Home >Mateřská škola >Platby 2024 - 2025
Mateřská škola

Platby od 1. 9. 2024

Rada města Třebíč stanovila na školní rok 2024/2025 měsíční výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřských školách, jejichž zřizovatelem je město Třebíč, na částku 800,- Kč s účinností od 1. 9. 2024.