Nejnovější a nejmodernější škola v Třebíči

Základní škola a mateřská škola TřebíčZákladní škola a mateřská škola TřebíčNa Kopcích
Důležité informace

ZMĚNY V PROVOZU ŠKOL OD 27. ÚNORA

přečíst celé

Oficiální stránky zš a mš na kopcích

Základní škola Na Kopcích je jedna z nejmladších a tudíž nejmodernějších škol v Třebíči. Prostorná budova poskytuje dobré zázemí pro vyučování i zájmové nebo sportovní aktivity. Velkou výhodou je umístění školy v atraktivní lokalitě.

Základní škola Na Kopcích se nachází ve východní, okrajové části Třebíče v klidném a bezpečném prostředí. V nejbližším okolí školy si tak můžeme užívat krásnou přírodu: lesy, louky, pole, vodní nádrž Lubí a chráněné krajinné území Ptáčovského žlebu.

Aktuálně

Základní škola

Vážení rodiče,

 

na tomto odkazu si můžete přečíst veškeré informace ohledně ošetřovného:

https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

Zde přikládáme online tiskopis k uplatnění nároku na ošetřovné:

https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd-m

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

Online podpora zápisu dětí do 1. ročníků ZŠ v Třebíči

přečíst celé
Základní škola

ZMĚNY V PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. ÚNORA

 

Vláda na svém jednání (26. února 2021) rozhodla, že vzhledem k vážné aktuální epidemické situaci se od 1. do 21. března 2021 uzavřou:
  • mateřské školy
  • základní školy včetně 1. a 2. ročníků
  • školní družina a školní klub

Distanční výuka bude probíhat ve stejném režimu jako dosud a bude rozšířena i pro 1. a 2. ročník. (viz rozvrh zde)

Současně bude pro veřejnost uzavřeno i školní hřiště, prosíme o respektování tohoto nařízení.

 

Žáci všech ročníků mají automaticky odhlášeny obědy.

 

Kompletní text krizového opatření vlády, týkajícího se škol a školských zařízení, naleznete ZDE.

 

 

 

 

 

přečíst celé
Základní škola

Vážení rodiče,

od 2. pololetí tohoto školního roku začne naše škola využívat elektronickou žákovskou knížku. Elektronická žákovská knížka umožňuje rodičům i žákům 24 hodin denně, sedm dní v týdnu získávat veškeré informace o studiu. Pro tento program bude na naší škole použit systém dm Software – Škola Online. Nejdůležitější částí programu z pohledu žáků i rodičů jsou informace o průběžné klasifikaci žáků. Věříme, že elektronická žákovská knížka se stane efektivním komunikačním prostředkem mezi rodiči, žáky a školou. Rodiče i žáci získají unikátní přístupové údaje, pod kterými se do žákovské knížky budou přihlašovat.

Detailní informace ohledně přihlášení budou rodičům i žákům zaslány na e-mail. Žákům budou zaslány na e-mail, který jim byl vytvořen pro používání aplikace Office 365 - MS Teams.

 

Prostřednictvím elektronické žákovské knížky budete informováni o závěrečné klasifikaci žáků na vysvědčení.

 

Odkaz na elektronickou žákovskou knížku naleznete v nabídce dm Software (E-žákovská knížka), nebo na tomto odkazu.

 

Instruktážní video pro používání elektronické žákovské knížky.

přečíst celé
Základní škola

Informace k usnesení vlády o určení škol a školských zařízení k výkonu péče o děti rodičů vybraných profesí.

Rozsah péče:
Po-Pá od 6:00 do 17:00
Součástí péče je plnění úkolů zadávaných v rámci distanční výuky a strava včetně pitného ržimu.
Tato služba je nabízena bezplatně.
 

 

Krizová opatření se týkají zajištění nezbytné péče o děti ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci:

-        bezpečnostních sborů,

-        obecní policie,

-        poskytovatelů zdravotních služeb

-        orgánů ochrany veřejného zdraví,

-        zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/200 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

-        sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

-        sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,

-        zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

-        České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

-        Finanční správy České republiky,

-        příslušníky ozbrojených sil,

-        zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců,

-        pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení,

-        zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy,

-        zaměstnanci zařízení školního stravování,

-        zaměstnanci podílející se v rámci plnění svých pracovních úkolů na zajištění funkce prvku kritické infrastruktury,

-        zaměstnanci České pošty, s. p.,

a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení.

 

Pro přihlašování k péči slouží přihláška, kterou naleznete jako soubor ke stažení. Tuto přihlášku potvrzenou zaměstnavatelem následně do školy doručí buď zaměstnavatel nebo rodič. Je možné poslat i sken nebo fotografii vyplněné a potvrzené přihlášky na e-mail bartl@zskopce.cz . Po obdržení přihlášek kontaktuje škola rodiče a dohodne s nimi podrobnosti nástupu a provozu.

 

přečíst celé
Pro žáky

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Probíhá od začátku ledna na 1. i 2. stupni. Hlavním cílem je opakování a procvičování učiva, popř. jeho opětovné vysvětlení. 

 
 
přečíst celé

partneři školy

adresa školy
Základní škola a mateřská škola Třebíč
Na Kopcích 342, Třebíč 674 01
IČO: 67008381
DIČ: CZ 67008381
ID datové schránky: 73fwbb9
ředitel školy
Mgr. Vítězslav Bártl
ředitel školy