Škola nanečisto v naší Přípravce
Proč studovat Na Kopcích?
Studovat Na Kopcích není nuda!
Aktuality

Konverzační soutěž AJ

Dne 22. 5. se žáci čtvrtých tříd zúčastnili konverzační soutěže v anglickém jazyce, která se skládala z poslechové části, porozumění textu, představení se a popisu obrázku. Účast byla hojná a studenti letos předvedli opravdu skvělé výkony. Na 1. místě se umístil Jiří Špaček ze 4. B, na 2. místě Viktorie Chloupková ze 4. B a na 3. místě Denisa Čermáková ze 4. B. Všem soutěžícím moc gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů při studiu angličtiny.

Mgr. Vladimíra Otisková, Mgr. Michaela Komendová

celý článek

Sportujeme rádi

Ve čtvrtek 23. 5. 2019 se žáci 2. A a 2. B sešli při společném projektu Sportujeme rádi. Cílem akce bylo vyzkoušet si pohybové dovednosti a spolupráci v ročníku. V první části se hrály pohybové hry, v druhé části soutěžila družstva. Běžel se slalom, předával se štafetový kolík…

Akce se vydařila a splnila svůj cíl.

Mgr. Božena Moltašová, Mgr. Lenka Červeňová

celý článek