.
Neřezali jsme, ale měřit se muselo mnohokrát. Lavice, tabule, třída, krok, loket i naše vlastní výška. Měřili jsme i záhadný obrázek, který vznikal postupným spojováním ve čtvercové síti. V CA Svět nás obklopil vesmír a jednotky času, osmisměrka odkryla druhy hodin. Čtení a psaní nás donutilo přemýšlet nad spotřebou vody při sprchování a vyluštili jsme, kolik měří a váží gorila či slon.
V matematice jsme pracovali se všemi jednotkami, které známe. Vypočítat, přiřadit a správně jednotku zapsat nebylo vždy úplně jednoduché.
Naši třídu zdobí hodiny konstruktérů pěti světoznámých hodinářských dílen s těmito názvy: Trpaslík, Třebíčské hodiny, Pětiminutovky, Blue a Fido Upišunka. ????

Lvíčci ze 3. A

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

První únorový týden jsme v naší třídě věnovali práci v centrech aktivit s názvem Dělání dělání. Proběhly u nás besedy, kdy jsme si zkusili jak vypadá vyšetření u očního lékaře. Na přístroji nám byla vyfocena naše sítnice a vzniklé snímky se nám moc líbily. Potom jsme se dozvěděli zajímavé informace o zabezpečovacích systémech, prohlédli si, jak vypadaji různé kamery. Na závěr týdne jsme si vyzkoušeli skautský kroj a prohlédli si různé skautské atributy. Týden byl sice hektický, ale moc fajn.

Radka Slavíková

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

V únorových centrech jsme se seznamovali s různými profesemi. Žáci si zkoušeli představit povolání, které by rádi jednou vykonávali. Přemýšleli i o povolání svých rodičů. Málokdo věděl, jakou mají profesi. V CO se pantomimicky předváděly profese, tvořily se skupiny s obrázkem, názvem a pomůckami. V CM se zdobil dort s příklady, tak jak byly pokyny paní cukrářky. V CPs žáci hledali slova, týkající se dané profese a potom je psali. I v dalších centrech bylo hlavním tématem povolání. V CA žáky čekal jeden z nejtěžších úkolů - namalovat, čím by chtěli být. V duchu daného tématu jsme si tento týden i zapívali písničky týkající se různých profesí, ranní zpráva přinášela hádanku Kdo to je? Tento týden jsme si i vyzkoušeli povolání prodavače, v naší třídě vznikl Krámek Radost.                        

                                                                                                    B. Moltašová

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

Ve středu 1. února si naši čtvrťáci a čtvrťačky vyzkoušeli opakování učiva zážitkovou formou. Vypravili se do Muzea Vysočiny Třebíč, kde na ně čekal vzdělávací program z přírodovědy.
Formou skupinové práce se odpovídalo na otázky týkající se neživé i živé přírody. Plnily se různé úkoly k tématu neživá příroda. Žáci poznávali typické zástupce hornin a nerostů. Ve druhé části se všichni vypravili do expozice minerálů a hornin, kde se seznámili (lépe řečeno) zopakovali, které horniny i minerály se vyskytují v našem kraji. A co bylo super, že se jednotliví zástupci probraných hornin a nerostů mohli prohlédnout ze všech stran. Velkým zážitkem bylo vidět mamutí stoličku a velké množství vltavínu, které jsou pro oblast Třebíčska typické. Všichni se shodli na tom, že tak bohatou sbírku ve škole nemáme a určitě všem doporučujeme k zhlédnutí.

Ivana Válalová

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

Poslední lednový den dostali žáci z 1. B svoje první vysvědčení. Rozhodli se ale, že si připraví pro rodiče krátké vystoupení. Pozvali je na odpoledne do Studia Kopce, kde celá akce proběhla. Děti zvládly zatančit, zarecitovat, spočítat příklady a také předat diplomy za trpělivost i svým rodičům. Na závěr po studentské hymně Gaudeamus Igitur všichni dostali vysvědčení a s úsměvem na rtech odcházeli domů.

