Škola nanečisto v naší Přípravce
Proč studovat Na Kopcích?
Studovat Na Kopcích není nuda!
Aktuality

Včely a ti druzí

V pátek 7. června se žáci 6. ročníku vypravili do Velkého Meziříčí, aby se v SEV Ostrůvek zúčastnili výukového programu „Včely a ti druzí“. Formou jednoduchých soutěží a her si zopakovali základní znaky hmyzu, seznámili se s životem, způsobem dorozumívání a vývinem včel i dalších druhů blanokřídlého hmyzu. Získali nové informace o včelích produktech a jejich využití, ochutnali různé druhy medu. Pomocí speciálních brýlí si prohlédli svět očima včely. Z včelího vosku vyrobili svíčku. Všem se akce velmi líbila.

PaedDr. Jana Ženíšková

celý článek

Den dětí pro děti z MŠ

V pátek 7. 6. 2019 proběhla akce Den dětí pro děti z MŠ. Akci pořádal Školní parlament ve spolupráci s třídou 3. A. Pro naše školkáčky bylo nachystáno mnoho stanovišť, kde si mohli procvičit dovednosti, jako hod na cíl, rovnováhu, základy fotbalu a florbalu, discgolf a další. Ovšem nejhezčí na akci byla spolupráce. Spolupráce velkých školáků z prvního a druhého stupně a malých školáčků a budoucích školáků.

Tímto bych chtěla moc poděkovat paní učitelce Evě Vomelové za skvělé nápady a za to, že nám pomohla vymyslet a nachystat stanoviště. Dále všem školákům za úžasný přátelský přístup a v neposlední řadě velké díky celé školce, protože bez vás by tato akce neproběhla. Doufáme, že jste si to s námi užili.

Mgr. Denisa Hudková

celý článek