Škola nanečisto v naší Přípravce
Proč studovat Na Kopcích?
Studovat Na Kopcích není nuda!
Aktuality

ZMĚNA ORGANIZACE ZÁPISU!!!

Z důvodu mimořádných opatření vlády ČR se mění organizace zápisu do prvního ročníku základní školy, který se měl uskutečnit 3. – 4. dubna 2020.

  • proběhne bez osobní přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců
  • termín registrace k zápisu pomocí online přihlášek zůstává nezměněn - do 31.03.2020  prodloužen do 17.dubna 2020!

Podepsanou žádost o zápis dítěte do 1. třídy, kterou vygeneroval systém při online přihlašování (odkaz viz níže), doručí zákonný zástupce dítěte společně s kopií rodného listu dítěte do pátku 17. dubna 2020 jedním z následujících způsobů do naší  základní školy:

  • poštou na adresu školy (ZŠ a MŠ Třebíč, Na Kopcích 342, Třebíč 674 01)
  • nebo datovou schránkou (73fwbb9) 

  • nebo v zalepené obálce vhodit do naší poštovní schránky u vchoduV případě, že žádáte odklad, je třeba jej doložit doporučením školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa a zaslat jedním z výše uvedených způsobů.

V případě, že nemáte možnost si žádost vytisknout, obraťte se na vedení školy od 1. dubna 2020 (skola@zskopce.cz, tel. 604 250 645) nebo pracovnice odboru školství MěÚ Třebíč. 

Další možností je vyplnění formuláře žádosti v prostoru zádveří u vstupu do školy a poté společně s kopií rodného listu vhodit do poštovní schránky u vchodu školy (prac. dny 8 – 16h). 

wíce v sekci našeho webu "Pro budoucí prvňáčky".

celý článek

Začínáme s webináři a měníme výuku

Vážení rodiče,

na základě vašich podmětů jsme se rozhodli, že k domácí výuce zařadíme i online webináře. Ty se budou vztahovat především ke klíčovým předmětům M, ČJ, AJ, které jsou pro nás prioritou. Webináře navíc doplní výuku F a CH, které se často bez doplňujícího komentáře neobejdou. Webináře budou probíhat pomocí programu webex, který si žák může pustit na PC, tabletu i mobilním telefonu. Stačí kliknout na webexový odkaz a žák se připojí do vyučovací místnosti. Není potřebná instalace. Seznam webinářů a webexové odkazy na jednotlivé vyučující naleznete na webových stránkách školy v sekci dokumenty. Na 1. stupni budou v každé třídě probíhat webináře 2x týdně.

Zároveň jsme zredukovali domácí výuku tak, aby byla zaměřena především na klíčové předměty. Obsah ostatních předmětů je zredukován na možné minimum tak, aby žáky nepřetěžoval. Nabízíme však i alternativu pro žáky, kteří zvládají větší objem učiva. Materiály na jednotlivé týdny budou nově zveřejňovány vždy v pátek do 10:00.

Online webináře začínají od úterý 31. března. Prosíme o shovívavost se zaváděním webinářů, je možné, že se nám  ze začátku objeví nějaké nesrovnalosti. Budeme se vše snažit zvládnout ke spokojenosti nás všech.

Děkujeme všem rodičům, žákům i učitelům za spolupráci v této těžké době. Pro nikoho z nás to není jednoduché a jsme si toho vědomi. Každý den nám přináší nové překážky, které se snažíme překonávat.

více na našem webu v sekci Dokumenty - webináře

celý článek