Dění ve třídách Začít spolu

Pro budoucí prvňáčky

Na úterý 1. června se jistě těší všechny děti. A žáčci 2. A o to více, protože tento den vyrazili do školy bez učení. Svůj svátek oslavili na venkovním sportovišti U Hvězdy. A můžete nám věřit, že si všichni dali pěkně do těla. Vyzkoušeli všechny cvičící přístroje, houpačky, prolézačky, venkovní posilovnu. A na závěr využili nabídky obřích trampolín, které se tento den otevřely dětem zdarma. To bylo nadšení a radosti. Děkujeme i sluníčku, že nám přálo a krásně se na nás celé dopoledne usmívalo. Do školy se žáčci vrátili unavení, ale šťastní.

Mgr. Ivana Válalová

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

Celý květen se naši druháci v měsíčním tématu věnovali hospodaření s penězi. Pojmenovávali obchody a rozlišovali různé druhy zboží. Používali peníze v běžných situacích. Kontrolovali cenu nákupu a vrácené peníze. Zabývali se reklamou a reklamací. Vysvětlovali si hospodaření domácnosti a vyjmenovávali příjmy a výdaje domácnosti. Seznámili se s výměnným obchodem a platidly v minulosti. Umí rozlišit mince, bankovky a platební kartu. Vymýšleli a sehrávali scénky, které měli zaujmout a přesvědčit spolužáky o koupi vybraného zboží. Velkou zábavou bylo pro žáky vymyslet a nakreslit vlastní návrh papírové bankovky. Na závěr tohoto tematického celku si vyrobili pexeso správného nakupování. Při hraní tohoto pexesa se žáci rozhodovali, které zboží koupí. Obrázky je učili zvažovat cenu výrobku, vliv na české výrobce a také na životní prostředí. Popřejme našim žáčkům, aby z nich vyrostli dobří hospodáři svých financí a vždy se uměli správně rozhodnout při koupi výrobků.

Mgr. Ivana Válalová

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

Letošní sbírka květinového dne proti rakovině se přesouvá na září. Ale naši druháčci nesložili ruce do klína a podpořili tuto akci a sbírkové kytičky malovali na kamínky. Malbou měsíčku lékařského tak podpořili Ligu proti rakovině a ČDPR. Nejenom že si užili legraci při malování, ale dozvěděli se i něco o této zákeřné nemoci a rozmístěnými kamínky v okolí školy snad nálezci udělali radost a vykouzlili úsměv na tváři.

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

Druhou květnovou neděli v roce slavíme tradičně Den matek. V tento den, letos 9.5.2021, vzdáváme poctu všem maminkách za jejich péči a lásku, kterou věnují svým dětem.  

Děti ze Lví říše si pro své maminky připravily omalovánku a dotazník s názvem Moje maminka, kde odpovídaly na různé otázky. Jejich odpovědi byly upřímné, milé a často také zábavné.  

Na závěr děti maminkám vyrobily krásnou jarní girlandu.  

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

V pátek nás při naší výuce čekalo mimořádné vysílání. Naše paní učitelka si pro prvňáčky připravila čarodějnické online učení. Úkol pro žáky byl jednoduchý – připravit si čarodějnický kostým, pracovní list a užít si tento oblíbený den naplno. Děti a paní učitelka si připravily krásné kostýmy. Společně jsme si zopakovali čtení, psaní, počítání, vyluštili čarodějnickou křížovku a všechny nás to moc bavilo.

A co přejeme všem dětem pro dnešní magický den?

Užijte si pálení čarodějnic, opečte si buřtíky a mějte krásný víkend. 

V pondělí se na vás budeme těšit ve škole.

Paní učitelka a paní asistentka

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

V týdnu prezenční výuky 26. – 30. dubna vyrazili žáci a žákyně na výpravu po vědomostních a pohybových stezkách. První stezka nesla název „Poznejte naše zvířata“ a na druhé stezce si druháci ověřili, jak dávali pozor při výuce o jarních květinách. Stezka přímo nesla název „Jarní květiny“. Na každé stezce čekalo na žáky a žákyně 13 úkolů. Po jejich splnění jim vyšly tajenky. A kromě znalostních úkolů plnili druháčci i pohybové aktivity. Učili se tedy všemi smysly a na čerstvém vzduchu.

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

I učivo matematiky se dá učit venku. O tom se přesvědčili žáci a žáky 2. A v úterý 27. dubna. Získané vědomosti o tekutinách (litrech) si ověřili na pokusu Měříme objem. Během tohoto pokusu žáci odhadovali, porovnávali a měřili objem nestandartními jednotkami. Používali správně výrazy větší/menší. A co udělali s vodou po ukončení pokusu? Jako správní ochranáři planety Země ji použili na zalití stromů a keřů v areálu školy.

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

To, že 22. dubna slaví na planeta svůj svátek, ví asi každý. Do slavení tohoto svátku se zapojili i naši žáci a žáky z 2. A během distanční výuky. Nejprve se rozproudila online diskuze o tom, jak žáci přispívají k ochraně životního prostředí. Poté si žáci vyzkoušeli umístit různý odpad do kontejnerů pro tříděný odpad. Následoval úkol z matematiky, ve kterém žáci zjistili, kolik stromů se ušetří, když sesbírají 100 kg starého papíru. V samostatné práci četli žáci s porozuměním o významu lesa a vyrobili si čelenku ochranáře Země. V závěrečném online hodnocení dne se žáci rozdělili do skupinových místností a společně vymýšleli přání pro naši Zemi, která na závěr prezentovala. A co žáci a žákyně Zemi přáli? Ať se jí daří a hodné lidi, kteří se o ni starají.

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

To, že má výuka probíhat co nejvíce venku, slýcháváme ze všech stran. Ale jaké to je, si vyzkoušeli žáci a žákyně 2. A hned v týdnu po návratu do školy (12. – 16. dubna). V pondělí v rámci opakování online výuky čekalo na naše druháčky 15 úkolů ze všech možných předmětů, které byly rozmístěny v prostranství před školou. Ve čtvrtek v rámci jarní vycházky museli všichni dobře sledovat probouzející přírodu a své pozorování a bádání zapisovat. V pátek žákům králíček Ouško připravil Králičí stezku, při které se všichni zapotili. I když počasí v tomto týdnu moc nepřálo, žáci zjistili, že učit venku se dá a že při učení na čerstvém vzduchu se zažije i spousta legrace.

přečíst celé