Nejnovější a nejmodernější škola v Třebíči

Základní škola a mateřská škola TřebíčZákladní škola a mateřská škola TřebíčNa Kopcích
Důležité informace

Třídní schůzky dne 6. 9. 2022 v 18:00 v kmenových třídách.

přečíst celé

Oficiální stránky zš a mš na kopcích

Základní škola Na Kopcích je jedna z nejmladších a tudíž nejmodernějších škol v Třebíči. Prostorná budova poskytuje dobré zázemí pro vyučování i zájmové nebo sportovní aktivity. Velkou výhodou je umístění školy v atraktivní lokalitě.

Základní škola Na Kopcích se nachází ve východní, okrajové části Třebíče v klidném a bezpečném prostředí. V nejbližším okolí školy si tak můžeme užívat krásnou přírodu: lesy, louky, pole, vodní nádrž Lubí a chráněné krajinné území Ptáčovského žlebu.

Aktuálně

Základní škola

Základní škola a mateřská škola Třebíč, Na Kopcích 342 hledá do svého týmu učitele/učitelku 1. stupně ZŠ na plný úvazek.

Nástup možný ihned.

Informace na 736 514 939, případně bartl@zskopce.cz   

přečíst celé
Základní škola

Bezpečně Na Kopcích

   Celá naše základní škola se do Evropského týdne mobility zapojila různými aktivitami a každá třída „po svém".
Druháci přijali týdenní výzvu, kdy začínali každý den cvičením, ze školy a do školy šli pěšky a absolvovali vycházku. Stihli ještě monitorovat dopravu v okolí školy. Prvňáky jsme mohli každý den ráno potkat na procházce, která na konci týdne znamenala pět a půl ujitých kilometrů. Zajímavé bylo pro všechny děti z 1. stupně sledovat, jak se kdo dostává do školy. Pěšky, na koloběžce, kole, či autobusem?
   Ve výuce se tento týden objevovala také teorie. Těm menším bylo třeba vysvětlit, co je mobilita. Na to navázalo opakování pravidel chování v silničním provozu. Děti na plochu kolem školy malovaly semafory, přechod pro chodce a různé dopravní prostředky. Také centra aktivit byla věnována tematice mobility – tvorbě plakátů, autíčka na vlastní pohon nebo počítání kroků ve škole. Jedna ze tříd uzavřela celý týden pobytem na dopravním hřišti v Borovině.
Zahanbit se nenechali v týdnu od 19. do 23. září ani žáci 2. stupně. V matematice určovali rovnoběžné a kolmé ulice, ty, které svírají pravý, ostrý, či tupý úhel. Pracovali s jednotkami času, spočítali počet kroků z bydliště do školy, našli si, jak dlouhý je krok, a překvapilo je, kolik kilometrů denně nachodí. Zabývali se i slovními úlohami na výpočet průměrné rychlosti dopravních prostředků. Na učivo navázali také ve fyzice, kde si zopakovali zákon setrvačnosti a připomněli si, co se stane při prudkém zastavení na kole, či koloběžce, nebo proč se v autobuse při jízdě ve stoje musíme držet.
   Češtináři si pro žáky připravili pracovní list s dopravními značkami, které posloužily jako obrázková osnova k vypravování. Ti starší se pokusili o komiks s názvem „Cesta do školy". O historii dopravních prostředků žáci získali informace v hodinách dějepisu.
   Také ve výuce cizích jazyků se žáci určitě nenudili. Poslouchali rozhovory na nádraží, prozkoumali britskou jízdenku na vlak, zazpívali si anglickou písničku a velmi důležité bylo zvládnutí telefonátu na dispečink kvůli nehodě cyklisty. V ruštině si rozšířili slovní zásobu o jednotlivé části jízdního kola.
Tematika kola a jeho povinné výbavy se objevila také v pracovních činnostech. Na informatiku se žáci obzvláště těšili, protože vytvářeli obrázky a 3D modely s námětem Evropského týdne mobility. To, že mají žáci obrovskou fantazii a skvělé nápady, se projevilo v hodinách výchov, kde malovali „školní zákazové a příkazové značky", navrhovali plakáty na téma „Bezpečnost na cestách" a „Den bez aut". Kreativita a tvořivost byla vidět na výrobcích šesťáků, kteří měli za úkol ztvárnit koloběžku z jakéhokoliv materiálu. V hudební výchově byli žáci poučeni, jaké nebezpečí skrývají sluchátka v uších v běžném provozu. A kdyby se už cokoliv stalo, zopakovali si v rámci přírodopisu základy první pomoci.
   Velké díky patří strážníkům Městské policie Třebíč, kteří vysvětlili a prakticky ukázali menším žáčkům, jak správně přecházet silnici, ukázali jim něco z vybavení policie, ale také odstrašující příklad srážky chodce s autem. Žáci 2. stupně přivítali informace zástupce BESIPu a za správné odpovědi si odnesli reflexní prvky na oblečení. U jednoho ze stánků před školou se zajímali také o koloběžky a elektrokoloběžky.
   Jistě si každý ten týden všiml, jak bylo ráno před naší školou bezpečně bez aut. Možná si také většina z nás uvědomila, že více chůze a pohybu prospívá zdraví. A všichni by měli vědět, že omezením dopravy přispíváme k lepšímu životnímu prostředí.

