Škola nanečisto v naší Přípravce
Proč studovat Na Kopcích?
Studovat Na Kopcích není nuda!
Aktuality

Konverzační soutěž AJ

Konverzační soutěž AJ

Dne 20. 11. na naší škole opět proběhla konverzační soutěž v anglickém jazyce, které se nyní zúčastnili žáci osmých a devátých ročníků. Soutěž se skládala z písemné poslechové části a ústní části, kde se žáci představili, popisovali obrázek a konverzovali na vylosované téma. Porota hodnotila výslovnost, slovní zásobu, gramatickou správnost, ale i schopnost pohotové reakce, kterou soutěžící předvedli při řešení problémového úkolu. Během celé soutěže panovala velmi přátelská atmosféra a sebevědomí účastníci soutěže se nebáli vtipkovat a rozesmát porotu. Na 3. místě se umístil Miloš Svoboda (8. B) a do okresního kola soutěže postupuje Jindřich Zedníček (8. B), který se umístil na 2. místě, a Meggi Jablonci (9. B), která školní kolo této soutěže vyhrála. Všem studentům děkujeme za předvedené výkony a přejeme mnoho dalších úspěchů ve studiu anglického jazyka.

Mgr. Vladimíra Otisková, Mgr. Michaela Komendová

celý článek

Kyberprostor

Kyberprostor

Jelikož žijeme v moderní době, kdy je neodmyslitelnou součástí našich životů i kyberprostor, pozvali jsme do školy Městskou policii, aby žákům toto prostředí více přiblížila a především poukázala na možná úskalí a nástrahy. Žáci šestých ročníků se seznámili s pojmem kyberšikana a dozvěděli se, jaké jsou její projevy a typy. Důležitou součástí besedy bylo obeznámit žáky s tím, jak takové kyberšikaně předcházet a nebát se o tom popřípadě mluvit. Prosíme, aby touto besedou diskuse o kyberprostoru neskočila, budeme rádi, když o této problematice budete se svými dětmi i nadále hovořit.

 

celý článek