Škola nanečisto v naší Přípravce
Proč studovat Na Kopcích?
Studovat Na Kopcích není nuda!
Aktuality

Čistírna odpadních vod, Heraltice

V pátek 14. června žáci 8. ročníku absolvovali prohlídku Čistírny odpadních vod a Heraltického zdroje pitné vody. V Čistírně odpadních vod shlédli žáci celý postup čištění odpadní vody a využití kalu. Dozvěděli se, že čištění vody probíhá na bázi biologického čištění pomocí bakterií. Celý proces čištění je ukončen výrobou bioplynu, který čistička využívá pro vlastní potřebu a k vytápění. V Heralticích shlédli film o historii Heraltického vodovodu, prohlédli si odkyselovací a filtrační zařízení, sběrnou jímku i centrální šachtu. Zjistili, jak se získává pitná voda, kolik vody spotřebují obyvatelé Třebíče a další zajímavé informace. Exkurze se všem líbila, i počasí bylo ukázkové. Závěrečné opékání vuřtů uzavřelo velmi zdařilou akci.

PaedDr. Jana Ženíšková

celý článek

Průkaz cyklisty

Ve čtvrtek 13. června skládali žáci a žákyně svoji první velkou zkoušku z dopravní výchovy. Vydali se na dopravní hřiště do Boroviny. Nejprve si všechno pěkně zopakovali a pak již začala písemná zkouška – test z pravidel silničního provozu. Poté následovala praktická část – jízda na kole. Kdo absolvoval obě části bez většího zaváhání, byl mu předán zástupcem městské policie řidičský průkaz. Všem, kteří se poctivě připravovali, patří velká gratulace.

Mgr. Ivana Válalová

celý článek