Škola nanečisto v naší Přípravce
Proč studovat Na Kopcích?
Studovat Na Kopcích není nuda!
Aktuality

Závěrečné hodnocení školního roku 2019/2020

Závěrečné hodnocení vyplývá z vyhlášky 211/2020 Sb. o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020.

Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku zohlední:

  • podklady pro hodnocení získané v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla zakázána (tj. do 10. března 2020),
  • podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku, pokud pro takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky,
  • podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy se žáci základních škol účastnili ve škole vzdělávacích aktivit formou školních skupin nebo jinou formou (konec druhého pololetí po obnovení provozu),
  • podpůrně také hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.
celý článek

Výuka na 1.stupni od 25. května 2020

Výuka na 1.stupni od 25. května 2020

V pondělí 25. května se rozběhla výuka ve všech třídách 1. stupně vedená třídními učitelkami, žáci tak mohou být opět v kontaktu se svými spolužáky. Celkem se přihlásilo 100 žáků, kteří plní úkoly z matematiky, češtiny, angličtiny a dalších předmětů dle uvážení třídní učitelky. Po výuce přebírají žáky paní vychovatelky a asistentky, které zajišťují zájmovou činnost a relaxaci žáků. Třídní učitelky se poté mohou věnovat přípravě distanční výuky pro žáky, kteří zůstali doma. Žáci v hojné míře využívají nabídku teplého oběda ve školní jídelně. Provoz všech školních skupin je zajištěn do 15h.

Mgr. Vladimíra Otisková

celý článek