Dění ve třídách Začít spolu

Pro budoucí prvňáčky

Od 3. 6. do 14. 6. jsme v centrech objevovali historické části Třebíče. 10.6. nás při práci mohli pozorovat rodiče.
Přečetli jsme si pověst O zkamenělé bábě, luštili křížovku a přesmyčky. Podle předlohy jsme kreslili věž kostela sv. Martina i baziliku. Výroba leporela prověřila naši zručnost a lovení dvojic pexesa naši paměť. Správné počítání nás dovedlo k pokladu ukrytému v kryptě. Vymyslet slovní úlohu o Třebíči se dařilo i nedařilo. Rekord byl 7 slovních úloh. Jednu vtipnou prozradíme: Do třebíčské cukrárny mělo na kávu přijít 48 babiček. Přišlo jen 28 babiček. Kolik babiček do cukrárny nedorazilo?

Lvíčci z 2. A

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

Cho, cho, cho už jsme tak blízko, začali zpěvem třeťačky a třeťáci čtvrtek 16. června. A ptáte se, čeho byli blízko? No přece školnímu výletu. Autobusem se vypravili do Kramolína, kde jejich pirátská plavba začala. Jako správní nováčci na palubě, museli se všichni chopit hadrů a dát se do úklidu lodi. Odměnou byla „štamprdlička rumu". Pak už si všichni užívali plavbu po Dalešické přehradě. Plulo se kolem skály Wilsonky. Během plavby se musela neustále hlídat vodní hladina, aby loď Horácko nepřepadla nepřátelská posádka z lodi Modrá želva. Ale asi se našich třeťáků zalekla. Po přistání byla připravena pirátská stezka a procházka kolem hráze. Kdo správně vyřešil úkoly, zjistil číslo klíče, které odemklo truhlu s pokladem. Cho, cho, cho poklad je náš!

Pirátky a piráti 3. A, Iva a Věra

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

Posledními centry aktivit se naše třeťačky a třeťáci pomalu ale jistě začali připravovat na prázdninové toulky naší krásnou zemí. A jste zvědaví, jaké úkoly se v centrech plnili? V centru Svět se skládala mapa České republiky, přiřazovala se krajská města a hrála se hra Česko (brainbox). V centru Jazyková pravidla se opakoval pravopis psaní velkých písmen, stejně tak i v centru Psaní. A opět se zde všichni seznamovali s různými názvy vlastních jmen obcí, hor, pohoří, řek, ulic apod. V centru Matematika se žákyně a žáci vydali na cyklotoulky a počítali ujeté kilometry. V centru Čtení se navštívil hrad Karlštejn. Centrum Umění si připravilo hudební úkol. Naučit se hrát a zpívat písničku Milé léto. V centrech aktivit čas pěkně plyne a prázdniny již ťukají na dveře. Tak doufejme, že mnoho žákyň a žáků místa z center aktivit i osobně navštíví. Krásné putování naší vlastí.

Ivana Válalová

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky
Ve středu 15. 6. se Lvíčci z 2. A vypravili na školní výlet do ZOO Jihlava. Po krátké společné prohlídce surikat, žiraf a hrošíka na děti čekal výukový program "Mazlíčci". Děti si zde zblízka prohlédly a také osahaly vodní želvu, korálovku Karla, králíčka Princeznu, činčilu Čintu, křečka, myšku, agamu, ale také strašilku nebo mnohonožku. Program se všem líbil a paní lektorka byla moc šikovná.

Velkou výzvou našeho výletu byl pro paní učitelku a paní asistentku hodinový samostatný rozchod Lvíčků. Musíme je ovšem pochválit. Vše zvládli na jedničku a na smluvené místo dorazili všichni včas a v pořádku.

Vaši Lvíčci, Venda a Markéta
přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

Dne 10. 6. se naši Lvíčci ocitli na 10 minut v Africe.
Kmen Parampita předvedl 3 písně:

  • 5 minut v Africe
  • Bavalam, Bavalam za doprovodu bubnů
  • třídní hymnu Umbajé


Slavnost byla velmi příjemná, protože nás přišli podpořit rodiče.
Všem děkujeme za účast a těšíme se na další setkání.

