Škola nanečisto v naší Přípravce
Proč studovat Na Kopcích?
Studovat Na Kopcích není nuda!
Aktuality

PŘÍPRAVKA PRO PŘEDŠKOLÁKY 6.setkání 23.ledna 2020

PŘÍPRAVKA PRO PŘEDŠKOLÁKY 6.setkání 23.ledna 2020

Ve čtvrtek 23. ledna se uskutečnilo již šesté setkání naší PŘÍPRAVKY PRO PŘEDŠKOLÁKY. Program ve třídě vedly paní učitelky z mateřské školy – Fialová a Zejdová. Jimi připravený program byl motivován zimním obdobím, děti procvičovaly orientaci v čase a z grafomotorických prvků spirálu. Těšíme se na další setkání 6. února, kde budou mít rodiče a další zájemci možnost se dozvědět více o programu Začít spolu.

Mgr. Vladimíra Otisková

celý článek

Zdravověda v 3. A

Zdravověda v 3. A

Ve středu 29. 1. 2020 se žáci 3. A v rámci dopravní výchovy věnovali zdravovědě. Rozdíl mezi úrazem a nemocí a jak postupovat při úrazu jim přišla připomenout paní asistentka Šárka Dvořáková, která je zdravotnicí školy. Žáci si vyzkoušeli ošetření běžných zranění, připomněli si zásady 1. pomoci. Nejvíce žáky zaujala masáž srdce. Všichni si uvědomili důležitost poskytnutí první pomoci.

 

B. Moltašová

celý článek