Dění ve třídách Začít spolu

Pro budoucí prvňáčky

Ve středu 27. 9. se páťáci a páťačky vydali do Šmeralova domu na Cyrilometodějské ulici, kde sídlí Centrum tradiční lidové kultury Třebíč. Zde se ve výchovně vzdělávacím programu dozvěděli o lidových tradicích z dřívějších dob, které bývaly součástí života na vesnici od léta do podzimu. Pouť, hody a dožínky bývaly doprovázeny také písněmi, které si všichni měli možnost naučit. Také si vyzkoušeli vymlátit cepem obilí, předat dožínkový věnec a jít v procesí ke kapličce. Touto akcí se pěkně završil přechodem mezi létem a podzimem. Tak příjemné vykročení do druhého měsíce školního roku.

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

Ve středu 27. 9. se k prvňáčkům vydala paní policistka, která si s nimi přišla popovídat o tom, jaká pravidla by měly děti dodržovat, aby jejich cesta do školy byla bezpečná. Prvňáčci se nejprve seznámili s uniformou a výstrojí strážníků městské policie, pak si připomněli i vyzkoušeli pravidla pro přecházení silnice. A také to, jak se přechází na křižovatce se semaforem a jak se chovat při vyjížďkách na kole nebo při setkání s cizími lidmi. Děti od paní policistky získaly také reflexní přívěšek, kterým si vyzdobily své aktovky. Na závěr si mohly děti prohlédnout i policejní auto. 

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

25. 9. 2023 třída 3. A vyrazila na baseballové hřiště Na Hvězdě, kde si žáci vyzkoušeli odpálit míček a hodit nadhoz na radar, díky čemuž jsme zjistili, jak rychle míček letí. Poté jsme se přemístili na tribunu, odkud jsme pozorovali zápas Maďarska s Velkou Británií. Žáky dopoledne velmi bavilo, hra je opravdu zaujala, navíc se dozvěděli spoustu zajímavých informací. Povídali jsme si o samotné hře, taktice, hymně, vlajkách, zemích… Děkujeme klubu Nuclears za pozvání, milou péči a možnost proniknout do tajů hry. 

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

19. 9. 2023 se v tělocvičně objevila obrovská nafukovací bublina, která zaujala kohokoliv, kdo šel zrovna kolem. Třídy 3. A a B navíc mohly zavítat i dovnitř bubliny, kde na nás čekalo promítání příběhu o podmořském životě. Díky většímu prostoru si žáci mohli i lehnout a vše pozorovat nad sebou na plášti bubliny. Ihned jsme byli vtaženi do napínavého příběhu o záchraně podmořského útesu, navíc jsme se nenápadně dozvěděli, jak funguje například příliv a odliv. 

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

V týdnu 18. – 22. září 2023 se naše páťačky a páťáci zapojili do celostátní výzvy PĚŠKY DO ŠKOLY. A kromě každodenního evidování docházky do školy (zda pěšky, autobusem + pěšky, koloběžka, auto …), měli na každý den připravenou doprovodnou aktivitu. A zajímá Vás jaké? Malovali křídou na silnici logo akce; vyrazili s bubny a píšťalkami před školu; hráli stolní hry Pěšky do školy a Silniční provoz. I ve školní družině nezapomněli na tuto akci a sdíleli své zážitky z cest do školy při tvorbě plakátu. Všichni si uvědomovali důležitost této akce zejména při společných akcích před školou, když viděli, jak velký je automobilový provoz před naší školou a někdy i mnohdy zbytečný. 

 

Pěší chůzi zdar.

 

5. A

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

Ve třetím školním týdnu se třída medvídků věnovala bezpečnému chování v dopravě. Během týdenního projektu se prvňáčci seznámili se základními pravidly silničního provozu pro chodce a také se spoustou dopravních značek. Velkým pomocníkem jim byl opičák Ferda, kterému v pracovním sešitě děti pomohly získat řidičák. Dopravní výchova byla tématem v různých předmětech. Ve výtvarné výchově a pracovních činnostech si děti vyrobily veselé autíčko, v hudební výchově se o něm naučili písničku a v tělocviku si zahrály na auta i na autobus. Odměnou za práci v celém týdnu byl batůžek od Kraje Vysočina s bezpečnostní vestičkou a lékarničkou. 

