Škola nanečisto v naší Přípravce
Proč studovat Na Kopcích?
Studovat Na Kopcích není nuda!
Aktuality

Exkurze do Terezína

V listopadu se 9. ročníky vydaly poznat historii Terezína. Žáci absolvovali prohlídku města, muzea, věznice, hřbitova i krematoria, zúčastnili se tematického workshopu. Nejvíce je upoutala beseda s pamětnicí, která vyprávěla o jejím životě v Terezíně. Žáci se doptávali na zajímavé otázky, a celá beseda tak byla velmi obohacující. V paměti žáků rozhodně zůstane i noční prohlídka v podzemí, kde si závěrem někteří odvážlivci vyzkoušeli na „vlastní pěst“ záludné uličky podzemí. Celá návštěva Terezínského památníku byla pro žáky přínosem k prohloubení jejich vědomostí o naší historii.

Mgr. Vendula Pavlíková

 

celý článek

ZŠ a MŠ Na Kopcích pomohla již potřinácté

ZŠ a MŠ Na Kopcích pomohla již potřinácté

Už potřinácté se Základní škola a Mateřská škola Na Kopcích na konci listopadu ponořila do charitativní akce, jejíž výtěžek byl určen Nadačnímu fondu Modrý hroch.

Měsíc jsme sbírali starý papír, na školních jarmarcích ve škole a v pobočce Modřínová Městské knihovny Třebíč jsme prodávali výrobky žáků a zaměstnanců školy, Státní zdravotní ústav v Jihlavě uspořádal pro žáky 8. ročníku interaktivní besedu „Hrou proti AIDS“, žáci 6. – 9. ročníku si popovídali s Pavlem Janegou, který je po vážné nehodě ochrnutý na jednu nohu. V rámci vyučování žáci tvořili zajímavé prezentace, sledovali naučné dokumenty, debatovali na téma zdravý životní styl, nemoci a úrazy, třída 4. A společně s paní učitelkou uspořádala Bazárek pro hrošíka. Nově proběhla také Olympiáda pro radost, které se zúčastnili žáci ohroženi neúspěchem. Ani široká veřejnost však nezůstala bez povšimnutí, zájemci si totiž mohli přijít zacvičit s naší paní učitelkou Mgr. Evou Vomelovou, mohli si také přesvědčit, že ve školní družině vznikají zajímavá a kreativní vystoupení, na kterém zazněl i příběh chlapce, kterému je letošní sbírka věnována. V závěru týdne jsme se setkali i s paní ředitelkou NF Modrý hroch Mgr. Monikou Chasákovou, která přijela společně s hrošíkem ocenit nejlepší tvůrce medailí, které žáci pro nadační fond vytvářeli, aby je následně mohl použít na svých charitativních akcích.

Částka 33197,- Kč, kterou se v průběhu týdne podařilo vybrat, bude věnována sedmnáctiměsíčnímu chlapci, který utrpěl krvácení do mozku na podkladě vrozené cévní vady a nyní prodělává intenzivní rehabilitaci, která vede k významnému zlepšování stavu. Část rehabilitace včetně hippotherapie si rodiče platí. Po vyčíslení výdajů na rehabilitaci bude další část peněz, pokud zbydou, věnována dalším potřebným, které NF Modrý hroch zvolí.

Touto cestou bychom chtěli poděkovat Městské knihovně Třebíč za zapůjčení prostor pro náš jarmark, Pavlu Janegovi za poutavou besedu, všem zaměstnancům a žákům školy, kteří se podíleli na organizaci týdne, stejně jako těm, kteří finančně přispěli.

Tento projekt byl spolufinancován grantovým systémem Zdravého města Třebíče.

celý článek