Nejnovější a nejmodernější škola v Třebíči

Základní škola a mateřská škola TřebíčZákladní škola a mateřská škola TřebíčNa Kopcích
Důležité informace

Informace k testování od 3. 1. 2022.

přečíst celé

Oficiální stránky zš a mš na kopcích

Základní škola Na Kopcích je jedna z nejmladších a tudíž nejmodernějších škol v Třebíči. Prostorná budova poskytuje dobré zázemí pro vyučování i zájmové nebo sportovní aktivity. Velkou výhodou je umístění školy v atraktivní lokalitě.

Základní škola Na Kopcích se nachází ve východní, okrajové části Třebíče v klidném a bezpečném prostředí. V nejbližším okolí školy si tak můžeme užívat krásnou přírodu: lesy, louky, pole, vodní nádrž Lubí a chráněné krajinné území Ptáčovského žlebu.

Aktuálně

Základní škola

Vážení rodiče,

v současné době čelí všechny třebíčské školy velké nemocnosti jak žáků, tak pedagogického personálu. Jen s velkými obtížemi se v uplynulých třech týdnech daří zabezpečit chod naší školy. Vzhledem ke stále narůstajícímu počtu žáků nemocných nebo v karanténě jsem se rozhodl v termínu 20. - 22. prosince 2021 vyhlásit v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) ve znění pozdější předpisů ředitelské volno pro žáky školy. Dojde tak k omezení kontaktů v kolektivech a přerušení provizorního provozu, kdy jen minimum tříd je v plném stavu a výuka musí být přizpůsobována neustále se měnící sestavě přítomných žáků a pedagogů, které je nutno zastupovat.

Žádáme Vás jako rodiče o pochopení a akceptování volna pro žáky školy v termínu 20.-22.prosince 2021.

V těchto dnech nebude v provozu ani školní družina, ani školní jídelna.

 

Mgr. Vítězslav Bártl

ředitel školy

Vážení rodiče,

v současné době čelí všechny třebíčské školy velké nemocnosti jak žáků, tak pedagogického personálu. Jen s velkými obtížemi se v uplynulých třech týdnech daří zabezpečit chod naší školy. Vzhledem ke stále narůstajícímu počtu žáků nemocných nebo v karanténě jsem se rozhodl v termínu 20. - 22. prosince 2021 vyhlásit v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) ve znění pozdější předpisů ředitelské volno pro žáky školy. Dojde tak k omezení kontaktů v kolektivech a přerušení provizorního provozu, kdy jen minimum tříd je v plném stavu a výuka musí být přizpůsobována neustále se měnící sestavě přítomných žáků a pedagogů, které je nutno zastupovat.

Žádáme Vás jako rodiče o pochopení a akceptování volna pro žáky školy v termínu 20.-22.prosince 2021.

V těchto dnech nebude v provozu ani školní družina, ani školní jídelna.

 

Mgr. Vítězslav Bártl

ředitel školy

 

přečíst celé
Základní škola

Dne 23. 11. 2021 proběhnou online konzultace pro zákonné zástupce žáků naší školy. Detailní informace budou zaslány prostřednictvím Školy online.

přečíst celé
Základní škola

PRVNÍ SETKÁNÍ NAŠÍ PŘÍPRAVKY SE USKUTEČNÍ tento čtvrtek 4. listopadu 2021 od 16h PŘÍMO VE ŠKOLE ZA DORŽENÍ VŠECH PODMÍNEK DANÝCH AKTUÁLNÍ SITUACÍ V SOUVISLOSTI S EPIDEMIÍ COVID-19.

Děti přijdou za doprovodu rodičů či prarodičů, kteří mohou být lekci přítomni. Vstup hlavní vchodem do školy, podle šipek se dostanete do 1.patra, kde cyklus zahájíme. Dospělí jsou povinni mít po celou dobu dýchací cesty zakryté respirátorem.

Rádi bychom vás seznámili s příjemným prostředím naší školy. 

Pro budoucí prvňáčky máme připraveno 12 čtvrtečních lekcí, které obsahují grafomotoriku a přípravu na školu zábavnou formou. Program bude připraven a veden pedagogy prvního stupně naší školy, vychovatelkami školní družiny a učitelkami naší mateřské školy. Náplň lekcí bude zpestřena besedou o školní zralosti pro rodiče a dvěma termíny prezentací programu Začít spolu, dle kterého u nás vyučujeme.

Zájemci se mohou hlásit na emailu otiskova@zskopce.cz nebo na telefonu 568 606 102.

Více informací na našem letáčku.

Těšíme se na budoucí školáky!

přečíst celé
Základní škola

Koncem září, první říjen,
před školu s kytkami vyjdem,
prodávat pro dobrou věc,
s úsměvem je budem.

Před školou nás najdete,
přispět všichni můžete.
Nejmíň "dvacku" připravte,
měsíček na bundu připněte.

přečíst celé
Základní škola

Milí rodiče,

v rámci zkvalitnění výuky anglického jazyka se žáci naší školy mohou od října opět těšit na hodiny s rodilým mluvčím. Žáci si tak budou moci vyzkoušet svoje znalosti v praxi a hlavně se naučí porozumět mluvenému projevu rodilých mluvčích. Rodilého mluvčího škola získala díky spolupráci s jazykovou školou ForYou v Třebíči. Věříme, že si tímto zvýší svoji jazykovou vybavenost, zbaví se ostychu z mluvení a že pro ně bude výuka anglického jazyka příjemným zpestřením.

přečíst celé

partneři školy

adresa školy
Základní škola a mateřská škola Třebíč
Na Kopcích 342, Třebíč 674 01
IČO: 67008381
DIČ: CZ 67008381
ID datové schránky: 73fwbb9
ředitel školy
Mgr. Vítězslav Bártl
ředitel školy