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

V naší třídě jsme nový školní rok naplno odstartovali. A protože nezahálíme, vyrazili jsme rovnou na krásný program do Šmeralova domu. Dozvěděli jsme se spoustu nového o letních i podzimních tradicích, zazpívali si, zasmáli se a spokojeni jsme se vraceli zase do školy.

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

V prvních centrech aktivit v novém školním roce se naše páťačky a páťáci věnovali opakování učiva ze čtvrté třídy a samozřejmě právě uběhlým prázdninám. A jaké úkoly si jednotlivá centra připravila? V centru Matematiky se žáci a žákyně stali majiteli penzionu a počítali jeho příjmy a výdaje. V centru Čtení se vydali na výlet pomalým expresem a odpovídali na plno záludných otázek. V centru Umění každý namaloval vzpomínku na prázdniny. V centru Svět se opakovali kraje České republiky. Psaní velkých písmen v zeměpisných názvech České republiky se probíralo v centru Jazykových pravidel. A centru Psaní si připravilo sepsání vlastního prázdninového zážitku. A kromě opakování učiva si žáci a žákyně připomněli práci ve skupině a spolupráci při plnění společných úkolů.

 

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

První školní den strávili naše páťačky a páťáci již tradičně v atriu školy, kde kromě slavnostního zahájení nového školního roku, čekala na všechny jejich první vesmírná mise. Úkolem bylo vyluštit 5 záhadných slov, kosmickou křížovku a na první pohled lehký (i když se ukázal jako velmi zapeklitý) úkol hod na vesmírnou raketu. A na závěr prvního školního dne se každý zamyslel a na křídla vlaštovky napsal svoje přání do nadcházejícího roku 2023/2024. A přání se rozletěla do světa s nadějí, že se vyplní. Přejeme všem úspěšný školní rok.

Ivana Válalová a celá 5. A

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

A je to tady. Den, na který se těší každá školačka a školák 30. červen. Na slavnostní předávání vysvědčení pozvali naše čtvrťačky a čtvrťáci i rodiče, prarodiče a všechny příznivce třídy 4. A. Naposledy se zazpívala třídní hymna, pak následovalo krátké vystoupení žákyň. A již nastala ta dlouho očekávaná chvíle. Předávání vysvědčení. Všichni mohli být na své celoroční výsledky práce náležitě pyšní. Na závěr si všichni vypustili bubliny z bublifuků a každá letící bublina znamenala jedno prázdninové přání. Tak všem krásné prázdniny plné úžasných zážitků.

Ivana Válalová a 4. A

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

V úterý 27. června se uskutečnil sportovní den na našem 1. stupni. Čtvrťačky a čtvrťáci ho pojali turistickým výšlapem po Třebíči. Jejich cílem byla nejprve Masarykova vyhlídka. Poté se prošli po Hrádku, kde navštívili Žižkovu mohylu a obrannou baštu. Nechyběla ani zastávka u nových dominant této části Třebíče – půlkruhy. A následovala návštěva židovské čtvrti, kde se průvodcovství ujal spolužák Štěpán, který zde bydlí. Nakonec se tento výšlap ukončil sladkou návštěvou cukrárny. A věřte či nevěřte 4. A ušlapala kolem 7 kilometrů. 

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

V úterý 20. 6. jsme vyrazili na slavnostní výlet do Brna. Hezky oblečení jsme cestovali vlakem do Janáčkova divadla na baletní představení Sněhurka a sedm trpaslíků. Mohli jsme tak poznat, že krásným pohybem a hudbou se dá vyjádřit úplně všechno zcela beze slov. Celé představení nás naprosto nadchlo a spokojení jsme se vraceli domů. Že bychom vyrazili zase někdy příště?