Vaši Lvíčci

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

Na konci května centra byla,
1.A si je dost užila.
Třídila se zelenina, ovoce,
zkoušely chutě na jazyce.
Také věty psali,
skrytá slova ve větách hledali,
zeleninu počítali,
obrázky dokreslovali.
Housenka, postrach zahradníčků,
povedla se prvňákům na jedničku.

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

V úterý 7. června se třeťačky a třeťáci vydali do divadla Pasáž na klasickou pohádku K. J. Erbena tentokrát v muzikálovém podání. Výpravnou pohádku o tom, že někteří lidé touží jen po bezpracném životě, bohatství a moci, si pro děti připravila divadelní společnost Julie Jurištové. Příběh plný písniček a komických situací se všem líbil a závěrem si celé divadlo zazpívalo velice známou písničku Já s písničkou jdu jako ptáček… Všichni se již těší na příští rok, kdy má tato divadelní společnost přijet s pohádkou O začarovaném mlýnu.

 

Ivana Válalová

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

Na úterý 31. května se těšil každý třeťák a třeťačka. Vždyť nocovat ve škole byla veliká událost. Vše vypuklo kolem 18 hodiny, kdy proběhlo uložení věcí do třídy. Pak se všichni i s rodiči shromáždili v atriu školy. Pro naše pirátky a piráty zde byla připravena dobrodružná stezka a pro rodiče přátelské posezení s opékáním špekáčků. Když dospěláci opustili palubu školy, vrhli se žáci a žákyně do různých pirátských úkolů. Zjistili, že zavazovat si tkaničky, chodit po laně a házet si drobným předmětem s páskou přes oko není zase až tak jednoduché. Během dlouhých a namáhavých dní drancování a loupežení je nutné udržet si dobrou náladu. Zpěv je jedním z nejlepších způsobů, jak toho docílit. A to byl i další úkol pro naši posádku. Vymyslet rýmy a ty pak spojit do popěvku, který ještě nikdo nikdy neslyšel ani nezpíval. A nakonec nechyběla ani stezka odvahy. Pak už se pirátky a piráti začali pomalu chystat na spaní a zalézat do svých spacáků. A četly se vytvořené a sepsané pirátské příběhy. I počasí jako by vědělo, že se nocuje na palubě a během noci se zažila pravá bouřka. Ráno všechny vzbudily již sluneční paprsky a po ranních rituálech, které navštívil i pan ředitel, se všichni vydali na filmové představení Tajemství staré bambitky 2. Cestou zpět si posádka procvičila tělo na prolézačkách v Kočičině a načerpala další energii v cukrárně U Nováků. Všichni byli velmi spokojení a klidně by přespávali ve škole častěji. Johoho.

Pirátky a piráti 3. A

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

Poslední květnový týden trávili třeťáci a třeťačky v rámci integrované tematické výuky v dobách dávno, ale opravdu dávno minulých. Společné téma pro všechny předměty bylo DRUHOHORY. A navíc k nám do školy v tomto týdnu zavítal i mobilní Trilopark. A jistě Vás zajímá, do jakých vyučovacích celků se téma dinosaurů propojilo? Začalo to ve výtvarné výchově a pracovních činnostech, kdy si každý vyrobil své vlastní dinoterárium s pravěkými obyvateli naší planety. Pak následovalo vyhledávání a zpracovávání informací o druhohorách. To, že se toto období dělí na tři části, již žádného žáka či žákyni 3. A nepřekvapí. Po zpracování těchto informací následovala prezentace vytvořených plakátů. Dinosauřík Max si připravil malé opakování i/y a nechybělo ani počítání a porovnávání cen maket dinosaurů. V angličtině se poslouchal, četl a hrál příběh My friend is a monster. Zvládlo se i zazpívat a zabubnovat písničky: V pravěku a Do zelí si nelezem. Celý týden vyvrcholil v pátek, kdy se každý vydal na expediční cestu a musel na ní zjišťovat všelijaké záludné otázky. A na úplný závěr a zároveň i jako odměna za dobře vykonanou práci si naši třeťáci a třeťačky zasloužili shlédnout film Cesta do pravěku. Týden nám příjemně utekl a věřte VŮBEC JSME SE NEBÁLI!

3. A a Ivana Válalová

přečíst celé