A o to vše nám Na Kopcích jde!

Lenka Zvěřinová

přečíst celé
Základní škola

CELÝ TÝM ZŠ A MŠ NA KOPCÍCH PŘEJE NEJEN DĚTEM, ALE I RODIČŮM A KOLEGŮM POHODOVÉ LETNÍ PRÁZDNINY PLNÉ HEZKÝCH ZÁŽITKŮ A ODPOČINKU.
Našim letošním deváťákům přejeme, ať v září vykročí pravou nohou do další etapy života - budete nám chybět! Těšíme se na nové prvňáčky i děti ve školce a pevně věříme, že nás příští školní rok čeká spousta nových dobrodružství, zážitků i nově získaných vědomostí.
V ZÁŘÍ NA VIDĚNOU!

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

Schůzky pro rodiče našich budoucích prvňáčků od školního roku 2022/2023 proběhnou ve čtvrtek 23. června 2022 od 17h, jak bylo již dříve avizováno. Přijďte, prosím, hlavním vchodem školy, kde Vás na recepci budeme očekávat. Dozvíte se tam, do které třídy a ke které paní učitelce bylo Vaše dítě přiřazeno. Paní učitelky Vás budou očekávat ve třídách v prvním patře, tam se od nich dozvíte podrobné informace ohledně zahájení prvního ročníku, pomůcek a či jiných důležitých věcí. Do jednotlivých tříd přijdou i paní vychovatelky školní družiny, které budou mít Vaše děti na starosti po vyučování. Potřebné informace ohledně stravování se dozvíte od vedoucí naší školní jídelny paní Zahradníčkové. 

Těšíme se na Vás!

přečíst celé
Mateřská škola

 

 

Základní škola a mateřská škola Třebíč, Na Kopcích 342
Výsledek přijímacího řízení do MŠ   
       
Pořadí ID Body Výsledek přijímacícho řízení
1 9256828485 352.34 PŘIJAT
2 6956719367 350.4 PŘIJAT
3 9081728739 344.46 PŘIJAT
4 9828246784 342.9 PŘIJAT
5 2692994304 342.62 PŘIJAT
6 8407859846 342.26 PŘIJAT
7 8908481024 341.74 PŘIJAT
8 9901145344 341.1 PŘIJAT
9 3759707648 341.08 PŘIJAT
10 9938857048 340.8 PŘIJAT
11 6535866886 340.78 PŘIJAT
12 3666591232 340.52 PŘIJAT
13 7934714882 340.36 PŘIJAT
14 6586000832 234.14 PŘIJAT
15 6842729472 233.52 PŘIJAT
16 9227374592 231 PŘIJAT
17 3542016804 230.82 PŘIJAT
18 9863246084 210.84 NEPŘIJAT
19 7124539488 195.84 NEPŘIJAT
20 4113862272 193.66 NEPŘIJAT
21 1319347242 193.04 NEPŘIJAT
22 6038158336 187.18 NEPŘIJAT
23 5085188608 186.06 NEPŘIJAT
24 9267001344 176.88 NEPŘIJAT
25 4910695687 176.66 NEPŘIJAT
26 7356940032 176.28 NEPŘIJAT
27 9866830336 176.08 NEPŘIJAT
28 6627228928 174.86 NEPŘIJAT
29 3567533312 56.32 NEPŘIJAT
30 5898975488 35.02 NEPŘIJAT
       
04.05.2022      
       
      Mgr. Vítězslav Bártl
      ředitel školy
přečíst celé

partneři školy

adresa školy
Základní škola a mateřská škola Třebíč
Na Kopcích 342, Třebíč 674 01
IČO: 67008381
DIČ: CZ 67008381
ID datové schránky: 73fwbb9
ředitel školy
Mgr. Vítězslav Bártl
ředitel školy