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

A máme tu další učení venku. Je středa 21. června, počasí jako by vědělo, že začíná léto a ve 4. A se prožívá RUDOLFÍNSKÁ DOBA. Ale proč nevyužít krásného počasí a nejít se učit ven! Na čtvrťačky a čtvrťáky čeká celkem 7 zastavení s Rudolfem II. V prvním úkolu se všichni setkali přímo s jeho císařskou jasnost a po zodpovězení otázek se přišlo na tajenku, která se měla nakreslit. Tajenka souvisela i s druhým úkolem, přečíst pověst o golemovi tajným písmem. Třetí úkol byl sestavit myšlenkovou mapu o životě tohoto panovníka. Ve čtvrtém úkolu se všichni dozvěděli, co je to Rudolfům majestát. Pátý úkol byl zaměřený na umění a šestý na alchymii a vědu v době Rudolfa II. Sedmý úkol byl věnován závěrečnému shrnutí v krátkém testu a závěrečné reflexi vlastní práce. Bylo to prima učit se venku, a ještě načerpat plno nových informací.

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

V pátek 16. června se čtvrťačky a čtvrťáci vypravili na výlet do Brna. Cílem bylo zábavné technické centrum VIDA. Co je vida?! No přece zvolání – když objevíte něco překvapivého. „Vida! To jsem nevěděl/a…“. Na ploše přes 6200 m² na ně čekalo přes 180 interaktivních exponátů, díky kterým se může objevovat, jak funguje svět kolem nás. Unikátní stálá expozice je rozdělena do šesti tematických celků: Planeta, Civilizace, Člověk, Mikrosvět, Dětské science centrum pro děti od 2 do 6 let a Venkovní expozice (otevřena od května do září). Žáci a žákyně také shlédli science show na téma Aero. Tušíte, proč mohou letadla létat, i když jsou těžší než vzduch? Víte, co je to vír? A proč je důležitá aerodynamika? To vše naši žáci a žákyně dověděli na science show Aero, kterou VIDA! uvádí v Divadle vědy několikrát denně a je v ceně vstupenky. Spatřila se levitující žárovka, pokusy, díky kterým se pochopí, co je to vztlak i proč je důležitý tvar křídel. Čtvrťáci a čtvrťačky se seznámili také s Magnusovým jevem, kterého využívají konstruktéři letadel i fotbalisté při střílení gólů. Každý si v centru našel to svoje, a hlavně vše se mohlo vyzkoušet! Výlet se uzavřel v lákadle pro skoro všechny děti největším – návštěvou provozovny McDonald´s. Všichni se vraceli spojeni a plni zážitků.

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

Už je to uděláno,

už je to hotovo.

Máme další portfolio,

v září jedem nanovo!

 

Lvíčci ze 3. A

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

Ve dnech 8. 6. – 16. 6. 2023 se 1. A v centrech aktivit zabývala tématem léto. Žáci v centru matematika podle zadání počítali příklady a vybarvovali pirátskou loď, v centru ateliér se maloval podmořský svět, v centru čtení a psaní vytvářeli myšlenkovou mapu k létu, v centru hlavička putovali na hrad…Všichni si to užili a práce se dařila.

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

Na čtvrtek 15. 6. 2023 se 1. A hodně těšila. Všechny totiž čekal první školní výlet a to na zámek. Prohlídka zámku v Jaroměřicích nad Rokytnou ukázala dětem, jak v minulosti někteří žili. Prohlídka byla s pohádkou Tři zlaté vlasy děda Vševěda, ten zadával dětem úkoly. Pobyt na zámku završilo pečení bramborových placek v zámecké kuchyni a prohlídka parku. Počasí nám přálo, výlet se vydařil.

B. Moltašová

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

V pondělí se i 1. B vypravila na výlet. Cílem byla Dalešická přehrada a plavba lodí. Hned na začátku plavby nám pan kapitán sdělil důležitá pravidla celé výpravy a poté jsme si všichni připili pirátským rumem. Během plavby jsme se kochali nádhernými výhledy I hezkým počasím. Poté jsme se vydali po stopách pokladu. Poklad jsme našli levou zadní a na závěr jsme si opekli špekáčky. Výlet se vydařil, plavbě zdar!

