Home >Základní škola >Projekty školy >Národní plán obnovy – mateřské školy – učební pomůcky pro rozvoj informatického myšlení a digitální kompetence
Základní škola

Národní plán obnovy – mateřské školy – učební pomůcky pro rozvoj informatického myšlení a digitální kompetence

Finanční prostředky bude škola oprávněna použít za účelem pořízení učebních pomůcek

využitelných pro rozvoj informatického myšlení dětí a jejich digitálních kompetencí.

 

Financováno Evropskou unií – Next Generation EU