Radka Slavíková

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

V pátek 27. ledna jsme vyrazili na exkurzi do firmy Esko-T. V prvouce máme zrovna téma třídění odpadů, a tak nám toto přišlo vhod. Dozvěděli jsme se spoustu informací, co patří a nepatří do každého kontejneru, podívali se na třídící linku a viděli tak proces třídění. Na závěr jsme dostali drobné dárečky a spokojení jsme odcházeli na MHD a zpět do školy. Byl to moc fajn den.

Radka Slavíková

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

V lednových centrech jsme navázali na adventní čas. Zimní centra se týkala např. změn skupenství kostky ledu, žáci sledovali a vyznačovali na cifernících čas. Dozvěděli se, že každá sněhová vločka je jiná a zkusili si ji vyrobit. Tvořilo se i v centru ateliér, vznikli sněhuláci. V centru psaní žáci vybírali správné věty týkající se zimy a potom je psali. I v dalších centrech bylo hlavním tématem toto roční období. Doplňovala se myšlenková mapa, maloval se zimní obrázek podle vět, které si žáci sami četli. Nechyběly ani příklady a slovní úlohy o hrách dětí venku.

B. Moltašová

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

Dne 24. ledna navštívili Lvíčci ze 3. A ekocentrum, které sídlí v zemědělské usedlosti v Balinách a užili si výukový program "Hurá na brambory".
Brambory jsme celé dopoledne poznávali a tvořili s nimi ve třech tématických blocích. V první části se děti dozvěděly, čím se naši předkové živili předtím, než k nám brambory dorazily. To bylo spojené i s malou ochutnávkou, která před svačinou přišla vhod. V druhé části zkoumaly obsah škrobu v bramborách. Své kuchařské schopnosti prověřili Lvíčci v poslední části programu. Děti dostaly do misky uvařenou bramboru, kterou si samy oloupaly a nastrouhaly, přidaly 2 lžíce mouky, špetku soli a připravily si placku, kterou jim paní lektorka upekla na ohni.

Celý den jsme si všichni moc užili.

Lvíčci, Venda a Markéta

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

Divadelní představení O uhlíčku,
nácvik trval jen chviličku.
Ve čtení jsme uhlíček ohýbali,
25 krát ho zapsali.
Uhlí, ropa, zemní plyn,
v Hlavičce nás potrápil.
Snake, shark, dog and fish,
z planety utekla nám myš.
To se stalo v CA Světě,
na Zemi, třetí planetě.
Voda, křemen, kámen, žula,
počet chyb nebyla nula!

Lvíčci ze 3. A

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

V úterý 17. ledna proběhlo ve 4. A již třetí setkání s městskou policií. V tomto bloku si žáci a žákyně zopakovali, a hlavně na mnoha příkladech a fotografiích připomněli pravidla bezpečného přecházení. Při společné diskusi vyvodili naši školáci nejčastější chyby při pohybu na ulici. Velice zajímavá byla viditelnost chodců za nepříznivých podmínek. Velké poděkování patří paní strážm. Zuzaně Jančářové, která uvádí mnoho příkladů z našeho města. Doufáme, že získané vědomosti zůstanou v hlavách našich žáků a žákyň a budou je svědomitě uplatňovat.

Ivana Válalová

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

Od 10. do 20. ledna se naši čtvrťáci a čtvrťačky v badatelnách věnovali naší vlasti. V šesti badatelnách poznávali povrch, vodstvo, počasí a podnebí, půdu a zemědělství, nerostné bohatství a průmysl a chráněné krajinné území. Cílem badatelen bylo zopakovat a prohloubit si znalosti o České republice. Vzájemná spolupráce, komunikace, pomoc ve skupině a v neposlední řadě i řešit vyvstalé problémy. Každý den badatelen končil závěrečným hodnotícím kruhem, ve kterém se každý mohl vyjádřit, co se dařilo/nedařilo, či doporučení pro příští skupiny. Doufám, že nabyté vědomosti o našem státu zůstanou v hlavách našich žáků a žákyň na dlouhou dobu.

Ivana Válalová

přečíst celé