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

O tom, že žákyně a žáci 4. A využívají pěkného počasí a vyráží se učit ven, jste jistě již četli. Ve středu 14. června proběhla v přírodě hodina českého jazyka. Na travnatém prostranstvím před školy bylo ukryto 20 vět. Úkolem bylo je najít a vyhledat v nich podmět a přísudek. Učení na čerstvém vzduchu příjemně plynulo a jistě se i důkladně procvičilo.

Ivana Válalová

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

13. června se čtvrťáci a čtvrťačky vydali na služebnu Městské policie v Třebíči, aby zde zakončili celý cyklus preventivních besed Chovám se správně. Děti si připomněly témata, kterým se po celý rok s paní policistkou Zuzanou Jančářovou věnovaly. Na památku si vlastnoručně vyrobily odznáček s policejní tématikou a také si mohly prohlédnout prostory služebny. Velmi zajímavá byla pro všechny místnost, kde policisté sledují záběry z kamer, které jsou rozmístěny po celé Třebíči. Na závěr si všichni prohlédli policejní auto.

Mgr. Ivana Válalová

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

Dne 12. 6. jsme se s Lvíčky vydali na plavbu po Dalešické přehradě. Na palubě lodi Horácko nás přivítal pan kapitán a hned po usazení nám nabídl štamprličku rumu a zároveň nám oznámil, že naši loď sledují piráti a máme být na pozoru! Vypluli jsme z přístavu Kramolín, kam jsme se po hodině plavby zase vrátili. Z cesty nás nejvíce zaujalo okolí kempu a Wilsonovy skály. Po přistání jsme se společně s kapitánem vypravili na pirátskou stezku. Kdo správně vyřešil úkoly, zjistil tajný kód k otevření truhly. Zvládli jsme to, poklad byl náš! Nakonec jsme si opekli špekáček a vydali se zpět do školy.

Školní výlet lodí se vydařil!

 

Lvíčci, Venda a Markéta

 

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

V pátek 9. června byl velký dopravní den pro naše čtvrťačky a čtvrťáky. Čekala je velká zkouška cyklisty. Ráno se 4. A vydala na dopravní hřiště v Borovině. Nejprve se všechno zopakovalo a je to tady. Píše se dopravní test. To jsou ale nervy. Po svačině se vyráží na praktickou část zkoušky – na jízdu podle pravidel. Hlavně pečlivě sledovat značky a situace kolem sebe. A je tu slavnostní předávání řidičských průkazů. Ještě voní novotou. Všem čerstvým řidičkám a řidičům přejeme mnoho šťastných kilometrů bez nehod.

Mgr. Ivana Válalová

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

O tom, že se naše čtvrťačky a naši čtvrťáci učí venku jste už možná četli. Jistě každý z nás dovede vyjmenovat mnoho kladných důvodů učení se venku. Tentokrát byla připravena matematika venku. Tentokrát se pracovalo ve skupinách, které měly za úkol počítat obvody a obsahy čtverců a obdélníků. Nejenomže se procvičilo učivo, ale zároveň se pěkně na čerstvém vzduchu protáhlo tělo. A co bude příště?

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

Ve škole, v pátek, v deset hodin, na deset minut na sever? Proč ne!

Vše bylo dobře připraveno. Do hlediště zasedli rodiče, prarodiče i sourozenci. Na jevišti zářila polární záře, polární liška a lední medvědi obhlíželi iglú. Eskymačka s Eskymákem z povzdálí poslouchali Katčin kytarový doprovod. Naši kytaristku hlídal velký šedý vlk. On i další polární živočichové tvořili pravou severskou scénu, kterou Lvíčci vytvořili. Přidali zpěv, vědecký rozbor slova SEVER, vtip i tanec.

Děkujeme za návštěvu!

 

Lvíčci ze 3. A

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

V pátek 2. června se vypravili čtvrťáci, druháci a prvňáci za kulturním zážitkem. Strašidelný mlýn je původní česká pohádka s písničkami, ve které jsme se setkali s legračními strašidly Bubulisem a Bobolisem a také s čertem Vilibaldem. Ve strašidelném mlýně se dějí prapodivné věci. Ze sousední vesnice sem zabloudí Matěj a Bětuška, kteří se pokusí strašidla vysvobodit ze zakletí. Nečekaně se objeví i zlá a chamtivá selka Klotylda, která chce vše překazit. Podaří se Matějovi a Bětušce strašidla osvobodit? Divadelní atmosféru však kazilo obecenstvo, které bylo velmi, ale opravdu velmi neukázněné.

Ivana Válalová

 

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

A konečně je to tady. Nejvíce očekávaný den, který je jen jedenkrát do roka. HURÁ!!! 4.A SPÍ VE ŠKOLE!!! Nejprve se ale nesmí zapomenout na již tradiční tábornický potlach s rodiči. Tentokrát je to historický potlach, na který si herci a herečky pro jejich rodiče, prarodiče, sourozence a vůbec všechny příznivce 4. A připravili v rámci dramatické výchovy divadelní vystoupení z dob dávno minulých. Hrály se čtyři pověsti. Uznání a potlesk byl opravdu zasloužený. Všem se hraní povedlo. Pak opéci špekáčky, zazpívat trampské písně a dát pusu na rozloučenou mamce a taťkovi. Na letošní spaní ve škole byla připravena týmová hra Útěk z Kýblštejna, která vyvrcholila noční hledačkou hesel po škole. No, dejme ruku na srdce, že v některých z byla malá dušička. Před spaním se ještě četli sepsané příběhy o strašidelném mlýnu. Ale již dobrou noc, až si to spaní užijeme.

Ivana Válalová

 

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

V úterý 30. května se odpoledne sešli žáci i žákyně 4. A, aby si vyzkoušeli svoje znalosti z anglického jazyka. Po poslechu a čtení s porozuměním na ně již čekala konverzační část, ve které se každý soutěžící představil a hovořil na vylosované téma. Nejlépe ze všech osmi účastníků si vedla Alžběta Chmelková, která právem získal první místo. Druhé místo vybojovala Adéla Trnková a třetí místo obsadil Maxim Štancl. I ostatním zúčastněným patří velký dík za snahu, odvahu a ochotu na sobě dál pracovat.

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

Hezké počasí využívají žákyně a žáci čtvrté třídy k výuce venku. A ptáte se, jaké výhodu má učení venku? Podporuje zdraví dětí, přímý kontakt s přírodou, pohyb a hra odbourává nejistotu, strach nebo stres, učivo si děti venku prožijí a lépe si ho tedy zapamatují. No zkrátka učení děti více baví. V úterý 30. května 2023 proběhlo učení venku na téma – Husitství. Žákyně a žáci zjišťovali mnoho informací z doby husitské, a nakonec si venku vyzkoušeli zazpívat husitský chorál Kdož sú boží bojovníci. A věřte nebo nevěřte, mnozí se nedivili, že křižáci před tímto zpěvem raději utekli. Všichni se již těší, jaké téma je čeká příště.

Ivana Válalová

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

V úterý 30. 5. 2023 jsme se vydali do Centra lidové kultury. Čekal nás tam zajímavý program, který se týkal jarních a letních zvyků a obyčejů. Dozvěděli jsme se, jak se staví májky, čistí studánky, vyzkoušeli si královničky a jízdu králů. Akce se všem líbila. 

 

                                                                                                                         B. Moltašová

 

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

Dne 26. 5. Lvíčci z 3. A opět zavítali do Centra tradiční lidové kultury, tentokrát na program "Máme rádi jaro, léto budiž pochváleno."

 

Pan Noha nám poučnou, zábavnou a hudební formou představil jarní a letní obyčeje. Celý program nás velmi bavil, protože jsme si jednotlivé zvyky sami vyzkoušeli. Čistili jsme studánky za doprovodu kytary, tancem u májky jsme zaplétali stužky. Kluci si prožili jízdu králů s voláním "Hýlom, hálom! Na krála, matičko, na krála!" a holky s květinovými věnečky na hlavách byly krásné při obchůzkách královniček. Nakonec jsme si přivoněli ke kouzelným bylinkám a přeskakovali přes posvátný svatojánský oheň. 

 

Krásný den podtrhlo slunečné počasí a příjemná procházka zpátky do školy. 

 

Lvíčci, Venda a Markéta

přečíst celé